Log in

Salonul de primăvară

Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor prezintă în perioada 26 martie-16 aprilie expoziţia de arte vizuale:
"Spring - Salonul de primăvară 2016"  
Evenimentul este organizat de Asociaţia Artiştilor Plastici Alma Mater Castrum Sex în colaborare cu membri ai UAP România şi în parteneriat cu Municipiul Sighişoara 

Expun pictură, grafică şi fotografie:
Agoston Zsolt, Niculae Ardelean, Maria-Ana Cociş, Dorel Cosma, Dorian Feier, Levi Fodor, Amalia Ghidiu, Olimpia Leah, Sorina Parchirie, Petru Purcariu, Dorin Stanciu, Szatmari Sandor, Georgiana Târbă, Daniel Romeo Todea, Tordai Zoltan, Vass Maria Magdolna, Alina Vodă, Floarea Vultur, Dan Zaharia.

curatorul expoziţiei prof. Daniel Romeo Todea

  • Publicat în Cultura

Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de 27 august

Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de 27 august 2015, ora 12,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:
 
                                                                     ORDINE DE ZI:
  
1.     Petiția depusă de domnul Kerekeș Rareș, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 18571/11.08.2015, prin care solicită organizarea unei expoziții personale de pictură, în august 2016, în incinta Turnului Fierarilor  
2.     Petiția depusă de domnul Luca Vasile, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 18411/10.08.2015, prin care solicită promovarea unui proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Sighișoara, domnului Jean- Hubert Lebet, ambasadorul Elveției în România  
3.     Informare privind obiectivul de investiții ”Bază sportivă – Stadion atletism și fotbal cu teren secundar de antrenament”
4.     Informare privind stadiul proiectelor depuse pentru finanțare în cadrul programelor operaționale  
5.     Raport asupra activității de administrare – Semestrul I 2015 – a S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara
6.     Raportul semestrial asupra activității de administrare a S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighișoara
7.     Raport privind desfășurarea Festivalului Sighișoara Medievală 2015
8.     Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare curte interioară la școala Gimnazială ”Victor Jinga” din Municipiul Sighișoara, Județul Mureș”
9.     Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare curte interioară la școala Gimnazială ”Aurel Mosora” din Municipiul Sighișoara, Județul Mureș”
10. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare curte interioară la școala Gimnazială ”Miron Neagu” din Municipiul Sighișoara, Județul Mureș”
11. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare curte interioară la școala Gimnazială ”Radu Popa” din Municipiul Sighișoara, Județul Mureș”
12. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare curte interioară la școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” din Municipiul Sighișoara, Județul Mureș”
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ- teritoriale pe anul 2015
14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport Sighișoara pe anul 2015
15. Proiect de hotărâre privind organizarea ediției a XII-a a Festivalului Fanfarelor Sighișoara
16. Proiect de hotărâre privind modificarea și ulterior preluarea unui contract de concesiune
17. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere
18. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren în vederea amenajării unei terase sezoniere de alimentație publică 
20. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale
21. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu altă destinație decât locuință, respectiv de sediu local al unui partid politic
22. Proiect de hotărâre privind închirierea unui cabinet medical prin licitație publică cu strigare
23. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Sighişoara, din festival în festival…

Recentul Târg al tradiţiilor şi obiceiurilor românilor de pretutindeni, desfăşurat la Sighişoara, a reunit grupuri folclorice originale, ca port şi cânt popular românesc, cu apariţii scenice apreciate de public. Un deosebit succes l-a repurtat actorul Constantin Tiron, deţinător a 364 de premii naţionale şi internaţionale, adăugând încă unul în acest bogat palmares. Actorul şi regizorul Dorel Vişan îi spunea, la un moment dat: „Maestre, dacă mai primeşti un premiu şi îl adaugi la cele 364, vei avea un an de premii". Actorul Constantin Tiron se mândreşte cu o activitate culturală de peste 50 de ani, la Sighişoara purtând cu mândrie costumul popular românesc, mărturisindu-ne, într-un scurt interviu, că se îmbracă în funcţie de umorul pe care îl produce. La Sighişoara a venit cu un grup de copii de la Centru Cultural Bucovina - Ansamblul „Brădetul" Horodnicul de Jos", care promovează numai cântece şi jocuri autentice, portul popular autentic bucovinean, iar prestaţia scenică a tinerilor artişti bucovineni a încântat publicul prin acurateţea şi frumuseţea programului prezentat.

Ansamblurile venite din cele patru colţuri ale ţării au fost, în marea lor majoritate, formaţii de tineri, dându-ne certitudinea că viitorul folcloric al naţiunii noastre este pe mâini bune. Instructorii acestor ansambluri sunt conştienţi de misiunea grea pe care o au de a transmite mai departe, prin aceşti copii, fibra neamului nostru. Dansul, portul popular, cântecul fără înflorituri, respectând tradiţia populară, cusăturile meşteşugite de pe ii şi cătrinţe au fost răsplătite cu aplauze repetate, ca un prinos de recunoştinţă şi admiraţie pentru promotorii tradiţiilor populare. Am remarcat evoluţia scenică de excepţie a ansamblului folcloric din Târnăveni, în care activează, potrivit inimosului instructor Vasile Trâmbiţaş, peste 264 de copii, iubitori de port, dans şi cântec popular. O impresie aparte au lăsat şi fraţii Trif - Chivuţa şi Iliuţă, prin glasurile cărora cântecul doinit ajunge la inima celor care îi ascultă şi îi preţuiesc.

Potrivit domnului Viorel Stepa - organizatorul principal al festivalului, în calitatea sa de vicepreşedinte al Fundaţiei umanitare „Asociaţia Congresul tradiţiilor spiritului identităţii românilor de pretutindeni" - întâlnirea folclorică de la Sighişoara a fost „un eveniment făcut cu sufletul", un dar pentru sighişoreni, loc de lansare pentru tinere talente din judeţele limitrofe judeţului Mureş, dar şi punct de întâlnire pentru românii de pretutindeni, prin prezenţa unor interpreţi de cântec popular românesc din Serbia, a unui grup de fete reprezentând Ansamblul „Perla" din Cernăuţi: Dorica Bostan, Diana Chişcan şi Ana Apetrăchioaiei, însoţite de dna Svetlana Ursu - director în cadrul Centrului Bucovinean de Arte pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Româneşti - Secţia Şcoala Populară de Artă şi Civilizaţie Românească din Cernăuţi.

„Dacă acest festival de folclor se amplifică, cred că o să ajungem pe tărâm cultural la rezultate extraordinar de bune. Nu trebuie să uităm niciodată tradiţiile româneşti", ne-a declarat Ionel Gavrilă, viceprimarul municipiului Sighişoara, prezent la eveniment. Un loc aparte în cadrul programului artistic l-au avut îndrăgiţii interpreţi de muzică populară Nelu Şopterean, Doina Pintea şi Ştefania Pârlea, aducând prin cântecele lor acel dor doinit al românului, legat, prin toată construcţia firii lui, de glia strămoşească.

În fine, dar nu în ultimul rând, reamintim că Festivalul ProEtnica, ajuns la cea de a XIII-a ediţie, reuneşte în Cetatea Sighişoarei, între 20 şi 23 august, mesageri ai interculturalităţii de pe întreg cuprinsul ţării.

  • Publicat în Cultura

Târgul de tradiţii şi obiceiuri al românilor de pretutindeni

Asociația Congresul tradițiilor, spiritului și identității românilor de pretutindeni din Orșova în parteneriat cu Municipiul Sighișoara, organizează în perioada 14 - 16 august a.c. „Târgul de tradiţii şi obiceiuri al românilor de pretutindeni”.

Evenimentul îşi propune să informeze asupra strategiilor de implementare şi cooperare la nivel naţional şi internaţional în domenii precum produse tradiţionale certificate, reţete tradiţionale, produse Bio, locuri cu potenţial turistic, agricultură cu practici tradiţionale, agricultură Bio, plante medicinale, remedii naturale, turism etnocultural.

La acest târg vor participa ansambluri folclorice din Mureş, Cluj, Alba, Braşov, Sibiu, Suceava, Asociaţiile românilor din Serbia, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria. De asemenea se vor prezenta obiceiuri vechi ţărăneşti cu muzică, dans şi produse din Albeşti, Boiu, Daneş, Hetiur, Nadeş, Biertan, Mălâncrav, Laslea, Ţopa, Viscri, Vînători. Programul manifestării va cuprinde şi momente în care participanţii îşi prezintă portul printr-o paradă, precum şi cântece populare specfice zonei din care provin.

Totodată prin organizarea „Târgului de tradiţii şi obiceiuri al românilor de pretutindeni” se doreşte conservarea vechilor tradiţii mesteşugăreşti şi contribuţia la transmiterea vechilor meşteşuguri tinerei generaţii.

 

PROGRAM 

Vineri 14 august 2015 

Cetatea Medievală 

ora 10,00 Amenajări standuri mesteșugărești 

ora 15,00 - 21,00 Expoziții și ateliere meșteșugărești

Piața Octavian Goga

ora 18,00 Deschiderea oficială a târgului 

ora 18,15 Ansamblul Folcloric TÂRNAVA MARE - Țopa

ora 18,35 Ansamblul Folcloric ARINI - Boiu 

ora 18,55 Grupul Vocal STRĂJERII - Sighișoara

ora 19,20 Ansamblul Folcloric VÎNĂTORI 

ora 19,40 Ansamblul Folcloric PLAIURI ARDELENE – Sighișoara

ora 20,00 CENTRUL CULTURAL CERNĂUȚI - Ansamblul Folcloric - PERLA

ora 20,30 LORENA FILIP - ŞTEFANIA PÂRLEA 

 

Sâmbătă 15 august 2015

Cetatea Medievală 

ora 10,00 Amenajări standuri mesteșugărești 

ora 15,00 - 21,00 Expoziții și ateliere meșteșugărești

 

 str.1 Decembrie 1918 – Hermann Oberth – Cetatea Medievală

ora 17,00 PARADA PORTULUI POPULAR 

 

Piața Octavian Goga

ora 18,00 Ansamblul Folcloric - STEJĂRELUL – Reghin

ora 18,30 Ansamblul Folcloric - ARTCANTO MORENA – Moreni

ora 19,00 Ansamblul Folcloric - PRIVIGHETOARELE GORJULUI – Târgu JIU

ora 19,30 Ansamblul Folcloric - VALEA LUIERULUI – Suseni

ora 20,15 Ansamblul Folcloric - BRĂDULEȚUL – Valea Abrudului

ora 21,00 CENTRUL CULTURAL BUCOVINA – Horodnicul de Jos

ora 21,30 NICU PINTEA, DOINA PINTEA și NELU ȘOPTEREAN

 

Duminică 16 august 2015 

Cetatea Medievală 

ora 10,00 Amenajări standuri mesteșugărești 

ora 15,00 - 21,00 Expoziții și ateliere meșteșugărești

 

Piața Octavian Goga

ora 17,00 CENTRUL CULTURAL BUCOVINA - Horodnicul de Jos

ora 17,30 CENTRUL CULTURAL CERNĂUȚI - Ansamblul Folcloric PERLA

ora 18,00 Ansamblul Folcloric - CRIȘ

ora 18,20 Ansamblul Folcloric JUNII TÂRNAVEI - Târnăveni

ora 19,00 ILIUȚĂ și CHIVUȚA TRIF - Daneş

ora 19,30 DRAGOLJUB FIRULOVICI și BOJAN CUKIC

ora 20,30 Ansamblul Folcloric IZVORAȘUL - Mârșani, Dolj

ora 20,50 NICU PINTEA, DOINA PINTEA, ȘTEFANIA PÂRLEA 

(sursa: Primăria Municipiului Sighişoara) 

  • Publicat în Cultura

Academia Sighisoara 2015

Academia Sighișoara debutează în mod tradițional pe data de 1 august 2015, ziua națională a Confederației Elvețiene.  Co-organizatori ai festivalului sunt Asociația Cultura Viva Sighișoara (Berna) și Academia de Muzică Gheorghe Dima (Cluj- Napoca) în parteneriat cu Primăria orașului Sighișoara.

Academia Sighişoara a fost fondată în 1993 sub titlul „Festival de muzică academică” de către violonistul elveţian de origine română Alexandru Gavrilovici şi flautista elveţiană Heidi Indermühle. Ceea ce a început ca un modest curs de măiestrie adresat studenţilor din Elveţia şi România în împrejurimile pitoreşti ale Sighişoarei, a devenit în scurt timp un important festival de muzică.

Academia Sighișoara este un proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Academia Sighișoara a fost nominalizată în top-ul Cele mai frumoase 20 de festivaluri de vară din lume de către site-ul londonez de divertisment și știri din muzică, CMUSE – cmuse.org (Classical Musicians Everywhere – Muzicieni clasici de pretutindeni) pe 20 iulie 2014.

Festivalul este organizat anual pentru tineri muzicieni și reprezintă o platformă pentru arta contemporană aducând la un loc tinere talente și mentori de calibru internațional. 

Ediţia de anul acesta propune un program complex axat pe coordonatele colaborării dintre muzicienii tineri şi profesorii cu experienţă pe toate scenele lumii. Astfel, studenţii s-au putut înscrie la nu mai puţin de 10 cursuri de măestrie susţinute de 19 profesori din Elveţia, Spania, Austria şi România.

În cadrul Academiei muzicale de vară de la Sighişoara, tinerii muzicieni din ţară şi străinătate vor putea lua contact în acest an cu profesori şi interpreţi de renume internațional precum violoniştii Alexandru Gavrilovici, Adelina Oprean şi Melinda Béres, pianiştii Vinciu Moroianu, Benjamin Engeli şi Anton Kernjak, compozitorii Adrian Pop şi Roland Moser, violonceliştii Katharina Gohl-Moser şi Guillermo Pastrana, membrii cvartetului Arcadia, organistul Erich Türk, violistul Vladimir Lakatos, harpista Marie Trottmann, contrabasistul Botond Kostyák, Irina Gavrilovici pentru cursul de canto şi Angela Schwartz pentru cursul de Tehnică Alexander.

Întâlnirea dintre elevi şi maeştri se va concretiza în concertele ce vor fi susţinute în Sala Mare a Primăriei Sighişoara. Astfel, în fiecare seară din 1 şi până pe 14 august publicul iubitor de muzică de înaltă clasă va putea audia lucrări de Sergei Rachmaninoff, Aram Khachaturian, Max Bruch, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Nadia Boulanger, Manuel de Falla, Violeta Dinescu, Paul Hindemith, Adrian Pop, Antonín Dvořák, Max Reger ş.a.

Ca o noutate, la ediţia din acest an va participa un grup select de fotografi internaţionali care vor transpune în imagini nu doar pitorescul cetăţii medievale ci şi eforturile creative ale participanţilor. 

Concertul inaugural al celei de a XXII-a ediţii a Academiei Sighişoara va fi susţinut în Sala de festivităţi a Primăriei Municipiului Sighişoara, de la ora 20, de Anton Kernjak, pian, Katharina Gohl Moser, violoncel, Alexandru Gavrilovici, vioara şi Aurelian Bacan, clarinet cu lucrări de Alexander Skriabin, Igor Stravinsky, Roland Moser, Ivan Wyshnegradsky, Nikolai Roslavez.  La eveniment va fi prezent Excelenţa Sa Jean-Hubert Lebet Ambasadorul Confederaţiei Eleveţiene în România.

  • Publicat în Cultura

Program Academia Sighisoara 2015

1 august, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Concertul inaugural al celei de a XXII-a ediţii a Academiei Sighişoara

Anton Kernjak, pian; Katharina Gohl Moser, violoncel; Alexandru Gavrilovici, vioara; Aurelian Bacan, clarinet.

Lucrări de Alexander Skriabin, Igor Stravinsky, Roland Moser, Ivan Wyshnegradsky, Nikolai Roslavez.

2 august, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Concertul cvartetului „Arcadia”

Ana Török, vioara, Răsvan Dumitru, vioară, Traian Boală, viola, Zsolt Török, violoncel.

Lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy.

3 August, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Adelina Oprean, vioară; Benjamin Engeli, pian; Anton Kernjak, pian

Lucrări de Maurice Ravel, Manuel de Falla, César Franck

4 august, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Concertul ansamblului „Archita”

Alexandru Gavrilovici, vioara, Andrea Duca, vioara, Vladimir Lakatos, viola, Traian Boală, viola, Katharina Gohl Moser, violoncel, Stéphane Giampellegrini, violoncel, Magor Szász, contrabas.

Lucrări de Julien-François Zbinden, Frank Martin, Alexander von Zemlinsky, Arnold Schönberg.

5 august, ora 20,00 - Biserica Mănăstirii

Project Fortepiano

Orchestra de Cameră Diletto Musicale; Melinda Béres, direcţie muzicală; Aurelia Visovan, fortepiano.

Lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart.

5 august, ora 22,00 - Primăria Municpiului Sighişoara

Concert Baroc până la miezul nopții

Cu Ansamblul Baroc Transilvania (Zoltán Majó, recorder, Mátyás Bartha, vioara barocă, Ciprian Câmpean, violoncel baroc, Erich Türk, clavecin).

Lucrări de Georg Philipp Telemann, Pietro Castrucci, Gasparo Visconti, Francesco Maria Veracini.

6 august, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Concert Baroc Proiectul de Muzică de Cameră Benjamin Engeli

Cu Benjamin Engeli, pian; Andrea Duca, vioară; Adela Kertész, vioară; Sonia Vulturar, vioară; Lilla Fodor, viola; Lilia Dodova, viola; Aurelian Bacan, clarinet; August-Alexander Pavlov, violoncel; Stéphane Giampellegrini, violoncel

Lucrări de Ludwig van Beethoven, Aram Haciaturian, Max Bruch, Felix Mendelssohn Bartholdy

8 august, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Viniciu Moroianu, pian; Guillermo Pastrana, violoncel; Anton Kernjak, pian

Lucrări de Ludwig van Beethoven, Alexander Skriabin, Debussy Claude, Nadia Boulanger, Manuel de Falla

10 august, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Le Chant de Linos (Marie Trottmann, harpă, Aurelian Bacan, clarinet, Alexandru Gavrilovici, vioara, Andrea Duca, vioara, Vladimir Lakatos, viola, Guillermo Pastrana, violoncel).

Lucrari de Camille Saint-Saëns, Bogdan Moroianu, Georg Friedrich Händel, Aurelian Bacan, Constantin Silvestri, André Caplet

11 august, ora 20,00 - Sinagoga

Concert – Dublul bas în muzica de cameră a secolului XX

Vladimir Lakatos, viola; Melinda Béres, vioară; Adela Kertész, vioară; Ciprian Campean, violoncel; Botond Kostyák, contrabas.

Lucrări de Violeta Dinescu , Paul Hindemith , Adrian Pop , Antonín Dvořák , Max Reger

11 august, ora 22,00 - Primăria Municpiului Sighişoara

Voci ale timpului nostru până la miezul nopţii

Clasa de canto de Irina Gavrilovici; Pami Karvonen, pian.

Lucrări de Olivier Messiaen, Adrian Pop, Ernest Chausson, Vaughan Williams, Samuel Barber, Richard Strauss.

12 august, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Spectacole solo, muzică de cameră şi concerte în premieră ale clasei de compoziție.

Studenţii Academiei Sighişoara.

13 august, 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Spectacole solo, muzică de cameră şi concerte în premieră ale clasei de compoziție. 

Studenţii Academiei Sighişoara.

  • Publicat în Cultura

Expoziţia internaţională de arte vizuale „Amor Vincit Omnia”

Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor Sighişoara, prezintă în perioada 23 iulie – 29 august 2015 expoziţia internaţională de arte vizuale „Amor Vincit Omnia”.

Salonul de vară 2015, cuprinde lucrări de pictură, grafică, sculptură, ceramică, arte decortative. Expun membrii ai Asociaţiei Artiştilor Plastici Alma Mater Castrum Sex: Agoston Zsolt, Emilia Ardelean, Niculae Ardelean, Maria-Ana Cociș, Dorel Cozma, Dorian Feier, Marcela Florea, Amalia Ghidiu, Kovrig Antal Istvan, Dorel Moise, Iulia Muntean, Pàzsint Anikò, Dorin Stanciu, Szatmari Sandor, Tihamer Katona, Daniel Romeo Todea, Floarea Vultur, Dan Zaharia, Tordai Zoltan, precum şi invitaţii lor: Alberto Belfi (Italia) Vasile Cătărău, Peter Felix (Cluj-Napoca), Valentin Neacşu (Galaţi), Gabriela Dobre (Bucureşti) Wlodzimierz Ćwir, Agnieszka Marciniak, Teresa Milewicz, Leri Papidze, Sebastian Pietkiewicz (Polonia).

Evenimentul este organizat de Asociaţia Artiştilor Plastici Alma Mater Castrum Sex Sighişoara în parteneriat cu Municipiul Sighişoara şi cu aportul Centrum Innowaczjno Artzstzczne din Piechowice (Michałowice) Polonia şi al Asociației Pariziene a Artiștilor Români (Association Parisienne des Artistes Roumain). 

  • Publicat în Cultura

Programul Festivalului Sighişoara Medievală 2015

Programul Festivalului Sighişoara Medievală 2015

23-26 iulie 2015

Ediţia a XXIII-a

 

JOI 23 IULIE 2015

Cetatea Medievală, Piața O.Goga & Sigma

10.00 Instalarea Corturilor Meșteșugărești

19.00 Deschiderea Oficială a Târgului Meșteșugăresc

19.30 Instalarea ecranelor de proiecție (1 Piața Sigma, 1 Piața Cetății), 3 scene cu sunet și lumină

20.00 Instalarea Corturilor Cavalerești

22.30 Întalnirea de taină a meșteșugarilor

Sala festivă a primăriei

17.30 Întrunire ,,Lumea medieval-artistică și importanța târgurilor meșteșugărești în accepțiunea presei”

18.00 Lansarea Proiectului Sighișoara Medievală – Primul festival medieval din România înscris în cursa recordurilor mondiale, Candidată pentru: Cea mai mare spadă ornamentală ridicată într-un festival medieval, cel mai mare covrig rotund realizat într-un festival medieval, cel mai mare drapel suspendat într-un festival medieval, cea mai mare mască populară românească

18.10 Sighișoara Medievală – Decernarea titlurilor MedievArtFest Sighișoara secțiunea Arte și Meșteșuguri populare Centrul Național de Informare Turistică Sighișoara (Sala Zander)

21.00 Proiecție de film – ,,Mihai Viteazul” Regia Sergiu Nicolaescu

 

VINERI 24 IULIE 2015

Sala festivă a primăriei

20.00 Moment dedicat In Memoriam Artistului Sergiu Nicolaescu Intâlnire cu Ioan Cărmazan Președinte U.A.R.F.

20.30 Sighișoara Medievală – Decernarea diplomelor de Excelență MedievArtFest Sighișoara – Trecutul și prezentul în viziunea inițiatorilor Festivalului de Artă Medievală din Sighișoara în perioada anilor 1990 raportat noilor orientări din 2015

Cetatea Medievală, Piața O.Goga & Sigma

10.00 Instalarea Taberelor Cavalerești

11.00 Animație Medievală

17.00 Marea paradă de deschidere (Centru, Cetatea Sighișoara)

21.00 Proiecție de film – ,,Nemuritorii” Regia Sergiu Nicolaescu

Piața Francois Villon (Piața Cetății)

17.30 Semnarea celor 7 Hrisoave secrete – Ordine cavalerești și formațiuni medievale

18.00 Deschiderea oficială a festivalului – Toată suflarea festivalului

18.45 Spectacol cu steaguri – Ordinul Cavalerilor ArtGotica – Sibiu

19.15 Desfășurarea Steagului și Transportul solemn MedievArtFest Sighișoara (Moment Cartea Recordurilor)

19.45 Concert Hipnotique – București

20.30 Recital Truverii – București

21.15 Concert Nomen est Omen – București

22.00 Recital Eriney – Bulgaria

22.45 Concert Corvinia – Hunedoara

23.30 Concert Holloenek – Ungaria

00.15 Retragere cu Torțe – Toată suflarea festivalului

Piața Vlad Țepeș

19.15 Desfășurarea Steagului MedievArtFest Sighișoara și Salutul de Onoare către Municipiul Sighișoara

19.45 Recital Cimpoierii de Transilvania – Hunedoara

20.30 Dansuri Medievale – Trupa Nosa – Bistrița

21.15 Spectacol medieval interactiv – Ordinul Cavalerilor Lup

22.00 Turnir Cavaleresc – Ordinul Cavalerilor de Mediaș

Piața Anton Pann (Piața Boema)

19.45 Fragmente din Tartuffe de Moliere – Trupa Cameleon – Sighișoara

20.30 Spectacol de Teatru Medieval „Despre tărâmul gropilor” după Michele de Gelderode - Aociaţia Green Entertainment – Sighișoara

21.15 Școala scutierilor – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

Piața Petöfi Sandor

18.30 Animație medievala pentru copii – Cavalerii din Carpati – Deva

19.15 Animație medievală Medieval Art – București

19.45 Spectacol de teatru pentru copii – Trupa Hai-Hui – București

20.15 ,,Prințesa și Porcarul” (partea I) Trupa Cameleon – Sighișoara

21.00 Recital Terra Alba – Buzău

Piața Pelerinilor (Turnul cu Ceas)

19.45 Animație pe picioroange – Trupa Fără Nume – București

20.45 Spectacol Medieval – Ordinul Chigot – Bulgaria

21.30 Spectacol cu Stegari – Ordinul Cavalerilor ArtGotica – Sibiu

16.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sibiu

17.45 Concursul micilor Cavaleri – Cavalerii din Carpati – Deva

18.45 Farsă populară pentru copii – Compania Hai Hui – București

19.30 Povesti pentru copii – Medieval Art

00.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sibiu

  

SÂMBĂTĂ 25 IULIE 2015

Piața Francois Villon (Piața Cetății)

10.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

11.00 Animație Medievală – Taberele Cavalerești

12.00 Toboșarul Cetății – Bine ați venit în Cetatea Sighișoara!

12.15 Școala de dans – Ordinul Cavalerilor Lup

13.00 Școala scutierilor – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

13.45 Școala micilor cavaleri – Ordinul Cavalerilor Lup

14.30 Pauză tehnică

16.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

16.45 Animație pe picioroange – Trupa Fără Nume – București

17.00 Turnir Cavaleresc – Ordinul Cavalerilor de Mediaș

17.45 Turnir Cavaleresc – Ordinul Cavalerilor Chigot – Bulgaria

18.30 Concert Hipnotique – București

19.15 Concert Nomen est Omen – București

20.00 Concert Cimpoierii de Transilvania – Hunedoara

20.45 Concert Bordo Sarkany – Ungaria

21.30 Concert Holloenek - Ungaria

22.15 Concert Ad Hoc – București

23.00 Spectacol cu foc Trupa Sirius – Bistrița

23.40 Concert Bucovina – Iași

00.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

00.40 Retragerea Cavalerilor – Toată suflarea festivalului

01.00 Toboșarul Cetății – Liniștea domnește în Sighișoara!

Piața Vlad Țepeș

10.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

11.30 Animație pe picioroange – Trupa Fără Nume – București

12.00 Ipostaze muzicale medievale Nomen est Omen – București

12.45 Școala stegarilor medievali – Ordinul Cavalerilor ArtGotica – Sibiu

13.30 Școală de dansuri medievale – Trupa Nosa – Bistrița

14.30 Pauză tehnică

16.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

17.00 Animație Medievală – Cavalerii din Carpati – Deva

17.45 Recital Huniadi Cantores – Hunedoara

18.30 Animație medievală – Medieval Art – București

19.15 Recital Terra Alba – Buzău

19.45 Recital Truverii – București

20.15 Spectacol cu stegari – Ordinul Cavalerilor ArtGotica – Sibiu

20.45 Spectacol Cavaleresc – Ordinul Cavalerilor Lup – Tîrgu-Mureș

21.30 Turnir Cavaleresc – Ordinul Cavalerilor de Mediaș

22.15 Concert Eriney – Bulgaria

00.30 Garda Festivalului Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

Piața Anton Pann (Piața Boema)

10.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

11.30 Farsă populară – Trupa Schema

12.15 Animație medievală – Cavalerii din Carpati – Deva

13.00 Animație pe picioroange – Trupa Fără Nume – București

13.30 Recital Terra Alba – Buzău

14.30 Pauză tehnică

16.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

17.00 Medieval Art – București

18.00 Incursiuni în Muzica Medievală – Truverii

18.30 Școala Scutierilor – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

19.15 Spectacol de dansuri medievale – Trupa Nosa – Bistrița

20.00 Fragmente din Tartuffe de Moliere – Trupa Cameleon – Sighișoara

00.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sibiu

Piața Petöfi Sandor

10.00 Școala micilor Cavaleri – Cavalerii din Carpati – Deva

10.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sibiu

12.30 Teatru pentru copii – Compania Hai-Hui – București

13.30 Prințesa și Porcarul (partea a II-a) – Trupa Cameleon – Sighișoara

14.30 Pauza tehnică

17.00 Incursiuni în Muzica Medievală – Truverii – București

17.45 Farsă populară – Trupa Schema

18.30 Școala Scutierilor – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

19.15 Spectacol de dansuri medievale – Trupa Nosa – Bistrița

20.00 Fragmente din Tartuffe – Trupa Cameleon

16.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sibiu

17.45 Concursul micilor Cavaleri – Cavalerii din Carpati – Deva

18.45 Farsă populară pentru copii – Compania Hai Hui – București

19.30 Povesti pentru copii – Medieval Art

00.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sibiu

Piața Pelerinilor (Turnul cu Ceas)

10.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sibiu

14.30 Pauza tehnică

16.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

17.00 Trupa pe picioroange – Trupa Fără Nume – București

18.45 Toboșarul Cetății – Turnul cu ceas – Istorie Sighișoreană

19.00 Crezul Cavalerilor – Ordinul Cavalerilor de Mediaș

19.45 Spectacol medieval interactiv – Ordinul Cavalerilor Lup

20.30 Personaje de legendă și poveste – Ordinul Cavalerilor Artgotica – Sibiu

00.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

Centrul Național de Informare Turistică Sighișoara (Sala Zander)

21.00 Proiecție de film – „Mircea” Regia Sergiu Nicolaescu

 

DUMINICĂ 25 IULIE 2015

Piața Sigma

09.00 Realizarea celui mai mare covrig rotund (Moment Cartea Recordurilor – diametru 20m)

Piața Francois Villon (Piața Cetății)

10.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

11.00 Animație Medievală – Taberele Cavalerești

12.00 Toboșarul Cetății – Bine ați venit în Cetatea Sighișoara!

12.15 Școala scutierilor – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

13.00 Școala de muzică medievală – Nomen est Omen – București

13.45 Școala micilor cavaleri – Ordinul Cavalerilor Lup

14.30 Pauză tehnică

16.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

17.00 Turnir Cavaleresc – Ordinul Cavalerilor de Mediaș

17.45 Turnir Cavaleresc – Ordinul Cavalerilor Chigot – Bulgaria

18.30 Concert Nomen est Omen – București

19.15 Concert Bordo Sarkany – Ungaria

20.00 Concert Ad Hoc si Flavius Hosu – București

20.45 Concert Holloenek – Ungaria

21.30 Spectacol Cavaleresc și proiecție – Ordinul Cavalerilor ArtGotica – Sibiu

22.15 Spectacol cu foc Trupa Sirius – Bistrița

23.00 Foc de artificii

23.10 Retragerea Cavalerilor – Toată suflarea festivalului – Liniștea domnește în Sighișoara!

Piața Vlad Țepeș

10.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

11.30 Animație pe picioroange – Trupa Fără Nume – București

12.45 Școala stegarilor medievali – Ordinul Cavalerilor ArtGotica – Sibiu

13.30 Școală de dansuri medievale – Trupa Nosa – Bistrița

14.30 Ridicarea celei mai mari spade (Moment Cartea Recordurilor – h 4m)

16.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

17.45 Recital Huniadi Cantores – Hunedoara

18.30 Animație Medievală – Ordinul Cavalerilor Cerb – Sighișoara

19.15 Spectacol cu stegari – Ordinul Cavalerilor ArtGotica – Sibiu

20.00 Recital Terra Alba – Buzău

20.45 Recital Truverii – București

21.30 Concert Cimpoierii de Transilvania – Hunedoara

22.15 Concert Eriney – Bulgaria

Piața Anton Pann (Piața Boema)

10.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

11.30 Farsă populară – Trupa Schema & Teatrul Portabil

12.15  Spectacol de Teatru Medieval „Despre tărâmul gropilor” după Michele de Gelderode – Aociaţia Green Entertainment – Sighișoara

13.00 Animație pe picioroange – Trupa Fără Nume – București

13.45 Recital Terra Alba – Buzău

14.30 Pauză tehnică

16.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

17.00 Incursiuni în Muzica Medievală – Truverii – București

17.45 Farsă populară – Trupa Schema

18.30 Școala Scutierilor – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach – Sebeș

19.15 Spectacol de dansuri medievale – Trupa Nosa – Bistrița

20.00 Fragmente din Tartuffe – Trupa Cameleon

Piața Petöfi Sandor

10.00 Școala micilor arcași – Cavalerii din Carpati – Deva

10.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach

12.30 Teatru pentru copii – Compania Hai-Hui

13.30 Prințesa și Porcarul – Trupa Cameleon (partea a II-a)

14.30 Pauza tehnică

16.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach

17.00 Jocuri și concursuri pentru copii – Medieval Art – București

17.30 Concursul micilor Cavaleri – Cavalerii din Carpati

18.00 Școală de dans – Ordinul Cavalerilor Lup

18.45 Farsă populară pentru copii – Compania Hai Hui

19.30 Povesti pentru copii – Ordinul Cavalerilor Lup

Piața Pelerinilor (Turnul cu Ceas)

10.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach

14.30 Pauza tehnică

16.30 Garda Festivalului – Ordinul Cavalerilor de Muhlbach

17.00 Trupa pe picioroange – Trupa Fără Nume

18.45 Turnul cu ceas – Istorie Sighișoreană cu Toboșarul Cetății

19.00 Personaje de legendă și poveste – Ordinul Cavalerilor Artgotica

19.45 Spectacol medieval interactiv – Ordinul Cavalerilor Lup

 

EXPOZIȚII, LANSĂRI DE CARTE, CONFERINȚE, CONCERT DE ORGĂ

Expoziţie de arte vizuale "Amor Vincit Omnia" Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor – Vineri, Sâmbătă, Duminică Ora 10.00

Expoziția (en plein-air) “Cele 4 zări” Asociația Artiștilor Plastici Alma Mater Castrum Sex Sighișoara, Vineri, Sâmbătă, Duminică Ora 11.00

Expoziție de grafică și pictură - C.C. Lucian Blaga – Sebeș, Cetăți din România – Bastioane ale Culturii și Artelor, Muzeul de Istorie Sighișoara – Vineri – Ora 16.00, Sâmbătă, Duminică – Ora 11.00

Expoziție de Reclame românești din secolul XIX - Ucu Bodiceanu, Centrul Național de Informare Turistică Sighișoara (Sala Zander), Vineri – Ora 16.30, Sâmbătă- Duminică – Ora 11.00

Lansări de Carte

Centrul Național de Informare Turistică Sighișoara (Sala Zander) – Vineri Ora 17.00

,,Codul lui Dracula” Ștefan Găitănaru ,,Ghidul României misterioase” Cristian Cocea

,,Scriere” Dan Lotoțchi

Conferință

Simbolismul LABIRINTULUI şi regăsirea centrului Conferenţiar Liliana Brat – Noua Acropolă, Centrul Național de Informare Turistică Sighișoara (Sala Zander) – Sâmbătă Ora 12:30

Conferință

Secolul XXI: Ev mediu sau Renaştere? Conferenţiar Laurenţiu Plăcintă – Noua Acropolă

Centrul Național de Informare Turistică Sighișoara (Sala Zander) – Sâmbătă Ora 12:30

Conferință Internațională Cultură, Tradiție, Societate – o cercetare interdisciplinară, Sighișoara 2015

Centrul Național de Informare Turistică Sighișoara (Sala Zander) – Sâmbătă Ora 16.30

Societatea Română de filosofie, inginerie și tehnoetică, Grupul de Reading Limitele Cunoașterii, Ordinul Cavalerilor Lup, Teatrul Scena.

Concert de Orgă

Biserica Mănăstirii – Duminică Ora 14.00

  • Publicat în Cultura
Abonează-te la acest feed RSS

3°C

Sighisoara

Light Rain

Umiditate: 93%

Vant: 11.27 km/h

  • 24 Mar 2016 6°C -3°C
  • 25 Mar 2016 8°C -4°C