Log in

In Memoriam Prof. Dr. Dorel Moise

Asociaţia Artiştilor Plastici Alma Mater Castrum Sex Sighişoara, este O.N.G, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial a căror membri sunt artişti plastici profesionişti, precum şi specialişti şi critici în domeniul artelor vizual-plastice, care are ca scop principal promovarea artelor, precum şi cultivarea şi promovarea artei în toate formele ei, acest scop ajutând la dezvoltarea oraşului şi zonei din punct de vedere artistic. Prezenţă activă pe simezele municipiului Sighişoara, prin expoziţiile vizual-plastice pe care le realizează la Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor, la Galeria Mică din Stradela Cetăţii, Galeria de Artă a Centrului cultural româno-german „Casa cu Cerb”, galeria Muzeului de Istorie, sau în alte galerii din ţară. A.A.P. Alma Mater Castrum Sex Sighişoara a promovat încă de la fondare şi o serie de alte activităţi culturale: concerte de muzică de cameră, de muzică folk, piese de teatru, şi recitaluri de poezie, lansări de carte şi alte evenimente cu caracter educaţional, în parteneriat cu Municipiul Sighişoara, şcolile şi liceele sighişorene şi cu diverse fundaţii şi O.N.G-uri.

În perioada 31 martie - 15 aprilie 2018, Asociaţia Artiştilor Plastici Alma Mater Castrum Sex Sighişoara în parteneriat cu Municipiul Sighişoara, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca (UAD) şi prin asociere cu Uniunea Artiştilor Plastici (UAP) România filiala Cluj, şi cu participarea unor artişti membri ai UAP România filialele din Tîrgu Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Baia Mare precum şi a unor artişti independenţi organizează o expoziţie de arte vizuale ca omagiu Prof. Dr. Dorel Moise.

 

Vernisajul expoziţiei „In Memoriam Prof. Dr. Dorel Moise” va avea loc în data de 31 martie, ora 12,00 la Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor din Sighişoara

Expun prieteni, colegi, colaboratori şi foşti studenţi ai Prof. Dr. Dorel Moise:

Arina Ailincăi, Teodor Botiş, Raveca Brânzaş, Sorin Câmpan, Mihai Chira, Adriana Dobra, Mariana Gheorghiu, Horvath B. Corina, Horvath B. Ioan, Ioachim Nica, Andrei Șchiopu, Laurean Bonea, Claudiu Cândea, Daniela Chiorean, Feleki Károly, Mihaela Gorcea, Kömives Andor, Nicolae Man, Radu Marcel Moraru, Moritz Eugen, Cristian Opriş, Ioana Olăhuţ, Eugen Săvinescu, Ioan Sbârciu, Radu Solovăstru, Radu Șerban, Ovidiu Tarţa, Ionel Tănase, Agoston Zsolt, Dorin Stanciu, Măriuca Covrig, Olimpia Leah, Gavril Nechifor, Floarea Vultur, Radu Feldiorean, Ioan Septimiu Jugrestan, Marcel Lupşe, Aurel Marian, Macedon Retegan, Titu Toncean, Angela Semenescu, Gheorghe Crăciun, Maria-Ana Cociş, Dorel Cozma, Kulcsár Erzsébet, David Olteanu, Cara Mariana Olteanu, Gheorghe Pop, Crina Stănescu, Niculae Ardelean, Degi Eva, Amalia Ghidiu, Dorian Feier, Levi Fodor, Anikó Pázsint, Sorina Parchirie, Petru Purcariu, Romeo Daniel Todea, Vass Mária-Magdolna, Dan Zaharia, Daniela Bălănescu, Călin Dan Butnariu, Rodica Costianu, Jakab András, Rareş Kerekes, Karol Racz-Sochircă

 

Sponsori:

SICERAM, SEFAR, MONOSUISSE, GLOBAL SAFETY TEXTILES - Sighisoara

 

Dorel Moise (1946 – 2017) s-a născut la Archita, judeţul Mureş, a fost cadru didactic al UAD Cluj Napoca, membru al UAP România filiala Cluj, secţia grafică şi membru în consiliul director al Asociaţiei Artiştilor Plastici Alma Mater Castrum Sex Sighişoara.

Dorel Moise a fost legat de Cluj Napoca dar şi de Sighişoara, în întreaga activitate didactică şi artistică militând pentru dezvoltarea învăţământului artistic universitar al UAD prin înfiinţarea Colegiului Universitar şi apoi a secţiei de pictură la Sighişoara - extensii ale UAD.   

Dorel Moise a sprijinit organizarea mişcării vizual-plastice profesioniste în Sighişoara.

 

 

 

  • Publicat în Cultura

Mar al discordiei în CL sighişorean - finantarile nerambursabile din fonduri publice

Finanţările nerambursabile din fonduri publice - Mărul discordiei în Consiliul Local sighişorean

 

Ședințele extraordinare inițiate de executivul sighișoarean, în ultima vreme au devenit o regulă nu o excepție. Unele proiecte, se tot reiau, până sunt votate de consilieri, cu toată opoziția unora care fie se abțin de la vot, fie nici nu se mai prezintă la şedinţe. La fel s-a întâmplat şi cu proiectul de hotărâre „privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate (…) în baza Legii nr. 350/2005 (…)”. La ultima ședință „extraordinară” din 12 iulie a.c. - după alte două încercări eşuate anterior, una într-o şedinţă extraordinară şi alta în una ordinară – de data aceasta, proiectele depuse de ONG-uri pentru activități de interes local, nonprofit şi de interes general au primit undă verde.

Consilierii Uniunii Independente Pentru Sighişoara (UIPS) au lipsit, cu excepţia lui Bogdan Burghelea, cel care înainte ca proiectul să fie supus votului, a ținut să facă câteva observaţii asupra felului în care acest proiect s-a tot perindat pe masa aleșilor locali. El a arătat că același proiect de hotărâre, ce a mai fost pus pe ordinea de zi a şedinţelor anterioare trebuia defalcat, „fiecare articol să fie unul din proiectele propuse spre finanțare”, adăugând şi că raportul de specialitate nu a fost adus la zi. După consilierul Burghelea, unele proiecte prezintă anumite lacune, şi era bine ca acele proiecte ce suscită unele lămuriri să fie discutate chiar dacă din Comisia de evaluare au făcut parte câțiva colegi din consiliu local. El a mai spus că la niciunul dintre proiecte nu a văzut depusă de către solicitanți declarația pe propria răspundere care să dovedească încadrarea prevăzută de art. 12 alin 3 din Legea 350/2005. El a dat ca exemple „care sfidează logica” proiectul fundației „Gaudeamus” ce propune subvenționarea internatului cu suma de 59.400 lei, deși o parte din copiii cazați acolo provin din alte localități mai apropiate sau mai îndepărtate de Municipiul Sighișoara şi cel al Fundației „Elan” ce nu are o descriere a activităților ce urmează sa le desfășoare. După consilierul Burghelea, şi Asociația „Cultura Viva” a solicitat o sumă foarte mare – apreciind la aproximativ 25% din bugetul alocat tuturor proiectelor la un loc, în condițiile în care anul trecut pentru același proiect asociația s-a descurcat fără finanțare din partea municipiului. Un alt proiect care i s-a părut consilierului UIPS-ist că ar suscita unele lămuriri este cel al „Asociației îngrijirea acasă” care nu ar avea potrivit consilierului surse de finanțare în afară decât cele pe care ar urma să le primească de la Municipiul Sighișoara, dar care ar intenționa să amenajeze un spațiu, „cheltuială aflată pe lista cheltuielilor neeligibile conform anexei 6 din Regulament”. După consilierul Burghelea, revenirea pentru a treia oară asupra acestui proiect, în aceeași formă, din punctul de al celor de la UIPS, „este o sfidare a legii, a consilierilor locali, dar și a cetățenilor.” Pentru acest motiv în semn de protest, el s-a retras de la ședință, nu înainte să declare, că acesta este motivul pentru care nici un consilier din UIPS nu a participat la ședință.

În cadrul dezbaterii „omul de taină” consilierul personal al primarului Laurenţiu Şoneriu a adus unele lămuriri arătând că: „pentru a se pronunța pe eligibilitatea acestor proiecte competența legală revine conform Legii nr. 350/2005 Comisiei de selecționare și evaluare a proiectelor și nicidecum consiliului local.” Mai spune că nu înțelege în ce măsură unii consilieri, s-ar mai putea pronunța pe fondul acestor proiecte, în condițiile în care, consilierilor le revine doar sarcina să aprobe sau nu, finanțarea in corpore a acestor proiecte declarate deja câștigătoare. Şoneriu a mai spus că a existat un termen de contestații în care orice persoană sau oricare dintre consilierii nemulțumiți puteau să se adreseze comisiei şi că procedura de selecție aparţine doar comisiei, iar competența Consiliului local se rezumă doar să voteze finanțarea. El a precizat ca argument art. 27 din Legea nr. 350/2005 în ceea ce privește constituirea Comisiei de evaluare care și-a asumat răspunderea asupra a ceea ce au hotărât, şi că „acele asociații, acele entități care au fost declarate câștigătoare, s-ar putea îndrepta împotriva consilierilor care au votat împotrivă finanțărilor proiectelor acestora, în condițiile în care Comisia de evaluare le-a declarat eligibile”.

La rându-i consilierul Dan Colceriu, chiar dacă nu a putut vota având interese directe, și-a arătat satisfacția la votul dat proiectelor evaluate ca fiind „benefice pentru oraș”.

Viceprimarul Toth Tivadar a răsuflat ușurat, știind că, o dată cu votul dat proiectelor totul va intra în normal spunând şi că „o astfel de tevatură face parte din domeniul manipulării, şi că în fapt se spun jumătate din adevăruri…”.

Consilierul Ionel Gavrilă, a subliniat şi domnia sa, că este „inadmisibil să nu fie votate aceste activități culturale, sociale și sportive propuse în proiecte depuse în baza Legii 350/2005, odată proiectele trecute prin filtrul comisiei, nu mai este necesar să mai fie discutate în Consiliu local, comisia răspunzând în totalitate pentru ceea ce a selectat.”

Secretara primăriei Anca Bizo, a ținut să adauge că ceea ce s-a aprobat are baza legală bine fundamentată iar pe domnia sa o interesează „legalitatea și oportunitatea actului” restul neavând nicio relevanță.

Cu toate că proiectul a fost aprobat suntem curioşi cum va putea fi el pus în practică ştiind că urmează perioada în care ar trebui semnate contractele. Ori din cele 11 proiecte rămase spre a primi finanţare doar 3 dintre ele nu ar încălca principiul neretroactivităţii, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare. Acest principiu îl regăsim şi în legea 350/2005 şi în HCL 59/11.04.2017 (în Anexa 2 care cuprinde Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile la pag.2 Art 10 litera d). Pe acest motiv probabil a fost retrasă finanţarea pentru „Târgul Meşteşugarilor” proiect al Fundaţiei Veritas ce fusese declarat oportun de Comisia de evaluare dar care s-a derulat deja.

Pentru celelalte proiecte ce încalcă principiul neretroactivității Prefectul ar putea avea un cuvânt de spus știind că în calitatea de reprezentant al Guvernului și a prerogativelor ce le are, conform legii „verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului local sau ale primarului” lucrul ce ar putea tulbura apele finanțărilor nerambursabile.

Prelungirea atât de mult a trecerii prin Consiliul Local sighişorean a aprobării finanţării ar putea face ca legalitatea de care vorbeşte Anca Bizo să devină o problemă, şi deşi sumele sunt aprobate ele să fie diminuate ori anulate cu totul deoarece opt dintre proiecte au ca perioade de derulare date care prevăd activităţi începând cu 1 iunie, 1 iulie, 12-17 iulie, sau care exced perioada rămasă până la sfârşitul anului indicând 6 luni de la semnarea contractului”.

Cel mandatat de HCL-ul aprobat acum cu semnarea contractelor de finanţare este primarul Ovidiu Mălăncrăvean. Să vedem ce şi cât… va semna!

Solicitanții care au obținut finanțare sunt rugați să se prezinte în termen de 30 de zile pentru semnarea contractului la Biroul Juridic, cu certificatele de atestare fiscală actualizate și cu bugetul de venituri și cheltuieli refăcut în funcție de sumele aprobate. Apreciem destul de larg termenul, având în vedere că unele activități așa cum am arătat mai sus sunt deja derulate sau în curs de derulare.

Să stea în firea sighişorenilor oare, să nu reușească ei din 2005, de când este legea în vigoare şi până în zilele noastre, să înțeleagă şi să se înțeleagă pe o lege atât de simplă?

            Vasile Luca

ARIADNAE - expoziţie de arta textila

ARIADNAE


expoziție de artă textilăGaleria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor Sighişoara a Asociaţiei Artiştilor Plastici Alma Mater Castrum Sex Sighişoara găzduieşte în perioada 3-17 iunie expoziţia de artă textilă - sub titlul generic „ARIADNAE” organizată de Filiala Tărgu Mureş a Uniunii Artiştilor Plastici din România. 

Manifestarea artistică este una de grup şi reunește lucrări de artă decorativă şi instalaţii textile ale artistelor Bandi Kati, Erna Judit Berger Moise, Cigher Fernea Bianca, Csiky Szabó Ágnes, Fábián Gabriella, Maria Gliga, Hunyadi Mária, Gora Kovács Gabriella, Kolumbán Kántor Zita, Kozma Rozália, Angela Meglei, Mirela Mészáros, Molnár Krisztina, Nagy Dalma, Nagy Zsuzsa, Puskai Sarolta, Sajgó Ilona, Szakács Ágnes. 

Curatorul proiectului expoziţional „ARIADNAE” este artista Nagy Dalma. Salonul anual de artă textilă la Tg. Mureş a ajuns la cea de a XXI ediţie. Pentru prima dată însă - o sinteză a acestui salon - poate fi vizionată pe simezele sighişorene iar galeria din Turnul Fierarilor a impus crearea unui nou parcurs vizual.

În lucrările expoziţiei „semnificaţia dă sens decorativului formelor, în timp ce ludicul, real şi imaginativ, ne poartă în acest carusel al senzaţiilor care dau amprenta vitală, greu de confundat, a principiului feminin fără de care, nu-i aşa?, viaţa nu poate da viaţă. Ariadnae este un univers al elementelor naturale, al pretextelor vegetale de inspiraţie tradiţională, dar şi postmodernă.” arăta Radu Florea de la Radio România Tg. Mureş despre salonul târgumureşean. 

O „expoziţie de text şi textil” – este jocul de cuvinte prin care şi-a rostit încântarea scriitoarea Mariana Gorczyca membră a Consiliul Director al PEN Centre România, referindu-se la conceptul inițiat de artista Nagy Dalma. La Sighişoara, la „Ariadnae” vizitatorul e supus unei călătorii magice şi iniţiatice. Obiectele textile plane sau tridimensionale cu alegorii, însemne, semne heraldice ori sintetice, vii în culoare, altele transparente sau opace provoacă activarea imaginarului. Expoziţia o „sintaxă” pentru imaginar, un spectacol exuberant cu puternică forţă simbolică atât la nivelul schemei ideatice cât şi cromatic completează structura arhitecturală a galeriei. Spaţiul din Turnul Fierarilor intensifică vizual obiectele şi reciproc obiectele, textilul, se leagă unitar cu locul comunicând delicat cu fantezia vizitatorului. 


Expoziția este deschisă publicului zilnic în perioada 3 – 17 iunie 2017, în intervalul orar 9:00-18:00

Fotografia postată de Daniel Romeo Todea.

Fotografia postată de Daniel Romeo Todea.

Fotografia postată de Daniel Romeo Todea.

Fotografia postată de Daniel Romeo Todea.Fotografia postată de Daniel Romeo Todea.

Fotografia postată de Daniel Romeo Todea.

  • Publicat în Cultura

Un martisor muzical

Miercuri, de 1 martie la Sighişoara un mărţisor muzical pentru doamne şi domnişoare!

Fotografia postată de Daniel Romeo Todea. 

În cadrul stagiunii de concerte de muzică de cameră de la Sighişoara, formaţia Classis din Cluj-Napoca va susţine un concert în Sala de Festivităţi a Municipiului Sighişoara cu incepere de la ora 18,00

Piese indrăgite de muzică clasică, valsuri şi tangouri celebre vor fi prezentate de Crancenco Oxana şi Gergelyi Balint la vioara şi de Kosa Kristian la pian.

 

Concertul face parte din stagiunea organizată la Sighişoara de Fundaţia Gaudeamus cu sprijinul Municipiului Sighişoara si al Consiliului Local.

  • Publicat în Cultura

Concert de muzica de camera

Stagiunea de concerte de muzică de cameră, se deschide miercuri 15 februarie, cu un concert la pian şi vioară.

Un număr de 11 concerte va organiza în anul 2017, Fundaţia Cultural Stiintifica Gaudeamus, cu sprijinul Municipiului şi al Consiliului Local Sighişoara. Concertele au loc în sala de festivităţi a Municipiului Sighişoara (sala barocă).

Intrarea este liberă 

Fotografia postată de Daniel Romeo Todea.

 

Programul concertelor de muzică de cameră din anul 2017

 

15 februarieZerkula György-vioară (Elveţia), Horváth Edit-pian, Horváth Zoltán-pian

1 martie Un mărțișor pentru doamnele și domnișoarele: valsuri și tangouri celebre în interpretarea formației Classis din Cluj

22 martie Concertul formației Transylvanian Saxophone Quartet din Cluj

5 aprilie Serată de operete. Interpreți:  Buta Árpád din Tg.Mureș și invitații săi

3 mai – Concertul elevilor distinși ai Liceului de Muzică Sigismund Toduță din Cluj

17 mai – Recital de pian al pianistului Viniciu  Moroianu din București

24 mai – Recital de pian al pianistului Sorin Petrescu din Timișoara

7 iunie Serată Mozart. Interpretează cvartetul de coarde Concordia din Cluj

4 octombrie Concertul formației Arcadia din Cluj

8 noiembrie Concertul formației de muzică veche CODEX

În perioada 13-20 noiembrie, când va avea loc Festivalul „Tiberius” la Tg.Mureș – Cvartetul de coarde Tiberius și invitații săi

 

(Data exactă va fi fixată la începutul lunii octombrie 2017)

  • Publicat în Cultura

Ovidiu Malancravean, ramane primar

Dragi sighișoreni,

Vineri, 3 februarie 2017, am transmis Instituției Prefectului- Județul Mureș o adresă prin care informam asupra deciziei de a demisiona din funcția de primar, act unilateral ce a avut la bază principiile personale raportate la contextul politic în care, din păcate, se află țara noastră.
Văzând impactul pe care această decizie,luată de OMULOvidiu-Dumitru Mălăncrăvean îl are asupra Sighișoarei și a concetățenilor, a urmat o perioadă de profundă analiză a situației, iar astăzi, 7 februarie 2017, am revenit asupra acestei decizii.
Raportându-mă atât la cei de 3.573 de alegători care mi-au acordat votul de încredere în vara anului 2016, cât și la mesajele de susținere primite în aceste zile de la sighișoreni, chiar dacă actul meu este în acord cu principiile mele de viață, Sighișoara nu merită să fie destabilizată, iar calea pe care am pornit, cea de reconstrucție, trebuie urmată.
Am încercat să fiu un OM al corectitudinii: ca soț și tată, ca dascăl, ca primar, ca politician pare că e mai greu... 
Sighișorenii mi-au dovedit încă o dată, în aceste zile, că reconstrucția Sighișorei o putem face împreună, am încredere în concetățenii mei și cred că fiecare dintre noi trebuie să fim corecți, uniți și constructivi.
Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în vară și pe care, cu ocazia acestui test politic la care noi toți suntem supuși, mi-ați reconfirmat-o.
Sighișoara nu e un om, o instituție, Sighișoara suntem NOI TOȚI.

Cu aleasă prețuire,
Primar,
Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean

Taxe pentru serviciile de utilitate publică pentru anul 2017

Municipiul Sighișoara informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/27.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, a fost eliminată taxa pentru executarea lucrărilor de măturare, colectare, transport al pământului și deșeului rezultat după măturat, stropitul și spălatul părții carosabile, curățirea și transportul zăpezii, ridicarea și transportul grămezilor de deșeuri abandonate pe domeniul public și că, în anul 2017 au fost instituite următoarele taxe speciale de salubrizare:

Taxa specială de salubrizare pentru executarea lucrărilor de ridicarea şi transportul deşeurilor abandonate pe domeniul public care se achită după cum urmează:

a)      persoane fizice - de 45 lei/ locuinţă /an

În situația în care proprietarul deţine mai multe locuinţe într-un bloc, la acelaşi număr administrativ, va achita taxa specială de salubrizare doar pentru o singură locuinţă, iar în situația în care acesta deţine una sau mai multe locuinţe poate beneficia de scutire de la plata taxei, cu condiția ca acestea să fie neutilizate.

Pentru a beneficia de scutire de la plata acestei taxe, proprietarii trebuie să depună la Registratura instituției: cerere scrisă și o declaraţie pe proprie răspundere - formulare tip, iar în urma verificărilor efectuate de reprezentanții Municipiului Sighișoara se va întocmi o notă de constatare.

b) persoane juridice - societăţi comerciale  - 80 lei/an

Taxa specială de salubrizare pentru executarea lucrărilor de ridicarea şi transportul deşeurilor abandonate pe domeniul public se colectează odată cu impozitele şi taxele locale, având aceleaşi scadenţe, termenele de plată fiind 31 martie, respectiv 30 septembrie, iar neachitarea acesteia la termenele stabilite atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, conform reglementărilor legale în vigoare.

Reducerea acestei taxe faţă de anul precedent va fi susţinută de măsura introducerii taxei speciale pentru persoanele fizice / persoanele juridice care nu au încheiat un contract cu operatorul de salubritate precum și de aplicarea unor măsuri menite să conducă la conştientizarea populaţiei asupra faptului că abandonarea deşeurilor este interzisă şi că, dacă acesta se produce, eliminarea acestuia va fi în continuare suportată de către toți locuitorii municipiului, încercându-se ca, în viitor, prin depistarea producătorilor de deşeuri abandonate pe domeniul public, să se individualizeze tot mai mult cei ce trebuie să suporte aceste costuri.

Serviciul Public Poliţia Locală va depune o activitate susţinută pentru depistarea şi sancționarea persoanelor care abandonează deşeuri pe domeniul public, făcându-se şi o propagandă vizuală cât mai extinsă pentru atenţionarea şi conştientizarea cetățenilor cu scopul de a reînvia spiritul civic faţă de aceste probleme.  Producătorul de deşeuri este cel care trebuie să plătească neutralizarea lor, iar cuantumul taxei de salubrizare nu poate fi redus decât prin diminuarea cantităţilor de deşeuri abandonate pe domeniul public.

Taxa specială de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumurile taxei special de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii sunt:

            a) pentru persoane fizice – 30 lei / lună / imobil sau apartament

            b) pentru persoane juridice – 300 lei / lună / punct de lucru declarat

Identificarea și stabilirea utilizatorilor cărora li se va aplica taxa specială de salubrizare se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/27.12.2016.

Muzeul de Istorie Sighișoara informează…

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 105/27.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, taxele de acces la Muzeul de Istorie Sighișoara sunt următoarele:

Turnul cu Ceas – 15 lei;

Expoziția de arme medieval – 6 lei;

Camera de tortură – 4 lei.

Elevii, studenții și persoanele care au domiciliul în Municipiul Sighișoara beneficiază de reducere de 75%, iar persoanele cu dizabilități beneficiază de gratuitate.

Pentru grupurile organizate, însoțite de ghizi delegați, costul unui bilet unic pentru cele trei puncte de vizitare este de 24 lei/ persoană iar ghidul beneficiază de gratuitate.

  • Publicat în Cultura
Abonează-te la acest feed RSS

3°C

Sighisoara

Light Rain

Umiditate: 93%

Vant: 11.27 km/h

  • 24 Mar 2016 6°C -3°C
  • 25 Mar 2016 8°C -4°C