Log in

Joi 25 iunie 2015: 28 de puncte pe ordinea de zi în şedinţa Consiliului Local

28 de puncte pe ordinea de zi, vor avea în dezbatere consilierii locali sighişoreni în şedinţa ordinară pentru ziua de 25 iunie 2015, începând cu ora 12,00:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Şuteu Octavean

 2. Adresa Instituției Prefectului –Județul Mureș nr. 6102/IV/3.06.2014, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 13220/8.06.2015 în legătură cu suspendarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 10/29.01.2015

 3. Informare privind Baza de Agrement Ștrandul Mare str. Griviței nr. 4C

 4. Informare cu privire la adresa S.C. INES ROCO S.R.L. , I.I. Fulop Angela Carmen și Baciu Olimpiu

 5. Informare privind situația clădirilor ”Casa de oaspeți” și ”Casa de copii”

 6. Informare privind alunecările de teren de pe străzile Vasile Lucaciu și Avram Iancu

 7. Informare privind situația cu contribuabilii care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2015

 8. Proiect de hotărâre privind organizarea ediției 2015 a Târgului Meșteșugarilor

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării și decontării cheltuielilor de transport necesare pentru deplasarea Grupului Coral ”Nicolae Bogdan” în Budapesta, Ungaria, în perioada 2-6 iulie 2015, pentru reprezentarea României și a Municipiului Sighișoara la Festivalul de Muzică Corală și Orchestrală

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 60/27.03.2014 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare din Municipiul Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 19/28.02.2013 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 186/30.10.2014

12. Proiect de hotărâre privind aprobare rectificării bugetului general al unității administrativ- teritoriale pe anul 2015

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sighișoara pentru anul 2015

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Sighișoara

16. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatelor și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor provizorii ai S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, elaborat de Consiliul de Administrație al societății

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Sighișoara în Adunarea Generală a ” ADI ECOLECT”

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Sighișoara în Adunarea Generală a ADI ” Aqua Invest Mureș”

20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. ”AQUA INVEST MUREȘ” ajustarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului de apă și de canalizare

21. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale

22. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

24. Proiect de hotărâre privind modificarea și ulterior preluarea unui contract de concesiune

25. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local ca membru în comisia socială de analiză pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

26. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei sociale de analiză pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ, destinate închirierii, cu excepția locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

27. Proiect de hotărâre privind avizarea unor schimburi de locuințe, aflate în administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara

28. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 

Despre piaţă...ca la piaţă!

     La ultima şedinţa ordinară a Consiliului Local Sighişoara din mai a.c., s-a pus mai acut ca altădată, problema cronică a pieţei agroalimentare. Nemulţumiri exprimate tot mai des ale cetăţenilor, reclamă proasta administrare a acesteia şi preţuri exagerate practicate în piaţa sighişoreană.
Una dintre aceste nemulţumiri este că, Ecoserv Sig SRL, care printre alte inabilităţi existenţiale, administrează şi unica piaţă agroalimentară sighişoreană, încasând tarife piperate, practic fără să facă nimic: pentru mese închiriate 6,2 lei mp/zi, la care se adaugă şi o taxă lunară de rezervare de 350 lei de masă,  obţinând astfel venituri consistente din care, după ce se scad cheltuielile reale, sau închipuite, pentru care nu dă socoteală nimănui, doar e SRL şi încă una cu blazon, reţine 50%, doar restul fiind virat la bugetul local, de unde, prin filiera aportului la capital social sau plăţi pentru lucrări de o calitate îndoielnică dar piperate peste măsură, aţi ghicit, se întorc precum traiectoria bumerangului în teşchereaua SRL-ului mulată taman pe banul public. Asta da afacere! În opinia multor sighişoreni, această spoliere girată prin votul - dat cu ştiinţă din neştiinţă - de consilierii locali, are drept consecinţă directă cea mai scumpă piaţă din zonă, preţurile gonflate, fiind suportate tot de bietul sighişorean, care culmea cotizează la bugetul din care se adapă insipidul Ecoserv.
     Au fost voci în Consiliul Local care clamau luarea unor măsuri draconice împotriva comercianţilor care nu respectă regulile din piaţă, aceştia urmând să fie amendaţi cu sume între o sută şi trei sute de lei, sau chiar să fie excluşi din piaţă. Asta chiar că ar fi o hotărâre de râsul curcilor ce ar putea duce prin alungarea pieţarilor la autodesfiinţarea pieţei după ce pe cealalta, cea din strada Plopilor, a desfiinţat-o la propriu, acelaşi hrăpăreţ Ecoserv.
Această interminabilă poveste a pieţei, în ciuda întoarcerii pe toate feţele a problemelor ei şi a multor controale de formă întreprinse, nu a adus la nicio îmbunătăţire sau rezolvare, dimpotrivă ele mergând din rău în mai rău, în timp ce în spatele tarabelor se află aceeaşi samsari ale căror palme nu sunt bătătorite sau crăpate pe coada sapelor la plivitul legumelor, ci mai degrabă posedă dexterităţi la număratul banilor şi îndesării sacoşelor celor ce controlează actele de provenienţă a mărfii expuse. De ani buni, activitatea din piaţă se desfăşoară după reguli nescrise, aici legea aplicată e „legea tăcerii”, samsarii ştiu unde să apeleze, cu cine să se înfrăţească, cât să decarteze, încât să le meargă afacerile din plin.
    Faptul că piaţa, cu toată încrengătura sa cu iz mafiot a fost predată unei SRL - ce are drept unic vădit scop obţinerea de profit pentru propriile buzunare, chiar dacă are capital public -  în lipsa unui regulament clar şi lipsit de echivoc, prin păstrarea personalului deja înfrăţit „în cuget şi-n simţiri” cu cel al samsarilor, nu e decât „o mână (ce) spală pe alta şi amândouă obrazul”.
În asemenea context, al arbitrariului dictat de interesul privat al unei firme de stat, interesul public este o palidă bagatelă prin plasarea lui pe un loc secundar, iar impunerea unor reguli drastice, a căror aplicabilitate e lăsată la cheremul acelui unic SRL, în peisajul obscur al prerogativelor cu care se vrea investit printr-un proiect de hotărâre trecut pe sub furcile caudine ale Consiliului local, poate duce chiar la excluderea unor nesupuşi din piaţă – o cale ce poate deveni extrem de dubioasă.
    Acest potenţial pericol a fost sesizat de consilierul Iulian Sârbu, care a atras atenţia că producătorii vor fi la mâna Ecoserv, putându-se ajunge la tot felul de răfuieli personale, adevărate vendete cărora le vor cădea pradă acei ţărani neînregimentaţi, care încă mai cred că îşi pot vinde marfa fără intermediari. Amenzile, nu-i aşa, pot fi contestate şi anulate în instanţă, şi simplul fapt că cineva primeşte o amendă, urmat de excluderea sa din piaţă pare a fi o fărădelege care trebuie până la urmă explicată, în caz de eşec, nemaivorbind de impunerea unor daune interese. Se pune întrebarea dacă nu cumva introducerea acestor măsuri aplicate în forţă să nu fie îndreptate tocmai împotriva acelor care au îndrăznit să se revolte împotriva practicii samsarilor încurajaţi de administraţie, exprimându-şi făţiş nemulţumirea faţă de cocoloşirea lor a celor care se dau producători de legume pe coclauri îndepărtate, de unde primesc certificate pentru o producţie îndoielnică, căci se vede de la o poştă că nu cunosc din ce parte se ţine coada la sapă.


     Consiliera Marieta Fintoc, avocat cu experienţă, a abordat problema din perspectiva legalităţii, propunând modificarea hotărârii privind taxele aplicate în piaţă, în sensul eliminării chiriei pe metru pătrat în cazul în care se plăteşte taxa de rezervare în avans pe o lună, urmând ca taxarea zilnică să fie percepută celor care închiriază ocazional. În acest caz însă trebuie ajustat şi regulamentul de funcţionare pentru a se evita situaţii de abuz, sau de speculă, în care un comerciant să rezerve mai multe mese pe care apoi să le subînchirieze la bunul său plac. Aici un rol important îl are administraţia pieţei neschimbată de mulţi ani, care este subiectul şi ea al multor reclamaţii, cum că ar face echipă bună cu comercianţii în detrimentul oraşului, permiţând monopolul unor familii care „fac legea” şi stabilesc mercuriale fiind unul din cauzele situaţiei paradoxale în care se află piaţa sighişoreană ca cea mai scumpă piaţă de pe Târnave.
    În urma discuţiilor, consilierii au ajuns la concluzia, că se impune modificarea hotărârii privind tarifele şi regulamentul pieţii, atât în ceea ce priveşte cuantumul ridicat al amenzilor şi sancţiunilor aplicate, acesta să crească gradual odată cu recidiva, fiind prevăzută şi excluderea din piaţă pentru abateri repetate. În regulament vor fi introduse prevederi şi care să permită accesul neîngrădit al producătorilor dar să împiedice rezervarea mai multor mese în scop ilicit şi astfel preţurile să se regleze liber, conform cererii şi ofertei şi nu sub controlul „samsarilor”. Regulile să fie simple şi clare astfel încât să excludă posibilitatea ca „cei care au cu pâinea şi cuţitul în mână” să intervină discreţionar asupra cui ar avea voie să vândă, sau nu.    
Consilierul Petru Oprean, a evocat scene penibile la care a asistat, când cineva  a îndrăznit să vândă roşii cu un leu mai ieftin şi a fost intimidat de ceilalţi comercianţi, silindu-l aproape, să practice preţul impus de ei.
     S-a mai arătat că întotdeauna la vederea poliţiştilor se produce rumoare, o crispare, care vorba consilierului Iulian Sârbu se traduce cu „cine scapă de ANAF, nu scapă de Poliţia Locală Sighişoara”.
Un semnal îngrijorător este şi acela că veniturile din închirierea meselor în piaţă au scăzut drastic în ultimele cinci luni, faţă de perioada similară a anului trecut, ceea ce ridică mari semne de întrebare privind rolul administraţiei pieţii care nu ar trebui să se reducă doar la încasarea banilor ci şi la păstrarea curăţeniei, îmbunătăţirea condiţiilor de desfacere a produselor, întreţinerea unui cadru civilizat pentru desfăşurarea activităţii pieţarilor, luând ca exemplu pieţele din Mediaş sau Târgu Mureş.

„Chestie de tarabă, onorabile! Daraveri pe sub mână, stimabile!”

    Nedumeriri au fost iscate de faptul că din încasările Ecoserv,  bani proveniţi din închirierea spaţiilor din incinta pieţei agroalimentare, această firmă nu a făcut nicio investiţie care să  justifice în vreun fel nivelul ridicat al taxelor. Dacă aşa cum susţinea consilierul Adrian Burlacu „motivul pentru stabilirea taxelor mari a fost necesitatea efectuării unor investiţii, unde sunt acelea? Concluzia sa de om de afaceri de succes  pare liberală de vreme ce susţii că: „nu taxele cresc preţurile, acestea sunt dictate de concurenţă”, acest lucru ar fi valabil într-o situaţie normală în care  această concurenţă nu ar fi pervertită de micile – mari înţelegeri între samsari. Liberalul Burlacu a propus că adevărul spuselor sale, ar putea fi probat cu o perioadă de graţie de cinci - şase luni în care să nu se perceapă nicio taxă niciunui producător. Dincolo de nerealismul acestei propuneri cu iz de miştocăreală prahovistă ce ridică semne de întrebare asupra seriozităţii celui care a făcut-o, de ne întrebăm ca Efimiţa lui Caragiale „Dacă n-o mai plăti niminea bir, soro, de unde or să aibă cetăţenii leafă?”, ne surprinde cu prosperitatea şi succesul lui ca om de afaceri, care pare să nu înţeleagă mecanismul afacerilor din piaţa aflată nu departe de sediile firmelor sale. O soluţie, la fel de realistă şi mai „liberală” decât prima ar fi, potrivit domnului Burlacu, aceea a monitorizării intrării în piaţă. Ca lucrurile să fie bătute în cuie, ar mai trebui un mercurial scris cu creta pe tablă şi ne-am întoarce în plină epocă de aur comunistă…
    Dacă am sta strâmb şi am judeca drept... s-ar putea vedea de la o poştă că principala problemă a pieţei este dezorganizarea atât în ceea ce priveşte a spaţiului cât şi a administrării ei. De mulţi ani de când se tot vorbeşte degeaba de sistematizarea şi modernizarea acesteia s-au făcut doar paşi înapoi, precum mersul racului, nici măcar nu s-a stat pe loc. Parcarea făcută pe vechiul loc al pieţei de vechituri e strangulată azi de barăcile de lemn, construcţii odinioară provizorii, devenite definitive, având tot felul de destinaţii năstruşnice inadecvate acestor tipuri de spaţii aflate sub semnul provizoratului: second hand, crâşme cu mici la grătar şi mult fum sau spaţii libere, de închiriat, unde lacătele tronează pe uşi cu anii, fără să se sinchisească cineva de ce sunt închise, dar care vorba fostului primar Dăneşan „ce mai contează dacă-şi plătesc chiria”. Locul ce ar trebui să fie o parcare de scurtă durată pentru cumpărători este veşnic ocupat de dubiţele comercianţilor care desigur nu plătesc cum face tot sighişoreanul (mai nou) de-şi  parchează maşina în faţa caselor proprii. Acei comercianţi,  pe lângă că ocupă loc şi încurcă circulaţia cu maşinile lor, autovehiculele ţinându-le loc de casă şi masă în dispreţul oricăror reguli de bun simţ şi legi de sănătate publică. Să punem apoi la socoteală haosul creat odată cu ambuteiajele create privind circulaţia strangulată de coada de la benzinărie cel puţin neinspirat plasată, lângă fostul depozit de materiale reciclabile transformat în service auto. Se cunosc aceste lucruri vechi, răni adânci, ajunse în faza de necrozare pe măsură ce timpul a trecut, iar de când Ecoserv a preluat administrarea pieţii, în stilul autoritar în care deja ne-a obişnuit, încasând doar foloasele, ponoasele rămân pe seama contribuabililor.


    Concluzia dezbaterii în Consiliu local a fost ca înainte de adoptarea unei noi hotărâri privind piaţa se impun două lucruri: o vizită la faţa locului a consilierilor şi o întâlnire lărgită între administraţia pieţei, producători şi comercianţi. Vorba şefului poliţiei Sighişoara, este nefiresc să găseşti producători de legume care vând roşii produse la Sighişoara, când ştii că asemenea lucruri nu există, de la o poştă au iz de făcături. Poate şi de aceea s-a redus numărul de comercianţi întrucât cel care vinde ar trebui să fie cel care şi produce. Potrivit şefului Poliţiei Sighişoara, au fost depistate cazuri de  producători cu domiciliul în Sighişoara care au certificate de producători eliberate de comuna…Matca, judeţul Galaţi, localitatea renumită în grădini de zarzavat, aceştia susţinând că ar deţine şi lucra terenuri în acea zonă. Un eventual nou regulament întocmit pe baza acestor constatări şi în acord cu prevederile Legii 145, după Traian Cismaş – şeful Poliţiei Municipiului Sighişoara, ar duce la stoparea acestui fenomen. Locuitorii din jurul pieţei au garajele pline ochi de  legume aduse din alte zone, marfa nefiind înregistrată nicăieri, însă este adusă, vorba cântecului lui Pavel Stratan „puţin câte puţin”, cu căruciorul pentru a fi comercializată în piaţă. De aceea trebuie găsită o soluţie ca intrarea mărfii în piaţă să se facă pe baza unei evidenţe clare, să existe cântar electronic la intrare, iar administraţia pieţei să-şi facă cu responsabilitate şi corectitudine treaba.
     Poate, cineva se va gândi ca în acel viitor şi iluzoriu deja regulament să se stipuleze ca administratorul pieţii – indiferent că îl cheamă Ecoserv Sig sau va fi un alt concesionar  - să se achite şi de obligaţiile care îi revin, nu doar să beneficieze de veniturile ce rezultă din această activitate, iar acest echilibru între obligaţii şi beneficii să fie permanent sub lupa proprietarului – Consiliul Local – care poate interveni oricând inclusiv prin rezilierea contractului de administrare atunci când constată neîndeplinirea cu bună ştiinţă  acelor obligaţii.

„Să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimic!”

    Intervenţia noului primar interimar Ionel Gavrilă care începea bine cu „dacă nu reglementăm în cel mai scurt timp aceste probleme din piaţă, nu am rezolvat nimic pentru Sighişoara”, a surprins însă prin delimitarea pe care nou alesul viceprimar a făcut-o între administrarea pieţii şi administraţia oraşului adică executivul pe care vremelnic îl conduce şi legislativul – Consiliul Local, cel care este proprietar legal al patrimoniului localităţii, căci legat de piaţă, pentru această activitate, spune el există îndrituită o firmă care „poate să facă acest lucru nu neapărat noi”(!?). Cu asta, Gavrilă al nostru, s-a spălat pe mâini ca Pilat din Pont, de o grijă în plus, vrea o reglementare, dar dă gir Ecoserv Sig-ului să continue aşa cum a început, sau asemeni lui Farfuridi: „să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimic!”.
     Oare chiar să nu fi aflat în cele patru mandate fostul consilier devenit intempestiv viceprimar şi primar interimar, care este rolul autorităţilor locale – cu atribuţii clare prevăzute de Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, în ceea ce priveşte administrarea patrimoniului localităţii dar şi a organizării pieţelor şi oboarelor  – în această speţă, sau pur şi simplu încă nu ştie în ce ape se scaldă şi preferă cuminte, să nu le tulbure, când de fapt ele au culoarea mocirlei…? Mă minunez, cum poate transforma funcţia, fie ea vremelnică, un om!

Consilierul Oprean acuză contabilii primăriei că trăiesc într-o lume paralelă

Caruselul vânzolelilor început cu condamnarea primarului Dăneşan în 2013, care a dus, în cele din urmă, la descăunarea acestuia şi preluarea prerogativelor edilului şef de viceprimarul Dan Bândea, a continuat mai apoi cu demisia acestuia, intervenţie intempestivă petrecută la sfârşitul săptămânii trecute, din motive personale. Dincolo de acuzaţiile  de laşitate cu care s-a ales în urma unui astfel de gest ce se cerea explicat, dată fiind responsabilitatea preluată în urmă cu nici o jumătate de an, rămân semne de întrebare serioase vizavi de maturitatea politică şi moralitatea celor care ajung într-un fel sau altul să conducă destinele acestui oraş. Având în vedere vacantarea funcţiei de viceprimar, după negocieri intense petrecute în weekend, marţi 26 mai, consilierii au ales un nou viceprimar, în persoana lui Ionel Gavrilă, fost PD-ist, apoi PDL-ist, ACL-ist, actualmente PNL-ist, care a întrunit numărul necesar de voturi din primul tur, ceea ce a arătat duritatea acestor negocieri dar şi unele trădări (prin PSD). Încă înainte de a se usca cerneala pe Ordinul Prefectului de numire, noul vice şi-a intrat în pâine, preluând a priori şi interimatul de primar, calitate în care a şi participat la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sighişoarei din luna mai, ce fusese anunţată şi convocată de demisionarul Bândea, taman în ziua când îşi anunţa şi plecarea. Întâmplător sau nu aceasta a fost programată mai devreme cu o zi decât eram învăţaţi şi noi şi consilierii, aşa că nici noul şef al executivului sighişorean, nici restul consilierilor nu au avut prea mult timp să se dezmeticească din tăvălugul evenimentelor, ordinea de zi fiind preluată, asemeni prerogativelor, ad litteram, fără multă analiză, informările şi proiectele iniţiate de executiv sub Bândea, fiind supuse dezbaterii consiliului pe mandatul deja a lui Gavrilă. Şedinţa s-a ţinut în sala în care auzisem laudatio la adresa fostului vice, picurat pe alocuri de consilierul Petru Oprean cu panseuri critice: „nu am putut să cred că acest frumos oraş istoric este aşa de prost administrat” şi care bazându-se pe experienţa proprie -  dădea să se înţeleagă,  că la alegerile de anul viitor, candidaţii sunt propuşi în altă parte nicidecum aici pe plan local. Făcând apel la personalul primăriei şi la consilieri, cei care au împreună o datorie morală pentru bunul mers al oraşului, Oprea arăta cum că fostul, împreună cu actualul viceprimar, ar putea face echipă pentru ducerea la îndeplinire a  acestei datorii „dacă s-ar putea să fie amândoi, ştiind că preiau o mare istorică găleată urât mirositoare care există în Primăria Sighişoara, nu de acuma, nu de ieri, ci de 25 de ani.”

Prima informare, viza darea de seamă cu privire la fondurile financiare alocate de la bugetul local pentru cea de a doua ediţie a „Turnirului scriitorilor” ce a avut loc la Sighişoara la începutul lui aprilie, cu participarea unor cunoscuţi scriitori. Evenimentul a avut un program dens cu activităţi multiple cuprinzând dezbateri, seminarii şi întâlniri ale scriitorilor cu cititorii, fiind o confruntare a scrierii creatoare cu cea jurnalistică. nu în ultimul rând, aducerea în atenţie a traducătorilor de carte, ca personaje principale ale câmpului vast de interschimb cultural. O altă informare viza modificarea Organigramei Poliţiei locale, prin completarea personalului cu încă şase agenţi întrucât rămân zone mari nesupravegheate, fenomene precum cel al cerşetoriei luând şi mai mult amploare. Pentru cetăţeanul de rând care se loveşte de cerşetori oriunde merge: în centru, la Piaţă, în Cetate, în intersecţii este de neînţeles unde sunt zonele supravegheate până la urmă aceşti poliţişti nefiind văzuţi pe nicăieri, însă apar ca din pământ dacă cumva unul mai grăbit îşi lasă maşina în raza de acţiune Ecoserv şi nu apucă să plătească parcarea, această activitate aparent fiiind principala preocuparea a acestei poliţii.
O informare cu privire la relaţia de înfrăţire cu oraşul Dinkelsbuhl, care lâncezeşte de când fostul primar Dăneşan, nu a mai avut interes pentru menţinerea acesteia, fapt ce reiese nu numai din lipsa proiectelor comune cu acest oraş înfrăţit dar şi dezinteresul scoaterii la concurs a unui post care să aibă cerinţe, cunoaşterea limbii germane a încheiat seria. La acest punct s-a pus problema ca în perspectiva unei relansări a relaţiilor Sighişoarei cu oraşele înfrăţite, să se instituie un fond de la bugetul local pentru achiziţionarea unor obiecte de protocol utilizabile cu ocazia vizitelor oficiale  - primiri sau vizite. În opinia celor ce privesc din afară dar sunt atenţi şi având oarece memorie a  bugetului aprobat, ar fi totuşi capitole precum „promovare”, „alte cheltuieli” sau „diverse” unde dacă s-ar dori, s-ar putea înghesui aceste cheltuieli, mult mai justificate decât altele ce s-au făcut şi se fac mereu. Faptul că s-a găsit disponibilitatea să se cheltuie mai bine de o jumătate de miliard pentru a se finanţa editarea unui Album pentru protocol, ce apoi a fost reeditat şi vândut cu profit de 100% de prestatorul serviciului, este un exemplu clar că dacă se vrea se pot găsi bani. Cerândui-se opinia de specialitate, ursuzului şi autosuficientului director economic al primăriei, Emil Oltean, acesta a lăsat să se înţeleagă că această propunere „nu este realizabilă întrucât s-ar încălca legea”,  fără însă a preciza cum şi în ce fel, până la urmă, de care lege făcea vorbire şi de ce ar exista una cu aplicare doar la Sighişoara şi nu şi în alte părţi, unde în mod curent aceste gesturi sunt reguli protocolare valabile. Această atitudine obtuză, lipsită de viziune, a fost prilejul lansării unor acuze catalogabile ca dure, ale aceluiaşi consilier Oprean, la adresa compartimentului economic - financiar din primărie, care, în opinia sa, ar fi rupt de realitate şi „trăieşte într-o lume paralelă”.  „Reveniţi-vă la normal, uitaţi-vă ce salarii aveţi! E vorba de prestigiul oraşului Sighişoara, nu-i vorba de numele lui Oprean, al lui Gavrilă sau al lui Burlacu! Ei se duc ca reprezentanţi ai acestui oraş, ai acestei ţări!” a punctat consilierul. Acest episod a adus pe tapet o mai veche problemă, salariile ce par exagerate şi nejustificate ale celor din compartimentul lui Oltean, fapt ce nemulţumeşte nu numai pe ceilalţi funcţionari din primărie ci şi pe cetăţenii oraşului care vrând nevrând, din salariile sau pensiile lor de 7-8 sute de lei, suportă taxe şi impozite din care sunt construite aceste salarii. Făcându-se expresia acestor nemulţumiri, Oprean a cerut răspicat realizarea unei expertize a acestor salarii, pentru a se pune punct acestei probleme ce macină nervii unui oraş întreg. De altfel, la recenta grevă a funcţionarilor „de rând” din primărie, dr. Oprean a fost printre puţinii aleşi care au stat de vorbă cu greviştii, ascultându-le păsurile şi dându-le chiar soluții: preluarea modelului primăriei Târgu Mureş, unde funcţionarii sunt mulţumiţi de salarii, acestea fiind rezonabile şi echitabile, neexistând disproporţiile astronomice de la Primăria Sighişoara, deşi ambele instituţii funcționează pe baza aceloraşi legi româneşti. Potrivit lui Oprean „cei din compartimentul financiar trăiesc într-o altă lume, sunt stat în stat ca Vaticanul.” Această răbufnire plină de revoltă s-a încheiat cu o remarcă - invitaţie „cine nu vrea să lucreze în primărie, să se ducă în altă parte”. Astea fiind spuse, consilierul şi-a luat geanta şi a părăsit val vârtej sala de consiliu, lăsând în urmă o tăcere apăsătoare. Iată că a fost nevoie să treacă ani de zile de frustrări urmate de plecări din aparatul funcţionăresc, pentru ca aceste adevăruri să fie rostite în sfârşit, public şi direct, de un ales local într-un cadru oficial.
După revenirea din şocul ieşirii din scenă a consilierului, a cărui prezenţă se pare a fost solicitată acolo unde îşi practică meseria de bază, de doctor, au fost discutate restul materialelor de pe ordinea de zi, cele multe şi mărunte…                                                    

Consilierii sighişoreni de două ori în şedinţă la sfârşit de mai

Consilierii sighişoreni se întâlnesc de două ori în şedinţe. Prima o şedinţă extraodinară şi o a doua ordinară sunt consecutiv convocate în 26 şi 27 mai.

Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţă extraordinară pentru ziua de 26 mai 2015, orele 12, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar al municipiului Sighișoara, a domnului consilier local Dan Eugen Bândea, ca urmare a demisiei şi proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Sighișoara.

A doua zi, în 27 mai, Consiliul local Sighişoara va fi în şedinţă ordinară, de la ora 12 avînd 21 de puncte pe ordinea de zi:

1. Informare privind proiectul cultural „Turnirul Scriitorilor” ediția a II-a, 30 aprilie – 1 mai 2015.

2. Informare privind relațiile de parteneriat între Municipiul Sighișoara și localitatea Dinkelsbuhl (Germania).

3. Informare privind problemele ridicate în ședința Consiliului local Sighișoara din data de 30.04.2015.

4. Informare cu privire la propuneri de modificare a organigramei Poliției locale Sighișoara.

5. Raport de activitate al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara pe anul 2014.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare din Municipiul Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 19/28.02.2013 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 186/30.10.2014.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor economico - financiare ale S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara la 31.12.2014.

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului de locuri la Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara, a costului mediu lunar de întreținere, a cuantumului alocației zilnice de hrană, a contribuției medii lunare de întreținere și contribuției/zi de întreținere datorată de către părinți/ reprezentanți legali, a finanțării sumelor în completare de la bugetul local, pentru copiii care frecventează Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării a doi consilieri municipali la Tabor, Cehia, pentru reprezentarea Municipiului Sighișoara la Festivalul Internațional „Tabor Meetings 2015”.

10. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului „Academia Sighișoara” ediţia 2015.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului Adițional de modificare al art. 36 din Contractul de Delegare, precum și Politica Tarifară – anexă la Contractul de Delegare – actualizate în concordanță cu Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Credit

12. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Organizația O.C.E.A.D. Nazarineanul.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale – la data de 31.12.2014.

14. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea S.C.Compania Aquaserv S.A. – Sucursala Sighișoara în administrarea directă a municipiului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora.

15. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiului situat în Municipiul Sighișoara, str. 1 Decembrie 1918 nr. 42 și închirierea acestuia.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune.

17. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren în scopul amplasării unui automat pentru comercializare înghețată.

18. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale.

19. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere.

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere.

21. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

 

Consiliul local este convocat în şedinţă ordinară pentru joi, 30 aprilie a.c.

Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţă ordinară pentru ziua de 30 aprilie 2015, ora 12, în sala de şedinţe. Ordinea de zi numără 22 de puncte, dintre care 16 sunt noi proiecte de hotărâre, celelalte fiind rapoarte, notificari şi informări. Dintre acestea proiectul de la punctul 9 privind campania de prevenire şi combatere a fenomenului cerşetoriei pe raza municipiului Sighişoara, şi cel de la punctul 11 în care va fi aprobat Regulamentul de vânzare a locuinţelor din blocurile finanţate şi construite în Municipiul Sighişoara prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe – A.N.L. par cele mai interesante şi de impact pentru cei mai mulţi dintre sighişoreni şi sigur vor fi cele mai disputate de consilieri.

Iată mai jos ordinea de zi a şedinţei care va avea loc în 30 aprilie:

 1. Notificarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, nr. 2592/SIV/8.04.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Sighişoara cu nr. 8940/15.04.2015, prin care se solicită revocarea H.C.L. nr. 10/29.01.2015

 2. Informare cu privire la plângerea prealabilă nr. 337/30.03.2015, formulată de S.C. Schuster Ecosal S.R.L. şi înregistrată la Municipiul Sighişoara cu nr. 8005/1.04.2015, prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local din 26.03.2015

 3. Informare cu privire la cauzele în care pentru asistenţă şi reprezentare au fost încheiate contracte de asistenţă juridică în anul 2014

 4. Informare privind proiectul Cetăţenii participă, comunitatea câştigă !”

 5. Raportul de control nr. 700/27.02.2015, încheiat de Camera de Conturi a Judeţului Mureş la S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara şi Decizia nr. 6/27.03.2015, înaintată directorului S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara cuprinzând măsurile dispuse pentru înlăturarea deficienţelor constatate

 6. Raport de activitate pe anul 2014 al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighişoara

 7. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sighişoara a donaţiei unui aspirator de curăţare carte veche pentru Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu” Sighişoara, din partea Bibliotecii din Saffron Walden, Anglia  

 8. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului contractual din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Sighişoara

 9. Proiect de hotărâre privind campania de prevenire şi combatere a fenomenului cerşetoriei pe raza municipiului Sighişoara

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 18/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2015, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor din blocurile finanţate şi construite în Municipiul Sighişoara prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe – A.N.L.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighişoara pe anul 2014

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării a doi consilieri locali municipali în oraşul Kiskunfelegyhaza, Ungaria

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea Memoriului tehnic Modernizarea şi completarea sistemului de înştiinţare a autorităţilor administraţiei publice şi de avertizare – alarmare a populaţiei în situaţii de protecţie civilă, la municipiul Sighişoara”

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul public al Municipiului Sighişoara, propuse a se realiza în anul 2015 din surse proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe secţiunea de funcţionare şi de dezvoltare, pentru trimestrul I al anului 2015

17. Proiect de hotărâre privind avizarea unor schimburi de locuinţe, aflate în administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A.

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale

19. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru apartamentul nr. I B – spaţiu comercial, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighişoara, Piaţa Herman Oberth nr. 36

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Sighişoara şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României

Cacealmaua

Chiar dacă la începutul acestui an în prima Şedinţă de Consiliu Local Sighişoara,  preşedintele de şedinţă - Ionel Gavrilă a ţinut să sublinieze necesitatea prezenţei şefilor structurilor compartimentelor: ATT, Spital, Poliţie, Poliţie locală, Jandarmerie, Ecoserv Sig, dată fiind absenţa acestora la multe şedinţe. Gavrilă a evocat posibilitatea delegării de către numitele a unei persoane care să ia act de ceea ce se discută, dat fiind faptul că unele din problemele de pe ordinea de zi, vizau domeniile de activitate ale acestora, iar prezenţa lor ar spori eficienţa dezbaterilor, toată discuţia pe tema prezenţei, de altfel bine intenţionate şi mobilizatoare, nu a fost altceva decât „o frecţie la un picior de lemn” întrucât absenţa şefilor acestor structuri se poate constata de la o şedinţă la alta

Ca efect în cadrul şedinţelor consiliului local, este de apreciat zelul consilierului  dr. Petru Oprean. Puterea de convingere a lui Oprean este mare şi uzează de toate mijloacele.  În şedinţa cu pricina el a solicitat nici mai mult nici mai puţin decât scoaterea de pe ordinea de zi a două puncte unul vizând rezilierea contractului de concesiune a ştrandului mare, concesionar Teleson şi rezilierea contractului concesiunii activităţii de salubritate către Schuster Ecosal  până ce aparatul tehnic nu discută cu aceşti oameni, cu care au avut contracte, au plătit impozite, în vederea  ajungerii la o înţelegere şi încheierea unor acorduri amiabile”.

Poziţia lui Oprean a fost cel puţin bizară,  mai ales că propunerea de reziliere a contractelor a fost făcută de către Comisia de verificare a contractelor ce a avut la dispoziţie documentele privind cele două concesiuni.

Cea a ştrandului,  pare să-l doară cel mai tare pe domul „doftor”- întrucât era vorba de un fost coleg de partid – trecut în altă barcă cea mai vădit băsistă, care a şi fost invitat la şedinţa comisiei pentru a răspunde şi explica nerespectarea clauzelor contractuale. Ex senatorul PDL Petru Başa, căci despre el este vorba (prevenit fiind de foştii săi colegi de partid şi de muncă de la fosta fabrică Nicovala) a venit pregătit să contraatace prezentând o notificare – ce a fost citită... sau mai corect spus turuită neinteligibil de secretara primăriei Anca Bizo, fără a oferi posibilitatea consilierilor să ia cunoştinţă în prealabil de conţinutul acesteia aşa cum prevede Legea 52/2003 privind transparenţa decizională - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local. Nu ştim cât au înţeles cei ce trebuiau să ia o decizie am zice în cunoştinţă de cauză din schimbul acesta de documente în timpul şedinţei, cert este că gâlceava formal  regizată între combatanţi şi-a atins scopul.

O găselniţă greu de îngurgitat, probabil ticluită înainte de şedinţă, (cei care au avut acces la contract ştiind bine că obiectul concesiunii nu a fost îndeplinit în cei 9 ani de când a fost încheiat, încălcându-se prevederile caietului de sarcini, cât şi oferta depusă la licitaţia în care fratele SC Teleson SRL s-a bătut cu sora SC Sontel SRL, efectele neîndeplinirii clauzelor asumate prin semnarea acestor documente fiind vizibile şi de aproape dar şi de pe dealul Vila Franka de la ... pensiunea „Stejarul”– tot sub tutela aceluiaşi patron. Încălcările flagrante ar trebui cred să suscite interesul unei verificări de specialitate iar cei ce au permis atâţia ani derularea defectuoasă a contractului  - atât din partea concedentului cât şi a concesionarului - să dea cu subsemnatul.

În acest demers „contribuabilul” Başa l-a avut vizibil „avocat” pe Oprean care după nerereuşita cu scoaterea de pe ordinea de zi a rezilierii contractului a trecut la planul „B” devenind brusc un Trahanache moralizator băgând pe toţi consilierii în aceeaşi oală cu zoaie, săpunindu-i pe seama impozitelor acestor „oameni de bine” printre care la loc de cinste s-ar afla Başa prezentat ca un adevărat binefăcător al oraşului fiind „cel care a contribuit la bunăstarea tuturor sighişorenilor”.

„Avocatul diavolului”, a enumerat argumente, în opinia sa pertinente, despre niscaiva adrese făcute de concesionar în perioada 2007-2009, referitor la aşa zise „vicii ascunse” ale ştrandului  amintind despre un studiu geologic un fel de raport geotermic făcut în zona ştrandului „fără ştirea concedentului” care ar fi reliefat că pe acel amplasament nu se poate construi. A omis însă să spună cum Başa s-a folosit defapt de acel studiu îndoielnic pentru a solicita tam-nesam cumpărarea celor 9.000 mp. ai ştrandului. Ce ar fi urmat este uşor de bănuit dacă ne gândim la saga terenului concesionat la începutul anilor 2000 în centrul oraşului care a durat aproape 10 ani timp în care terenul şi-a schimbat şi suprafaţa şi amplasamentul, evident în favoarea concesionarului, nici altul decât cel mai sus amintit adică tot în favoarea lui Başa. Cert este că în tot acest timp sighişorenii nu au mai avut parte de un ştrand aşa cum îşi asumase concesionarul ca obligaţie. Au avut parte în schimb, în scurtele perioade în care acest ştrand a fost funcţional de apă rece ca gheaţa, luată direct din izvor sau din apa de ploaie şi de un camping ad-hoc şi neautorizat. „Ieşirile” doctorului au atins un nivel aproape patologic constituindu-se într-un tir de acuze aduse tuturor aleşilor locali luaţi angro,  la grămadă, o presiune bine concertată care până la urmă a dat roade, şi-a atins scopul de a întoarce cu 180 de grade intenţia executivului de a rezilia contractul de concesiune, printr-o pleiadă de meşteşugite vorbe ce l-ar putea face gelos şi pe Farfuridii. De la „nu ştim ce se întâmplă aici, este ridicol să puneţi pe ordinea de zi astfel de proiecte de hotărâre”, la „aici este de vidanjat rahat cât nu încape în staţia de epurare, lipsa de respect faţă de contribuabil, bătaia de joc în formă continuată… îmi e ruşine de această ţinută imorală unde eu sunt martor de atâţia ani şi dăm numai sfaturi arătând că unii suntem mai deştepţi decât ca alţii”, Oprean a spus că se simte „penibil (SIC!) în faţa oamenilor din Sighişoara care sunt tot mai puţini, şi domnul director economic... (fixându-l) ştie cum scad impozitele de la Primărie...Domnilor ne batem joc de spital (?!), de cei care plătesc, o să fim un oraş de asistaţi, în orice ţară din lume…. nu cred că societatea Teleson a făcut avere de pe urma ştrandului”.  Viceprimarul Bândea a intervenit arătând ce deja ştia toată lumea şi mai ales comisia Consiliului Local de cercetare a contractelor şi anume faptul în decursul anilor conducerea firmei concesionare nu a răspuns la niciuna din numeroasele invitaţii făcute de Executiv dar şi de această comisie în vederea clarificării sitiuaţiei acestui contract au fost iniţiate întâlniri la care conducerea firmei concesionare nu a răspuns. Petru Başa prezent în sala de şedinţă susţinând că din 2006 discuţiile au fost nenumărate, cât şi invitaţiile făcute de primărie, „la unele le-am dat curs, la altele nu” continuând un dialog pe care l-a purtat cu cei din primărie; „discuţia a fost rezumată contabiliceşte de a bifa investiţia - Ai făcut sau n-ai făcut? N-am făcut. Când o faci? Păi să mai văd. Eu trebuie să scriu aici.. când o vei face? Dacă nu, înseamnă că trebuie să reziliez contractul…” Ceea ce, iată, nu s-a întâmplat timp de 9 ani în care încălcările contractului aşa cum apar sintetizate şi în Proiectul de hotărâre iniţiat de executiv şi în raportul de specialitate întocmit de Direcţia Administrarea Patrimoniului. Pledoaria pentru sine însuşi, a fostului senator a continuat: „stând de vorbă cu nenumăraţi consilieri ca să le explic problema, în prezent pledând în calitate de proprietar dar şi de cetăţean, acolo e o problemă care nu se poate rezolva de un investitor privat şi cred că va fi greu de rezolvat şi pentru Primărie, pentru că presupune investiţii mai mari decât cele care le-am gândit noi. Studiul a relevat faptul că sub bazinul ştrandului care este construit din două bucăţi, sunt înfiltraţii de apă, s-a creat o pungă de apă care nu creează un teren stabil şi atunci fundaţia fiind instabilă riscă ca orice construcţie să nu stea în picioare pentru mult timp. Nu ştiu cine poate să construiască într-o stare de instabilitate”.

Dacă acest discurs ar fi avut loc în urmă cu 8 ani ar fi putut fi crezut. Dar, nu în anul de graţie 2015 când în sfârşit se pune piciorul în prag şi se iniţiază un proiect de hotărâre care ar fi trebuit demult pus în practică de nu ar fi fost firele nebănuite care îl legau pe patronul Teleson de fostul primar. Acum însă, sună fals sau necredibil pentru cei mai mulţi dintre noi...chiar dacă acum fostul senator proprietar de hotel cu piscină acoperită în centrul oraşului se dă de ceasul morţii zugrăvind o realitate cu totul diferită decât cea care reiese din documente. După spusele sale, chiar dacă recunoaşte că nu prea a dat curs invitaţiilor concedentului pentru lămurirea neregulilor constatate, aruncă cu noroi în cel care i-a îngăduit multe şi nu foarte mărunte timp de mai bine de 8 ani – beneficiimd copios de pe urma relaţiei cu fostul primar recent descăunat care i-a adus printre altele monopolul contractelor de publicitate încredinţate direct - susţinând că...a dorit să stea de vorbă „cu un primar care nici măcar nu pricepea” negăsind chipurile „punţi de colaborare nici cu fostul primar” – absolut surprinzătoare afirmaţia la cât de multe au făcut cei doi împreună – „nici cu cel actual”– de înţeles de vreme ce acesta a şi iniţiat proiectul de hotărâre care l-a făcut să mimeze o acţiune judecătorească, evident fără niciun sorţi de izbândă...iar concluzia ipocrită ca a celui care atunci nu ajunge la struguri şi spune că sunt acri a fost că „nu are rost să mă mai chinui cu acest contract”.

Iată cum după ce atras mâţa de coadă încălcând contractul atâţia ani concesionarul cu musca pe căciulă dă şi soluţii consilierilor căzuţi în admiraţie: „numai un parteneriat public privat şi alţi investitori îşi poate găsi rezolvarea acel ştrand, la pachet cu un proiect de finanţare, indiferent dacă altcineva (?) va prelua baza de agrement”, formulare prin care dă de înţeles că la o eventuală propunere venită din partea executivului primăriei chiar şi o firmă de-a lui ar putea participa la acest lărgit parteneriat. Adică, până la urmă,  afacerea nu este chiar atât de proastă dacă se poate ciupi de la bugetul local ceva, dacă tot nu i-a ieşit pasenţa cu includerea în 2007 în proiectul naţional al CNI (Consiliul National de Investiţii) pentru reabilitarea bazinelor de înot, motivul pentru care a şi pus la vremea respectivă – cu sprijinul nemijlocit al „prietenului” despre care acum spune că „nu pricepea”.

Consilierul PNL Adrian Burlacu, susţinând demersul executivului, bine argumemtat şi motivat legal şi-a arătat indignarea faţă de poziţia exprimată de dr. Oprean „care a jignit pe multă lume prin acel incendiar discurs vădit părtinitor” faţă de cauza ex-senatorului PDL, amintându-i că face parte din acel Consiliu Local aspru criticat. „Circul nu-l facem noi, ci cei care au un asemenea discurs” a conchis Burlacu.

Consilierul UIPS Iulian Sârbu a pus întrebarea justificată de altfel, de ce s-au judecat cu două măsuri două cazuri oarecum similare de neresepectare a contractelor de către doi concesionari: acţiune în justiţie pentru rezilierea contractului cu SC Schuster Ecosal SRL şi dialog cu SC Teleson SRL. Sârbu întreba de ce nu s-a iniţiat şi în acest caz, mult mai vechi decât cel cu salubritatea un proces în cadrul căreia să se stabilească în ce a constat încălcarea contractului şi care sunt vinovaţii. Cum în ceea ce priveşte existenţa unor probleme tehnice la ştrand acestea au apărut în discuţie abia la sfârşitul anului 2014, Sârbu întreabă pe bună dreptate de ce a durat atâta. Ce s-a făcut de atunci? Cine şi cum a verificat derularea contractului în atâţia ani? Potrivit consilierului Iulian Sârbu „până la urmă instituţia primăriei a rămas aceeaşi indiferent cine este interimar sau cine a fost primar, ca instituţie trebuie să aibă aceeaşi relaţie instituţională indiferent cine accede la vârful  primăriei. Dacă nu au fost puse la dispoziţia comisiei de cercetare a contractelor documente importante, cum e cel invocat de dl. Başa, acesta este un lucru grav. Dacă executivul doreşte rezilierea acestui contract, să-şi asume demersul. Este nefiresc să se scoată castanele din foc cu mâna consilierilor de astăzi, când lucrurile s-au derulat în mare parte în legislatura anterioară şi informaţiile nu sunt toate la dosar.”. Înteresant este, că în ciuda acestor luări de poziţie de bun simţ, tot concesionarul cu musca pe căciulă cât casa vine cu soluţia: rezilierii contractului cu plata de despăgubiri...în sarcina concedentului, din cauza acelor aşa zise vicii ascunse găsite de experţii angajaţi şi plătiţi de concesionar la trei ani după concesionare când deja investiţia trebuia realizată conform ofertei prezentate la licitaţie. Aferim domnule Başa! Bună soluţie ai găsit.  

În susţinerea proiectului de hotărâre iniţiat, primarul interimar Dan Bândea, a evocat existenţa din octombrie 2014 a unui proces verbal al Comisiei de verificare a contractelor întocmit de grupul consilierilor locali desemnaţi,  care, în urma analizării contractului au venit cu propunerea de reziliere a acestui contract. Pus în faţa realităţii, patronul Başa s-a repliat, părând că lasă de la el, cerând, la rându-i, pe cale încetarea contractului, adică „păr pe păr”  nu va plătii redevenţa datorată pe anul în curs iar plata studiului explorărilor făcute nu le mai cere a fi onorate de Primărie. Până la urmă totul a fost o negociere „ca la piaţă”, cel câştigat fiind desigur Başa care a aplicat cunoscuta tactică „atacul e cea mai bună apărare” şi a obţinut exact rezultatul pentru care a venit la şedinţă: încetarea amiabilă a contractului în baza unei clauze prevăzute a se aplica  în  situaţia în care părţile se înţeleg”.

Preşedintele de şedinţă, un alt fost coleg de partid şi serviciu al ex-senatorului, consilierul Gavrilă concluzionând cu o urmă de uşurare „dacă părţile convin la o soluţie treaba e foarte simplă” a propus un amendament, în cele din urmă agreat de majoritatea consilierilor, mai puţin de Burlacu, consecvent cu punctul de vedere argumentat exprimat: „încetarea contractului cu acordul părţilor, renunţare fără plata unor daune a nici uneia dintre obligaţiile reciproce  dintre părţi”.

În acest context invitaţia la piscina hotelului propriu, adresată de Başa celor prezenţi, nu poate fi catalogată decât cinică! Hotelul l-a construit tocmai în anii cât a fost bun amic cu cel care „nu pricepea” iar ştrandul mare fusese concesionat pentru a fi modernizat şi acoperit astfel încât sighişorenii să aibă acces şi iarna la o piscină cu dimensiuni rezonabile, nu una miniaturală făcută doar să justifice stelele de lângă literele uriaşe dispuse pe faţada cenuşiei clădiri.

Ca martori ai unei asemenea tocmeli pe patrimoniul oraşului nu putem decât să consemnăm discuţiile dar şi derularea ulterioară a evenimentelor.

Nici nu a apărut pe site-ul primăriei hotărârea astfel obţinută de fostul senator –  să mai treacă termenul pentru controlul de legalitate al prefectului? - că a şi apărut în mijlocele de presă locale pe care minimogulul Başa le păstoreşte de ani buni întru susţinerea intereselor sale,  anunţând  cu surle şi trâmbiţe că „Ştrandul Mare a fost predat municipalităţii iar studiile comandate şi plătite (...) de SC Teleson SRL al cărui acţionar este dl. Başa Petru au fost donate”.

Şi minciuna prin omisiune este tot minciună iar atunci când se întâmplă în spaţiul public ea devine desigur manipulare crasă. Aşa că, potrivit interimarului Primar Bândea, se va încerca, probabil sub aceeaşi formulă concesionarea Ştrandului Mare altor interesate societăţi unde nu mare ne va fi mirarea să se afle şi vreuna a lui Başa, întrucât terenul din preajma ştrandului ar putea deveni o platformă de lansare cumpărabilă pentru te miri ce alte construcţii.

Oare totul, să se rezume numai la manipulare?

Ultima joi din fiecare lună  este dedicată şedinţei ordinară de Consiliu Local, însă în 26 martie se prevestea a fi ceva mai deosebit, de vreme ce în preajma sediului Primăriei erau postate, în dispozitiv, trupe ale Jandarmeriei şi Poliţiei. Clădirea părea să aştepte nu ştiu ce asediu în cetatea medievală. Până la urmă totul s-a dovedit a fi o alarmă falsă, aleşii nemaiavând nevoie să fie apăraţi (de alegători), însă a arătat laşitatea celor dintâi în a suporta consecinţele deciziilor luate fără a se gândi la oameni ci doar  la interesele unei firme înfiinţate pentru a căpuşa bugetul local la care contribuie toţi sighişorenii.

Această reacţie disproporţionată a autorităţilor a mai arătat ceva: cât de mare este frica lor şi puterea oamenilor care acţionând democratic şi paşnic întocmind o petiţie prin care cer să fie ascultaţi şi să le fie respectate drepturile de cetăţeni ai acestui oraş. Dacă se iscă un asemenea tam-tam doar din cauza a câtorva zeci de oameni nemulţumiţi de o decizie arbitrară care afectează o stradă - Ilarie Chendi - ce s-ar întâmpla dacă un întreg oraş scârbit şi sătul de atâţia ani de minciuni, incompetenţă şi abuzuri ar ieşi să le ceară socoteală aleşilor?

O asemenea etalare de forţe de ordine s-a făcut de frica petiţionarilor, locuitori a uneia dintre cele mai vechi străzi sighişorene, odinioară populată aproape exclusiv de saşi, care şi-au propus să aducă la cunoştinţa consilierilor locali dezacordul lor faţă de hotărârea extinderii taxării locurilor de parcare în zonele limitrofe centrului istoric. Adică nu e destul că se pretinde să plăteşti pentru curăţenia şi deszăpezirea pe care oamenii le fac ei singuri, pentru ridicarea şi depozitarea gunoiului menajer, pentru ridicarea gunoiului nemenajer iată că şi pentru a parca maşina în faţa casei proprii trebuie să plăteşti!  - şi vorbim de o stradă îngustă, cu sens unic, cu trotuar îngust care devine pe alocuri periculos, existând chiar şi o porţiune lipsită de trotuar. Până la urmă, desfăşurarea de forţe s-a făcut degeaba, petiţionarii, cu bunul simţ al omului cinstit şi-au trimis o delegaţie constituită dintr-un mănunchi fr oameni paşnici care, în termeni cuviincioşi şi-au spus păsurile, aceleaşi ca cele cuprinse jalba depusă la Registratură de mai bine de o lună.

Dar, cum s-a întâmplat în atâtea cazuri, nu s-a ţinut cont de opinia oamenilor iar hârtia cu pricina a fost uitată  în cine ştie ce sertar prăfuit neprimind răspuns în termenul legal de 30 zile. Nici acum nu au obţinut mare lucru decât o promisiune că până la următoarea şedinţă executivul şi comisia îndrituită din partea Consiliului local, să analizeze situaţia şi să găsească o soluţie. Adică vorba aceea din popor: am venit bou şi mă întorc vacă!

Este de neînţeles cum, dacă nu au avut interes să tranşeze pe loc situaţia ingrată generată de o hotărâre luată în grabă şi l-a comandă pe unii consilieri locali i-a apucat scenarita şi neinteresându-i de loc faptul că petiţionarii aveau un of care se cerea analizat şi rezolvat, au început să arate cu degetul unii la alţii, fără să le fie măcar jenă de meschinăria gestului lor.  Iată, cum, încă o dată şi-au dat arama pe faţă arătându-şi logoreea  apetitului nestăvilit pentru ciolan, şi teama pierderii "pâinii şi cuţitului". Aici s-ar aplica acea vorbă românească: hoţul de hoţ se teme, adică cei ce împrăştie banul public pentru publicitate şi imagine personală şi pe alocuri pomeni electorale, se tem că alţii ar putea să îi depăşească în cinism şi să le treacă prin cap să profite de necazul real al unor oamenii pentru a contracara efortul - susţinut din banul public - de a construi o falsă imagine de aleşi preocupaţi de nevoile comunităţii.

Adică sighişorenii de rând nu mai au niciun cuvânt în faţa aleşilor lor,  rupţi de realitatea cotidiană,  acei  reprezentanţii care se văd demult cu sacii în căruţă, contează doar interesul diferitelor grupări ce s-au coalizat într-o tagmă a jefuitorilor patrimoniului public, dovedindu-se continuatori de nădejde şi ai celor care au distrus fabricile sighişorene lăsând oamenii fără locuri de muncă, mulţi dintre cei tineri siliţi să ia drumul bejaniei. Cred oare că după atâtea umilinţe şi jafuri la vedere ar mai accepta cineva să fie masă de manevră, când sighişorenii simt pe buzunarul lor propriu cum apăsarea atâtor câte dări impuse,  mai toate fără rost, le secătuiesc avutul şi viaţa?

De un cinism greu de redat în cuvinte creştine a fost concluzia unui consilier  specialist în treburi electrice dar şi râvnitor la a deveni  „faţă bisericească”,  înscris la facultatea de teologie la fără frecvenţă, precum pe timpuri făceau unii şcoală la „Ştefan Gheorghiu” „domnilor, NOI, comisia, am ajuns la hotărârea de a vă acorda parcare de rezidenţă în locuri special amenajate, dar, contracost,” Continuând cu o mimă şmecherească de stăpân hulpavnic de a pune în practică oare a câta găselniţă, fixându-i în barbă pe paşnicii răzvrătiţi: „să nu aveţi cumva impresia că nu veţi plăti pentru a avea locuri rezervate în faţa imobilului”. Numai că „evlaviosul” consilier cu veleităţi preoţeşti, nu cunoaşte că pe acea şerpuitoare străduţă îngustă,  într-o curte locuiesc 5-6 familii, iar parcarea pe aceeaşi parte a străzii e imposibilă în cele mai multe cazuri.

Cu astfel de hotărâri luate pe genunchi, netransparent şi discreţionar, fără consultarea cetăţenilor, fără nici un fel de discuţii prealabile cu locuitorii acelei străzi dar şi ai altora similare aflate în părţi ale oraşului, lucrurile s-au complicat tot mai tare, situaţia inflamându-se, e adevărat, dar nu întratât să fie nevoie de paza jandarmilor la  intrarea în primărie.

De altfel tot mai mulţi sighişoreni îşi pun întrebarea de ce nu poate beneficia de parcare tot sighişoreanul bun platnic de taxe şi impozite, de vreme ce firma oraşului Ecoserv Sig este cea care e plătită de oraş să execute lucrări de întreţinere şi reparare a domeniului public - parcuri, trotuare, drumuri, alei, locuri de joacă etc – şi  nu face din toate acestea mai nimic decât să încaseze bani tot de la tot mai împovăratul contribuabil, teoretic fiind acţionari ai acestei firme, în fapt cei care susţin financiar o activitate dar care prost gestionată este ineficientă, e scoasă mereu în pierdere, iar oraşul este tot mai prăfuit şi înghesuit?

Tot acel consilier cu barba-i pioasă, amintind celor ce nu ştiu, fixându-i pe îndrăzneţii localnici ce au cutezat să le strice ritmul deja consacrat „pe repede înainte” al şedinţelor de consiliu local ale coaliţiei la putere, adresându-li-se povăţuitor „din punct de vedere legal al amplasării parcării, noi comisia de urbanism, nu o cunoaştem,  şi nu văd ca str. Ilarie Chendi să fie în domeniul de protejare a sitului istoric al cetăţii, undeva cu interdicţie”. Dacă tăcea filozof era ar zice un românaş mai hâtru. Aşa au putut vedea toţi cei de faţă cât de mare e priceperea alesului, care la un moment dat era în cărţi pentru a-l înlocui pe primarul demis. Aşa că cineva i-a oprit elanul lupului moralist „iubitor” de Sighişoara, recomandându-i să consulte adresa Prefecturii pentru a se dumiri, dacă tot doreşte, precum musca, să se bage în seamă, prin care se constată că amintita stradă Ilarie Chendi se află la baza dealului abrupt pe care este aşezată cetatea cu ale ei ziduri de sprijin ce au început din loc în loc să se năruie, Propunând Consiliului local promovarea unui studiu de specialitate cu privire la precaritatea zonelor nevralgice ale oraşului cu risc major de prăbuşire din cauza infiltraţiilor de apă. Astfel, după ani de zile în care nu s-a făcut nimic pentru consolidarea versantului Dealului Cetăţii, acesta ar putea lua-o la vale angrenând odată cu vegetaţia, gropile şi crucile adormiţilor  din cimitire, cât şi a caselor din acea zonă, expusă alunecărilor. Acest risc major pentru una din zonele cele mai vechi ale Sighişoarei, ar fi trebuit să-i preocupe pe aleşii locali ai oraşului mai mult decât taxele suplimentare impuse pe seama unor găselniţe, cum este acea societate Ecoserv Sig SRL, cum a fost şi Schuster Ecosal, societate cu capital majoritar public privatizată nu tocmai ortodox la sfârşitul anilor 90.    

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL SIGHISOARA CONVOCATA IN DATA DE 26.03.2015

In data de 26 martie 2015, este convocata Sedinta Ordinara a Consiliului Local Sighisoara.

Punctele de pe ordinea de zi sunt:

 1. Informare a Bibliotecii Municipale Sighişoara privind acceptarea ca donaţie a unui aspirator pentru curăţare carte veche de la biblioteca Saffron Walden, Anglia
 2. Informare cu privire la străzile din Municipiul Sighişoara pe care operatorii reţelelor de utilităţi publice vor efectua intervenţii în cursul anului 2015
 3. Informare cu privire la adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş nr. 1814/S III/23.02.2013,    înregistrată la Primăria Municipiului Sighişoara cu nr. 4864/27.02.2015 şi a Municipiului Tg. Mureş nr. 879/ADP/I/18.02.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Sighişoara cu nr. 4091/18.02.2015, cu privire la colectarea deşeurilor de pe raza municipiului Tg. Mureş în depozitul de deşeuri nepericuloase Sighişoara
 4. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Sighişoara în anul 2014
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Apă Termic Transport S.A. şi aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administraţie al S.C. Apă Termic Transport S.A.  
 6. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din evidenţele Spitalului Municipal Sighişoara
 7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale de la poz. 387 din Statul de funcţii al Spitalului Municipal Sighişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 2/29.01.2015
 8. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Zilele Culturii Germane” 2015
 9. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineret „Vocea Cetăţii” Sighişoara, Ediţia a-II-a, 2015
 10. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Local Interetnic „Ce mică-i vacanţa mare”
 11. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului cultural „Turnirul Scriitorilor” Sighişoara 2015
 12. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării activităţii de control financiar preventiv în cadrul S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighişoara de către persoanele desemnate de directorul societăţii
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Fundaţia Dayspring Sighişoara
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Fundaţia Luminiţa Copiilor
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici împreună cu co-finanţarea proiectului: „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Compania AQUASERV SA Tg. Mureş” finanţat parţial din disponibilul creat la nivelul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş CCI nr. 2009 RO 161 PR 019” din cadrul POS Mediu, de către Municipiul Sighişoara
 17. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea devizelor pentru întreţinerea şi reparaţia unor drumuri auto forestiere aflate în proprietatea publică a Municipiului Sighişoara
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentaţie publică
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei sociale de analiză pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ, destinate închirierii, cu excepţia locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 20. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale
 21. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
 22. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor de eliberare a atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015
 24. Proiect de hotărâre cu privire la situaţiile litigioase existente în contradictoriu cu S.C. Schuster Ecosal S.R.L. 
Abonează-te la acest feed RSS

3°C

Sighisoara

Light Rain

Umiditate: 93%

Vant: 11.27 km/h

 • 24 Mar 2016 6°C -3°C
 • 25 Mar 2016 8°C -4°C