Log in

Taxe pentru serviciile de utilitate publică pentru anul 2017

Municipiul Sighișoara informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/27.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, a fost eliminată taxa pentru executarea lucrărilor de măturare, colectare, transport al pământului și deșeului rezultat după măturat, stropitul și spălatul părții carosabile, curățirea și transportul zăpezii, ridicarea și transportul grămezilor de deșeuri abandonate pe domeniul public și că, în anul 2017 au fost instituite următoarele taxe speciale de salubrizare:

Taxa specială de salubrizare pentru executarea lucrărilor de ridicarea şi transportul deşeurilor abandonate pe domeniul public care se achită după cum urmează:

a)      persoane fizice - de 45 lei/ locuinţă /an

În situația în care proprietarul deţine mai multe locuinţe într-un bloc, la acelaşi număr administrativ, va achita taxa specială de salubrizare doar pentru o singură locuinţă, iar în situația în care acesta deţine una sau mai multe locuinţe poate beneficia de scutire de la plata taxei, cu condiția ca acestea să fie neutilizate.

Pentru a beneficia de scutire de la plata acestei taxe, proprietarii trebuie să depună la Registratura instituției: cerere scrisă și o declaraţie pe proprie răspundere - formulare tip, iar în urma verificărilor efectuate de reprezentanții Municipiului Sighișoara se va întocmi o notă de constatare.

b) persoane juridice - societăţi comerciale  - 80 lei/an

Taxa specială de salubrizare pentru executarea lucrărilor de ridicarea şi transportul deşeurilor abandonate pe domeniul public se colectează odată cu impozitele şi taxele locale, având aceleaşi scadenţe, termenele de plată fiind 31 martie, respectiv 30 septembrie, iar neachitarea acesteia la termenele stabilite atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, conform reglementărilor legale în vigoare.

Reducerea acestei taxe faţă de anul precedent va fi susţinută de măsura introducerii taxei speciale pentru persoanele fizice / persoanele juridice care nu au încheiat un contract cu operatorul de salubritate precum și de aplicarea unor măsuri menite să conducă la conştientizarea populaţiei asupra faptului că abandonarea deşeurilor este interzisă şi că, dacă acesta se produce, eliminarea acestuia va fi în continuare suportată de către toți locuitorii municipiului, încercându-se ca, în viitor, prin depistarea producătorilor de deşeuri abandonate pe domeniul public, să se individualizeze tot mai mult cei ce trebuie să suporte aceste costuri.

Serviciul Public Poliţia Locală va depune o activitate susţinută pentru depistarea şi sancționarea persoanelor care abandonează deşeuri pe domeniul public, făcându-se şi o propagandă vizuală cât mai extinsă pentru atenţionarea şi conştientizarea cetățenilor cu scopul de a reînvia spiritul civic faţă de aceste probleme.  Producătorul de deşeuri este cel care trebuie să plătească neutralizarea lor, iar cuantumul taxei de salubrizare nu poate fi redus decât prin diminuarea cantităţilor de deşeuri abandonate pe domeniul public.

Taxa specială de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumurile taxei special de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii sunt:

            a) pentru persoane fizice – 30 lei / lună / imobil sau apartament

            b) pentru persoane juridice – 300 lei / lună / punct de lucru declarat

Identificarea și stabilirea utilizatorilor cărora li se va aplica taxa specială de salubrizare se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/27.12.2016.

Distribuie acest articol

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ultima modificareLuni, 30 Ianuarie 2017 16:15
Login pentru a posta comentarii

3°C

Sighisoara

Light Rain

Umiditate: 93%

Vant: 11.27 km/h

  • 24 Mar 2016 6°C -3°C
  • 25 Mar 2016 8°C -4°C