Log in

Un martisor muzical

Miercuri, de 1 martie la Sighişoara un mărţisor muzical pentru doamne şi domnişoare!

Fotografia postată de Daniel Romeo Todea. 

În cadrul stagiunii de concerte de muzică de cameră de la Sighişoara, formaţia Classis din Cluj-Napoca va susţine un concert în Sala de Festivităţi a Municipiului Sighişoara cu incepere de la ora 18,00

Piese indrăgite de muzică clasică, valsuri şi tangouri celebre vor fi prezentate de Crancenco Oxana şi Gergelyi Balint la vioara şi de Kosa Kristian la pian.

 

Concertul face parte din stagiunea organizată la Sighişoara de Fundaţia Gaudeamus cu sprijinul Municipiului Sighişoara si al Consiliului Local.

  • Publicat în Cultura

Concert de muzica de camera

Stagiunea de concerte de muzică de cameră, se deschide miercuri 15 februarie, cu un concert la pian şi vioară.

Un număr de 11 concerte va organiza în anul 2017, Fundaţia Cultural Stiintifica Gaudeamus, cu sprijinul Municipiului şi al Consiliului Local Sighişoara. Concertele au loc în sala de festivităţi a Municipiului Sighişoara (sala barocă).

Intrarea este liberă 

Fotografia postată de Daniel Romeo Todea.

 

Programul concertelor de muzică de cameră din anul 2017

 

15 februarieZerkula György-vioară (Elveţia), Horváth Edit-pian, Horváth Zoltán-pian

1 martie Un mărțișor pentru doamnele și domnișoarele: valsuri și tangouri celebre în interpretarea formației Classis din Cluj

22 martie Concertul formației Transylvanian Saxophone Quartet din Cluj

5 aprilie Serată de operete. Interpreți:  Buta Árpád din Tg.Mureș și invitații săi

3 mai – Concertul elevilor distinși ai Liceului de Muzică Sigismund Toduță din Cluj

17 mai – Recital de pian al pianistului Viniciu  Moroianu din București

24 mai – Recital de pian al pianistului Sorin Petrescu din Timișoara

7 iunie Serată Mozart. Interpretează cvartetul de coarde Concordia din Cluj

4 octombrie Concertul formației Arcadia din Cluj

8 noiembrie Concertul formației de muzică veche CODEX

În perioada 13-20 noiembrie, când va avea loc Festivalul „Tiberius” la Tg.Mureș – Cvartetul de coarde Tiberius și invitații săi

 

(Data exactă va fi fixată la începutul lunii octombrie 2017)

  • Publicat în Cultura

Ovidiu Malancravean, ramane primar

Dragi sighișoreni,

Vineri, 3 februarie 2017, am transmis Instituției Prefectului- Județul Mureș o adresă prin care informam asupra deciziei de a demisiona din funcția de primar, act unilateral ce a avut la bază principiile personale raportate la contextul politic în care, din păcate, se află țara noastră.
Văzând impactul pe care această decizie,luată de OMULOvidiu-Dumitru Mălăncrăvean îl are asupra Sighișoarei și a concetățenilor, a urmat o perioadă de profundă analiză a situației, iar astăzi, 7 februarie 2017, am revenit asupra acestei decizii.
Raportându-mă atât la cei de 3.573 de alegători care mi-au acordat votul de încredere în vara anului 2016, cât și la mesajele de susținere primite în aceste zile de la sighișoreni, chiar dacă actul meu este în acord cu principiile mele de viață, Sighișoara nu merită să fie destabilizată, iar calea pe care am pornit, cea de reconstrucție, trebuie urmată.
Am încercat să fiu un OM al corectitudinii: ca soț și tată, ca dascăl, ca primar, ca politician pare că e mai greu... 
Sighișorenii mi-au dovedit încă o dată, în aceste zile, că reconstrucția Sighișorei o putem face împreună, am încredere în concetățenii mei și cred că fiecare dintre noi trebuie să fim corecți, uniți și constructivi.
Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în vară și pe care, cu ocazia acestui test politic la care noi toți suntem supuși, mi-ați reconfirmat-o.
Sighișoara nu e un om, o instituție, Sighișoara suntem NOI TOȚI.

Cu aleasă prețuire,
Primar,
Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean

Taxe pentru serviciile de utilitate publică pentru anul 2017

Municipiul Sighișoara informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/27.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, a fost eliminată taxa pentru executarea lucrărilor de măturare, colectare, transport al pământului și deșeului rezultat după măturat, stropitul și spălatul părții carosabile, curățirea și transportul zăpezii, ridicarea și transportul grămezilor de deșeuri abandonate pe domeniul public și că, în anul 2017 au fost instituite următoarele taxe speciale de salubrizare:

Taxa specială de salubrizare pentru executarea lucrărilor de ridicarea şi transportul deşeurilor abandonate pe domeniul public care se achită după cum urmează:

a)      persoane fizice - de 45 lei/ locuinţă /an

În situația în care proprietarul deţine mai multe locuinţe într-un bloc, la acelaşi număr administrativ, va achita taxa specială de salubrizare doar pentru o singură locuinţă, iar în situația în care acesta deţine una sau mai multe locuinţe poate beneficia de scutire de la plata taxei, cu condiția ca acestea să fie neutilizate.

Pentru a beneficia de scutire de la plata acestei taxe, proprietarii trebuie să depună la Registratura instituției: cerere scrisă și o declaraţie pe proprie răspundere - formulare tip, iar în urma verificărilor efectuate de reprezentanții Municipiului Sighișoara se va întocmi o notă de constatare.

b) persoane juridice - societăţi comerciale  - 80 lei/an

Taxa specială de salubrizare pentru executarea lucrărilor de ridicarea şi transportul deşeurilor abandonate pe domeniul public se colectează odată cu impozitele şi taxele locale, având aceleaşi scadenţe, termenele de plată fiind 31 martie, respectiv 30 septembrie, iar neachitarea acesteia la termenele stabilite atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, conform reglementărilor legale în vigoare.

Reducerea acestei taxe faţă de anul precedent va fi susţinută de măsura introducerii taxei speciale pentru persoanele fizice / persoanele juridice care nu au încheiat un contract cu operatorul de salubritate precum și de aplicarea unor măsuri menite să conducă la conştientizarea populaţiei asupra faptului că abandonarea deşeurilor este interzisă şi că, dacă acesta se produce, eliminarea acestuia va fi în continuare suportată de către toți locuitorii municipiului, încercându-se ca, în viitor, prin depistarea producătorilor de deşeuri abandonate pe domeniul public, să se individualizeze tot mai mult cei ce trebuie să suporte aceste costuri.

Serviciul Public Poliţia Locală va depune o activitate susţinută pentru depistarea şi sancționarea persoanelor care abandonează deşeuri pe domeniul public, făcându-se şi o propagandă vizuală cât mai extinsă pentru atenţionarea şi conştientizarea cetățenilor cu scopul de a reînvia spiritul civic faţă de aceste probleme.  Producătorul de deşeuri este cel care trebuie să plătească neutralizarea lor, iar cuantumul taxei de salubrizare nu poate fi redus decât prin diminuarea cantităţilor de deşeuri abandonate pe domeniul public.

Taxa specială de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumurile taxei special de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii sunt:

            a) pentru persoane fizice – 30 lei / lună / imobil sau apartament

            b) pentru persoane juridice – 300 lei / lună / punct de lucru declarat

Identificarea și stabilirea utilizatorilor cărora li se va aplica taxa specială de salubrizare se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/27.12.2016.

Muzeul de Istorie Sighișoara informează…

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 105/27.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, taxele de acces la Muzeul de Istorie Sighișoara sunt următoarele:

Turnul cu Ceas – 15 lei;

Expoziția de arme medieval – 6 lei;

Camera de tortură – 4 lei.

Elevii, studenții și persoanele care au domiciliul în Municipiul Sighișoara beneficiază de reducere de 75%, iar persoanele cu dizabilități beneficiază de gratuitate.

Pentru grupurile organizate, însoțite de ghizi delegați, costul unui bilet unic pentru cele trei puncte de vizitare este de 24 lei/ persoană iar ghidul beneficiază de gratuitate.

  • Publicat în Cultura

Ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Sighișoara

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Sighişoara, constituită în noiembrie 2016, este un organism consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă care fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, respectiv avizul arhitectului-şef.

Membrii comisiei, specialişti atestaţi în domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei precum şi din domeniul sociologiei şi economiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare şi transport, sunt reprezentanţi ai: Institutului Naţional al Patrimoniului, Ordinului Arhitecţilor din România - filiala Mureş, Direcţiei Judeţene de Cultură Mure?, Consiliului Local Sighişoara şi Municipiului Sighişoara precum şi reprezentanţi ai Companiei Aquaserv S.A, E-on Gaz Distribuţie şi S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice.

În cursul lunii ianuarie a.c. comisia a avut o primă şedinţă, cu caracter informal, în cadrul căreia s-a  discutat despre:

1.      Oportunitatea înfiinţării unui Birou de consultanţă pentru cetăţeni în domeniul urbanismului şi autorizării lucrărilor de construcţii în centrul istoric Sighişoara şi împrejurimi;

2.      Necesitatea elaborării Planului Urbanistic General al Municipiului Sighişoara întrucât valabilitatea PUG-lui existent  va înceta la sfârşitul anului 2018;

3.      Necesitatea întocmirii unui Plan de management pentru zona istorică protejată în conformitate cu cerinţele UNESCO;

4.      Obţinerea avizului pentru Planul Urbanistic Zonal privind zona UNESCO;

5.      Lispa documentului “Obligaţia de folosinţă a monumentului istoric” pentru marea majoritate a monumentelor istorice din municipiu şi modalitatea prin care Municipiul Sighişoara poate acorda sprijin Direcţiei Judeţene de Cultură Mureş în elaborarea acestuia;

6.      Situaţia documentaţiei privind construcţia supermarket-lui LIDL Sighişoara întrucât Consiliul Judeţean Mureş, prin instituţia Arhitectului-şef, a emis aviz nefavorabil privind eliberarea autorizaţiei de construire;

7.      Posibilităţile legale prin care municipalitatea poate acorda sprijin cetăţenilor pentru efectuarea lucrărilor de renovare a faţadelor clădirilor monument istoric, în condiţiile în care obligativitatea întreţinerii acestora este în sarcina proprietarului;

8.      Informarea cetăţenilor cu privire la prevederile legale referitoare la întreţinerea imobilelor, nerespectarea autorizaţiei de construire, obligativitatea intrării în legalitate a celor care au construit fără autorizaţie de construire, precum şi cu privire la sancţiunile aplicabile.

În cadrul acestei şedinţe, primarul Municipiului Sighişoara, Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean care este şi preşedintele comisiei, a făcut propunerea ca zona de Vest a Municipiului Sighişoara să fie evidenţiată în viitorul Plan Urbanistic General ca fiind una din zonele principale ale municipiului, cu potenţial construibil şi de extindere.

Dezbatere Publica - 7 februarie

Municipiul Sighişoara organizează în data de 7 februarie 2017, la solicitarea Centrului pentru Dezvoltare Socială (CEDES), dezbaterea publică pe tema pe tema Proiectului de hotărâre privind aprobarea cotei autorităţii publice locale, aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani, la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) în Municipiul Sighişoara şi aprobarea recalculării chiriilor locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de ANL în Municipiul Sighişoara.

Dezbaterea publica va avea loc în Sala Mare de festivităţi a Municipiului Sighişoara data de 7 februarie 2017, ora 17,00.

Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite pot transmite, propuneri, sugestii sau opinii cu titlu de recomandare privind proiectul de hotărâre, în care se va specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând totodată data trimiterii ?i datele de contact ale expeditorului. Acestea pot fi depuse la Registratura Municipiul Sighişoara sau prin fax la nr. 0265.771.264, respectiv e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până în data de 07.02.2017, ora 12.00 şi vor purta menţiunea: „Recomandare la proiect de act normativ” . 

Modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului se va face în ordinea în care au fost depuse propunerile, sugestiile sau opiniile asupra proiectului, iar timpul alocat luării cuvântului este de 5 minute pentru fiecare interlocutor.

Participarea la dezbaterea publică este deschisă tuturor celor interesaţi. Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la adresa

http://sighisoara.org.ro/portal/stiri.nsf/All/1F4529FA2B15E80AC22580B50035F605/$FILE/Ph.pdf

Târgul de Crăciun Sighişoara 2016

Municipiul Sighişoara organizează, în perioada 21-28 decembrie 2016, Târgul de Crăciun, manifestare cultural-artistică ce vine în întâmpinarea praznicului împărătesc a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Atelierul lui Moş Crăciun, întâlniri cu Moş Crăciun, spectacole tematice pentru copii, colinde, poezii, expoziţii de pictură şi concerte sunt doar unele dintre surprizele pe care reprezentanţii municipiului le-au pregătit pentru a ne bucura împreună de marea Sărbătoare a Crăciunului. În data de 21 decembrie 2016, la ora 12,00 suntem aşteptaţi cu mic cu mare, să împodobim împreună bradul de Crăciun din Piaţa Octavian Goga. Pe scena Târgului de Crăciun vor evolua grupuri de elevi sighişoreni, grupuri vocale locale, trupe de teatru şi de animaţie, ansambluri de dansuri, interpreţi de muzică folclorică şi folk, Grupul de muzică tradiţională şi medievală TRUVERII, Silvia Dumitrescu, Krypton, Fuego, Raymond, Alb Negru, Sylvia&Dj Rynno, Dorian Popa, Betty&Wilmark şi Alina Eremia.

Programul Târgului de Crăciun, Sighişoara 2016

21.12.2016

Ora 12,00 Deschidere oficială; rugăciune de binecuvântare; împodobirea Bradului de Crăciun

Ora 14,00 Grupul de elevi „Muguraş de pe Târnave”

Ora 14,15 Întâlnire cu Moş Crăciun

Ora 15,00 Dans modern - Clubul Copiilor Sighişoara

Ora 15,10 „Fantezie de iarnă”  - Trupa de teatru „Thalia”

Ora 15,30 Dans modern - Clubul Copiilor Sighişoara

Ora 15,40 „Vicleimul” - Trupa de teatru „Ariel”

Ora 16,00 Colinde - Grup de elevi de la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich”

Ora 17,00 Colinde - Grup de elevi de la Liceul Tehnologic nr. 1

Ora 17,20 Fetiţa cu chibrituri - Trupa de teatru „Ariel”

Ora 17,40 Colinde - Grup de elevi de la Şcoala gimnazială „Aurel Mosora”

Ora 18,00 Concert de colinde - Grupul vocal „Armonia” Sighişoara

Ora 18,30 Concert de colinde - Grupul vocal „Străjerii Sighişoarei”

Ora 19,00 Moment interactiv cu Moş Crăciun

Ora 19,30 Concert de colinde - Grupul vocal „Vox Animi”

Ora 20,00 „Să-l colindăm pe Moş Crăciun!”

 

22.12.2016

Ora 17,00 Colinde - Fanfara Sighişoara

Ora 17,30 Colinde - Grup de elevi de la Şcoala Gimnazială „Radu Popa”

Ora 18,00 „Vine Moş Crăciun!” - Trupa de teatru „Puck”

Ora 18,20 Colinde - Grup de elevi de la Liceul Teoretic „Joseph Haltrich”

Ora 18,35 „Repetabila scenă a balconului” - Trupa de teatru „Carpe Diem”

Ora 19,00 Întâlnire cu Moş Crăciun

Ora 19,30 Colinde - Daniela Vlad

Ora 19,40 Concert de colinde - Grup vocal „Nicolae Bogdan”

Ora 20,10 „Să-l colindăm pe Moş Crăciun!”

 

23.12.2016

Ora 17,00 Steaua fără nume - Trupa de teatru „Teenart”

Ora 17,20 Colinde - Ştefania Pârlea

Ora 17,40 „Cântec, joc şi voie bună!” Ansamblul folcloric „Plaiuri Ardelene”

Ora 17,45 „Concert de colinde” - Grupul vocal Târnava Mare

Ora 18,15 „Cântec, joc şi voie bună!” Ansamblul folcloric „Plaiuri Ardelene”

Ora 18,30 Colinde - Leontina Pop

Ora 19,00 Întâlnire cu Moş Crăciun

Ora 19,30 Joc maghiar - Ansamblul folcloric „Kikercs”

Ora 20,00 Colinde - Traian Comşa / – Poezii - Luca Vasile Victor 

Ora 20,20 Corul Gospel

Ora 20,50 Recital folk - Puiu Ivaniţchi

Ora 21,30 „Să-l colindăm pe Moş Crăciun!”

 

25.12.2016

Ora 17.00 Întâlnire cu Moş Crăciun

Ora 17.30 „Sacul vrăjit” - Teatru din Cetate

Ora 18.20 Moment interactiv cu Moş Crăciun

Ora 19.00 Concert Cantus Hibernus - Grupul de muzică medieval şi tradiţională TRUVERII

Ora 20.00 „Să-l colindăm pe Moş Crăciun!”

 

26.12.2016

Ora 17.00 Întâlnire cu Moş Crăciun

Ora 18.00 Spectacol pentru copii cu personaje din poveşti

Ora 18.30 Concerte: Silvia Dumitrescu; Krypton; Fuego

Ora 21.30 „Să-l colindăm pe Moş Crăciun!”

 

27.12.2016

Ora 17.00 Întâlnire cu Moş Crăciun

Ora 18.00 Concerte: Raymond, Alb Negru, Sylvia&Dj Rynno

Ora 21.00 „Să-l colindăm pe Moş Crăciun!”

 

28.12.2016

Ora 17.00 Întâlnire cu Moş Crăciun

Ora 18.00 Concerte: Dorian Popa, Betty&Wilmark, Alina Eremia 

Ora 21.00 „Să-l colindăm pe Moş Crăciun!”

 

Fotografia postată de Municipiul Sighisoara.

Sursa: Municipiul Sighişoara

  • Publicat în Cultura
Abonează-te la acest feed RSS

Sighisoara