Log in

Tabăra Internaţională de Ceramică Sighişoara 2016

Începând cu 1 iulie 2016, Sighişoara este pentru a doua oară gazdă a unei impresionante reuniuni plastice. Artiști din Franţa, Polonia, şi România vor lucra împreună timp de 15 zile, în studioul Asociaţiei Artiştilor Plastici Alma Mater Castrum Sex din str. George Coşbuc nr. 9, iar la finalul proiectului, creaţiile acestora vor fi prezentate publicului într-o expoziţie ce va fi deschisă în Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor. Artiştii vor interacţiona cu sighişorenii şi în perioada taberei de creaţie, când vor fi organizate în special pentru elevii de la profilul ceramic al Liceului Tehnologic nr. 2, workshopuri gratuite în materiale ceramice diverse (argilă, terracotta, porţelan, faianţă) şi cursuri de roata olarului.

Tabăra internaţională de ceramică Sighişoara 2016 / Sighişoara international ceramic art camp 2016 este un proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Mureş şi SC. Sawely Prod SRL Sighişoara şi aparţine Asociaţiei Artiştilor Plastici Alma Mater Castrum Sex Sighişoara, în derularea lui având ca parteneri Municipiul Sighişoara, Montulé-Maison des Arts, Dreux, Franţa, Terre d'artistes, Dreux, Franţa, Centrum Innowacyjno – Artystyczne ul. Kolonijna 20a, Piechowice, Polonia, Fundacja Insolita, Wrocław, Polonia, Modernism.ro, Cesiro S.A. Sighişoara, Siceram S.A. Sighişoara, Liceul Tehnologic nr.2 (M.I.U) Sighişoara şi Interceram SRL Sighişoara.

Deschiderea oficială a expoziţiei în prezenţa curatorului, criticului de artă Marius Tiţa, a ceramistei Mana Bucur preşedinta UAP România filiala Târgu Mureş, a managerului proiectului Daniel Romeo Todea preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici Alma Mater Castrum Sex Sighişoara, a oficiliatăţilor locale, a invitaţilor şi a publicului vizitator va avea loc în data de 14 iulie 2015, la ora 17, în Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor.

Publicul sighişorean şi turiştii vor putea viziona expoziţia în perioada 15 - 22 iulie 2015, între orele 10-18.

 

Accentul acestei noi ediţii vine din partea artiştilor Martine Acquaviva şi Benoît Viet (Franţa),  Agnieszka Marciniak, Teresa Milewicz, Sebastian Pietkiewicz Elżbieta Pietkiewiczș şi Kryzstof Rospondek (Polonia). România va fi reprezentată de artista târgumureşeancă Mana Bucur şi de sighişorenii Mariana Cara Olteanu şi David Olteanu (membri UAP România), precum şi de coordonatorul programului artistul ceramist Niculae Ardelean.

Sighişoara este un centru naţional de tradiţie în ceramică, ceramica de menaj, a materialelor de construcţii şi a ceramicii fine. Tradiţia milenară a ceramicii în zona Sighişoara este demonstrată de descoperirile arheologice din zonă (istoria prelucrării argilei în zona are peste 2000 de ani. La doar un kilometru de sediul SICERAM SA Sighişoara s-a descoperit un cuptor artizanal de ars vase din pământ ce datează din anul 300). Muzeele au în colecţiile lor numeroase piese ceramice chiar mai vechi iar tradiţia meşteşugului artei populare a ceramicii este şi ea prezentă până în zilele noastre. Tradiţia prelucrării industriale începe încă la începutul secolului XX. În 1907 s-au pus bazele prelucrării industriale a argilei, iar din 1957 este fondată la Sighişoara una din cele mai importante fabrici de faianţă şi porţelan din ţară. În atelierele de creaţie au activat şi sunt prezenţi în continuare artişti plastici care desenează şi realizează prototipuri pentru producţia în serie mică şi mare, dar şi obiecte unicat de artă ceramică. Până la Revoluţia din 1989 la Sighişoara au fost organizate simpozioane naţionale de ceramică. Şirul acestor simpozioane a fost reluat în anul 2015 cu o primă tabără de ceramică internaţională realizată de Asociaţia Artiştilor Plastici Alma Mater Castrum Sex printr-o conjunctură favorabilă oferită de sprijinul APAR - Association Parisienne des Artistes Roumains, mijlocită de artista de origine română Rodica Costianu.

 

  • Publicat în Cultura

Salonul de primăvară

Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor prezintă în perioada 26 martie-16 aprilie expoziţia de arte vizuale:
"Spring - Salonul de primăvară 2016"  
Evenimentul este organizat de Asociaţia Artiştilor Plastici Alma Mater Castrum Sex în colaborare cu membri ai UAP România şi în parteneriat cu Municipiul Sighişoara 

Expun pictură, grafică şi fotografie:
Agoston Zsolt, Niculae Ardelean, Maria-Ana Cociş, Dorel Cosma, Dorian Feier, Levi Fodor, Amalia Ghidiu, Olimpia Leah, Sorina Parchirie, Petru Purcariu, Dorin Stanciu, Szatmari Sandor, Georgiana Târbă, Daniel Romeo Todea, Tordai Zoltan, Vass Maria Magdolna, Alina Vodă, Floarea Vultur, Dan Zaharia.

curatorul expoziţiei prof. Daniel Romeo Todea

  • Publicat în Cultura

Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de 27 august

Consiliul local Sighişoara în şedinţă ordinară pentru ziua de 27 august 2015, ora 12,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:
 
                                                                     ORDINE DE ZI:
  
1.     Petiția depusă de domnul Kerekeș Rareș, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 18571/11.08.2015, prin care solicită organizarea unei expoziții personale de pictură, în august 2016, în incinta Turnului Fierarilor  
2.     Petiția depusă de domnul Luca Vasile, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 18411/10.08.2015, prin care solicită promovarea unui proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Sighișoara, domnului Jean- Hubert Lebet, ambasadorul Elveției în România  
3.     Informare privind obiectivul de investiții ”Bază sportivă – Stadion atletism și fotbal cu teren secundar de antrenament”
4.     Informare privind stadiul proiectelor depuse pentru finanțare în cadrul programelor operaționale  
5.     Raport asupra activității de administrare – Semestrul I 2015 – a S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara
6.     Raportul semestrial asupra activității de administrare a S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighișoara
7.     Raport privind desfășurarea Festivalului Sighișoara Medievală 2015
8.     Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare curte interioară la școala Gimnazială ”Victor Jinga” din Municipiul Sighișoara, Județul Mureș”
9.     Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare curte interioară la școala Gimnazială ”Aurel Mosora” din Municipiul Sighișoara, Județul Mureș”
10. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare curte interioară la școala Gimnazială ”Miron Neagu” din Municipiul Sighișoara, Județul Mureș”
11. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare curte interioară la școala Gimnazială ”Radu Popa” din Municipiul Sighișoara, Județul Mureș”
12. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare curte interioară la școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” din Municipiul Sighișoara, Județul Mureș”
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ- teritoriale pe anul 2015
14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport Sighișoara pe anul 2015
15. Proiect de hotărâre privind organizarea ediției a XII-a a Festivalului Fanfarelor Sighișoara
16. Proiect de hotărâre privind modificarea și ulterior preluarea unui contract de concesiune
17. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere
18. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren în vederea amenajării unei terase sezoniere de alimentație publică 
20. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale
21. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu altă destinație decât locuință, respectiv de sediu local al unui partid politic
22. Proiect de hotărâre privind închirierea unui cabinet medical prin licitație publică cu strigare
23. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Sighişoara, din festival în festival…

Recentul Târg al tradiţiilor şi obiceiurilor românilor de pretutindeni, desfăşurat la Sighişoara, a reunit grupuri folclorice originale, ca port şi cânt popular românesc, cu apariţii scenice apreciate de public. Un deosebit succes l-a repurtat actorul Constantin Tiron, deţinător a 364 de premii naţionale şi internaţionale, adăugând încă unul în acest bogat palmares. Actorul şi regizorul Dorel Vişan îi spunea, la un moment dat: „Maestre, dacă mai primeşti un premiu şi îl adaugi la cele 364, vei avea un an de premii". Actorul Constantin Tiron se mândreşte cu o activitate culturală de peste 50 de ani, la Sighişoara purtând cu mândrie costumul popular românesc, mărturisindu-ne, într-un scurt interviu, că se îmbracă în funcţie de umorul pe care îl produce. La Sighişoara a venit cu un grup de copii de la Centru Cultural Bucovina - Ansamblul „Brădetul" Horodnicul de Jos", care promovează numai cântece şi jocuri autentice, portul popular autentic bucovinean, iar prestaţia scenică a tinerilor artişti bucovineni a încântat publicul prin acurateţea şi frumuseţea programului prezentat.

Ansamblurile venite din cele patru colţuri ale ţării au fost, în marea lor majoritate, formaţii de tineri, dându-ne certitudinea că viitorul folcloric al naţiunii noastre este pe mâini bune. Instructorii acestor ansambluri sunt conştienţi de misiunea grea pe care o au de a transmite mai departe, prin aceşti copii, fibra neamului nostru. Dansul, portul popular, cântecul fără înflorituri, respectând tradiţia populară, cusăturile meşteşugite de pe ii şi cătrinţe au fost răsplătite cu aplauze repetate, ca un prinos de recunoştinţă şi admiraţie pentru promotorii tradiţiilor populare. Am remarcat evoluţia scenică de excepţie a ansamblului folcloric din Târnăveni, în care activează, potrivit inimosului instructor Vasile Trâmbiţaş, peste 264 de copii, iubitori de port, dans şi cântec popular. O impresie aparte au lăsat şi fraţii Trif - Chivuţa şi Iliuţă, prin glasurile cărora cântecul doinit ajunge la inima celor care îi ascultă şi îi preţuiesc.

Potrivit domnului Viorel Stepa - organizatorul principal al festivalului, în calitatea sa de vicepreşedinte al Fundaţiei umanitare „Asociaţia Congresul tradiţiilor spiritului identităţii românilor de pretutindeni" - întâlnirea folclorică de la Sighişoara a fost „un eveniment făcut cu sufletul", un dar pentru sighişoreni, loc de lansare pentru tinere talente din judeţele limitrofe judeţului Mureş, dar şi punct de întâlnire pentru românii de pretutindeni, prin prezenţa unor interpreţi de cântec popular românesc din Serbia, a unui grup de fete reprezentând Ansamblul „Perla" din Cernăuţi: Dorica Bostan, Diana Chişcan şi Ana Apetrăchioaiei, însoţite de dna Svetlana Ursu - director în cadrul Centrului Bucovinean de Arte pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Româneşti - Secţia Şcoala Populară de Artă şi Civilizaţie Românească din Cernăuţi.

„Dacă acest festival de folclor se amplifică, cred că o să ajungem pe tărâm cultural la rezultate extraordinar de bune. Nu trebuie să uităm niciodată tradiţiile româneşti", ne-a declarat Ionel Gavrilă, viceprimarul municipiului Sighişoara, prezent la eveniment. Un loc aparte în cadrul programului artistic l-au avut îndrăgiţii interpreţi de muzică populară Nelu Şopterean, Doina Pintea şi Ştefania Pârlea, aducând prin cântecele lor acel dor doinit al românului, legat, prin toată construcţia firii lui, de glia strămoşească.

În fine, dar nu în ultimul rând, reamintim că Festivalul ProEtnica, ajuns la cea de a XIII-a ediţie, reuneşte în Cetatea Sighişoarei, între 20 şi 23 august, mesageri ai interculturalităţii de pe întreg cuprinsul ţării.

  • Publicat în Cultura

Târgul de tradiţii şi obiceiuri al românilor de pretutindeni

Asociația Congresul tradițiilor, spiritului și identității românilor de pretutindeni din Orșova în parteneriat cu Municipiul Sighișoara, organizează în perioada 14 - 16 august a.c. „Târgul de tradiţii şi obiceiuri al românilor de pretutindeni”.

Evenimentul îşi propune să informeze asupra strategiilor de implementare şi cooperare la nivel naţional şi internaţional în domenii precum produse tradiţionale certificate, reţete tradiţionale, produse Bio, locuri cu potenţial turistic, agricultură cu practici tradiţionale, agricultură Bio, plante medicinale, remedii naturale, turism etnocultural.

La acest târg vor participa ansambluri folclorice din Mureş, Cluj, Alba, Braşov, Sibiu, Suceava, Asociaţiile românilor din Serbia, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria. De asemenea se vor prezenta obiceiuri vechi ţărăneşti cu muzică, dans şi produse din Albeşti, Boiu, Daneş, Hetiur, Nadeş, Biertan, Mălâncrav, Laslea, Ţopa, Viscri, Vînători. Programul manifestării va cuprinde şi momente în care participanţii îşi prezintă portul printr-o paradă, precum şi cântece populare specfice zonei din care provin.

Totodată prin organizarea „Târgului de tradiţii şi obiceiuri al românilor de pretutindeni” se doreşte conservarea vechilor tradiţii mesteşugăreşti şi contribuţia la transmiterea vechilor meşteşuguri tinerei generaţii.

 

PROGRAM 

Vineri 14 august 2015 

Cetatea Medievală 

ora 10,00 Amenajări standuri mesteșugărești 

ora 15,00 - 21,00 Expoziții și ateliere meșteșugărești

Piața Octavian Goga

ora 18,00 Deschiderea oficială a târgului 

ora 18,15 Ansamblul Folcloric TÂRNAVA MARE - Țopa

ora 18,35 Ansamblul Folcloric ARINI - Boiu 

ora 18,55 Grupul Vocal STRĂJERII - Sighișoara

ora 19,20 Ansamblul Folcloric VÎNĂTORI 

ora 19,40 Ansamblul Folcloric PLAIURI ARDELENE – Sighișoara

ora 20,00 CENTRUL CULTURAL CERNĂUȚI - Ansamblul Folcloric - PERLA

ora 20,30 LORENA FILIP - ŞTEFANIA PÂRLEA 

 

Sâmbătă 15 august 2015

Cetatea Medievală 

ora 10,00 Amenajări standuri mesteșugărești 

ora 15,00 - 21,00 Expoziții și ateliere meșteșugărești

 

 str.1 Decembrie 1918 – Hermann Oberth – Cetatea Medievală

ora 17,00 PARADA PORTULUI POPULAR 

 

Piața Octavian Goga

ora 18,00 Ansamblul Folcloric - STEJĂRELUL – Reghin

ora 18,30 Ansamblul Folcloric - ARTCANTO MORENA – Moreni

ora 19,00 Ansamblul Folcloric - PRIVIGHETOARELE GORJULUI – Târgu JIU

ora 19,30 Ansamblul Folcloric - VALEA LUIERULUI – Suseni

ora 20,15 Ansamblul Folcloric - BRĂDULEȚUL – Valea Abrudului

ora 21,00 CENTRUL CULTURAL BUCOVINA – Horodnicul de Jos

ora 21,30 NICU PINTEA, DOINA PINTEA și NELU ȘOPTEREAN

 

Duminică 16 august 2015 

Cetatea Medievală 

ora 10,00 Amenajări standuri mesteșugărești 

ora 15,00 - 21,00 Expoziții și ateliere meșteșugărești

 

Piața Octavian Goga

ora 17,00 CENTRUL CULTURAL BUCOVINA - Horodnicul de Jos

ora 17,30 CENTRUL CULTURAL CERNĂUȚI - Ansamblul Folcloric PERLA

ora 18,00 Ansamblul Folcloric - CRIȘ

ora 18,20 Ansamblul Folcloric JUNII TÂRNAVEI - Târnăveni

ora 19,00 ILIUȚĂ și CHIVUȚA TRIF - Daneş

ora 19,30 DRAGOLJUB FIRULOVICI și BOJAN CUKIC

ora 20,30 Ansamblul Folcloric IZVORAȘUL - Mârșani, Dolj

ora 20,50 NICU PINTEA, DOINA PINTEA, ȘTEFANIA PÂRLEA 

(sursa: Primăria Municipiului Sighişoara) 

  • Publicat în Cultura

Academia Sighisoara 2015

Academia Sighișoara debutează în mod tradițional pe data de 1 august 2015, ziua națională a Confederației Elvețiene.  Co-organizatori ai festivalului sunt Asociația Cultura Viva Sighișoara (Berna) și Academia de Muzică Gheorghe Dima (Cluj- Napoca) în parteneriat cu Primăria orașului Sighișoara.

Academia Sighişoara a fost fondată în 1993 sub titlul „Festival de muzică academică” de către violonistul elveţian de origine română Alexandru Gavrilovici şi flautista elveţiană Heidi Indermühle. Ceea ce a început ca un modest curs de măiestrie adresat studenţilor din Elveţia şi România în împrejurimile pitoreşti ale Sighişoarei, a devenit în scurt timp un important festival de muzică.

Academia Sighișoara este un proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Academia Sighișoara a fost nominalizată în top-ul Cele mai frumoase 20 de festivaluri de vară din lume de către site-ul londonez de divertisment și știri din muzică, CMUSE – cmuse.org (Classical Musicians Everywhere – Muzicieni clasici de pretutindeni) pe 20 iulie 2014.

Festivalul este organizat anual pentru tineri muzicieni și reprezintă o platformă pentru arta contemporană aducând la un loc tinere talente și mentori de calibru internațional. 

Ediţia de anul acesta propune un program complex axat pe coordonatele colaborării dintre muzicienii tineri şi profesorii cu experienţă pe toate scenele lumii. Astfel, studenţii s-au putut înscrie la nu mai puţin de 10 cursuri de măestrie susţinute de 19 profesori din Elveţia, Spania, Austria şi România.

În cadrul Academiei muzicale de vară de la Sighişoara, tinerii muzicieni din ţară şi străinătate vor putea lua contact în acest an cu profesori şi interpreţi de renume internațional precum violoniştii Alexandru Gavrilovici, Adelina Oprean şi Melinda Béres, pianiştii Vinciu Moroianu, Benjamin Engeli şi Anton Kernjak, compozitorii Adrian Pop şi Roland Moser, violonceliştii Katharina Gohl-Moser şi Guillermo Pastrana, membrii cvartetului Arcadia, organistul Erich Türk, violistul Vladimir Lakatos, harpista Marie Trottmann, contrabasistul Botond Kostyák, Irina Gavrilovici pentru cursul de canto şi Angela Schwartz pentru cursul de Tehnică Alexander.

Întâlnirea dintre elevi şi maeştri se va concretiza în concertele ce vor fi susţinute în Sala Mare a Primăriei Sighişoara. Astfel, în fiecare seară din 1 şi până pe 14 august publicul iubitor de muzică de înaltă clasă va putea audia lucrări de Sergei Rachmaninoff, Aram Khachaturian, Max Bruch, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Nadia Boulanger, Manuel de Falla, Violeta Dinescu, Paul Hindemith, Adrian Pop, Antonín Dvořák, Max Reger ş.a.

Ca o noutate, la ediţia din acest an va participa un grup select de fotografi internaţionali care vor transpune în imagini nu doar pitorescul cetăţii medievale ci şi eforturile creative ale participanţilor. 

Concertul inaugural al celei de a XXII-a ediţii a Academiei Sighişoara va fi susţinut în Sala de festivităţi a Primăriei Municipiului Sighişoara, de la ora 20, de Anton Kernjak, pian, Katharina Gohl Moser, violoncel, Alexandru Gavrilovici, vioara şi Aurelian Bacan, clarinet cu lucrări de Alexander Skriabin, Igor Stravinsky, Roland Moser, Ivan Wyshnegradsky, Nikolai Roslavez.  La eveniment va fi prezent Excelenţa Sa Jean-Hubert Lebet Ambasadorul Confederaţiei Eleveţiene în România.

  • Publicat în Cultura

Program Academia Sighisoara 2015

1 august, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Concertul inaugural al celei de a XXII-a ediţii a Academiei Sighişoara

Anton Kernjak, pian; Katharina Gohl Moser, violoncel; Alexandru Gavrilovici, vioara; Aurelian Bacan, clarinet.

Lucrări de Alexander Skriabin, Igor Stravinsky, Roland Moser, Ivan Wyshnegradsky, Nikolai Roslavez.

2 august, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Concertul cvartetului „Arcadia”

Ana Török, vioara, Răsvan Dumitru, vioară, Traian Boală, viola, Zsolt Török, violoncel.

Lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy.

3 August, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Adelina Oprean, vioară; Benjamin Engeli, pian; Anton Kernjak, pian

Lucrări de Maurice Ravel, Manuel de Falla, César Franck

4 august, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Concertul ansamblului „Archita”

Alexandru Gavrilovici, vioara, Andrea Duca, vioara, Vladimir Lakatos, viola, Traian Boală, viola, Katharina Gohl Moser, violoncel, Stéphane Giampellegrini, violoncel, Magor Szász, contrabas.

Lucrări de Julien-François Zbinden, Frank Martin, Alexander von Zemlinsky, Arnold Schönberg.

5 august, ora 20,00 - Biserica Mănăstirii

Project Fortepiano

Orchestra de Cameră Diletto Musicale; Melinda Béres, direcţie muzicală; Aurelia Visovan, fortepiano.

Lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart.

5 august, ora 22,00 - Primăria Municpiului Sighişoara

Concert Baroc până la miezul nopții

Cu Ansamblul Baroc Transilvania (Zoltán Majó, recorder, Mátyás Bartha, vioara barocă, Ciprian Câmpean, violoncel baroc, Erich Türk, clavecin).

Lucrări de Georg Philipp Telemann, Pietro Castrucci, Gasparo Visconti, Francesco Maria Veracini.

6 august, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Concert Baroc Proiectul de Muzică de Cameră Benjamin Engeli

Cu Benjamin Engeli, pian; Andrea Duca, vioară; Adela Kertész, vioară; Sonia Vulturar, vioară; Lilla Fodor, viola; Lilia Dodova, viola; Aurelian Bacan, clarinet; August-Alexander Pavlov, violoncel; Stéphane Giampellegrini, violoncel

Lucrări de Ludwig van Beethoven, Aram Haciaturian, Max Bruch, Felix Mendelssohn Bartholdy

8 august, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Viniciu Moroianu, pian; Guillermo Pastrana, violoncel; Anton Kernjak, pian

Lucrări de Ludwig van Beethoven, Alexander Skriabin, Debussy Claude, Nadia Boulanger, Manuel de Falla

10 august, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Le Chant de Linos (Marie Trottmann, harpă, Aurelian Bacan, clarinet, Alexandru Gavrilovici, vioara, Andrea Duca, vioara, Vladimir Lakatos, viola, Guillermo Pastrana, violoncel).

Lucrari de Camille Saint-Saëns, Bogdan Moroianu, Georg Friedrich Händel, Aurelian Bacan, Constantin Silvestri, André Caplet

11 august, ora 20,00 - Sinagoga

Concert – Dublul bas în muzica de cameră a secolului XX

Vladimir Lakatos, viola; Melinda Béres, vioară; Adela Kertész, vioară; Ciprian Campean, violoncel; Botond Kostyák, contrabas.

Lucrări de Violeta Dinescu , Paul Hindemith , Adrian Pop , Antonín Dvořák , Max Reger

11 august, ora 22,00 - Primăria Municpiului Sighişoara

Voci ale timpului nostru până la miezul nopţii

Clasa de canto de Irina Gavrilovici; Pami Karvonen, pian.

Lucrări de Olivier Messiaen, Adrian Pop, Ernest Chausson, Vaughan Williams, Samuel Barber, Richard Strauss.

12 august, ora 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Spectacole solo, muzică de cameră şi concerte în premieră ale clasei de compoziție.

Studenţii Academiei Sighişoara.

13 august, 20,00 - Sala de festivităţi a Primăriei Municpiului Sighişoara

Spectacole solo, muzică de cameră şi concerte în premieră ale clasei de compoziție. 

Studenţii Academiei Sighişoara.

  • Publicat în Cultura

Expoziţia internaţională de arte vizuale „Amor Vincit Omnia”

Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor Sighişoara, prezintă în perioada 23 iulie – 29 august 2015 expoziţia internaţională de arte vizuale „Amor Vincit Omnia”.

Salonul de vară 2015, cuprinde lucrări de pictură, grafică, sculptură, ceramică, arte decortative. Expun membrii ai Asociaţiei Artiştilor Plastici Alma Mater Castrum Sex: Agoston Zsolt, Emilia Ardelean, Niculae Ardelean, Maria-Ana Cociș, Dorel Cozma, Dorian Feier, Marcela Florea, Amalia Ghidiu, Kovrig Antal Istvan, Dorel Moise, Iulia Muntean, Pàzsint Anikò, Dorin Stanciu, Szatmari Sandor, Tihamer Katona, Daniel Romeo Todea, Floarea Vultur, Dan Zaharia, Tordai Zoltan, precum şi invitaţii lor: Alberto Belfi (Italia) Vasile Cătărău, Peter Felix (Cluj-Napoca), Valentin Neacşu (Galaţi), Gabriela Dobre (Bucureşti) Wlodzimierz Ćwir, Agnieszka Marciniak, Teresa Milewicz, Leri Papidze, Sebastian Pietkiewicz (Polonia).

Evenimentul este organizat de Asociaţia Artiştilor Plastici Alma Mater Castrum Sex Sighişoara în parteneriat cu Municipiul Sighişoara şi cu aportul Centrum Innowaczjno Artzstzczne din Piechowice (Michałowice) Polonia şi al Asociației Pariziene a Artiștilor Români (Association Parisienne des Artistes Roumain). 

  • Publicat în Cultura
Abonează-te la acest feed RSS

3°C

Sighisoara

Light Rain

Umiditate: 93%

Vant: 11.27 km/h

  • 24 Mar 2016 6°C -3°C
  • 25 Mar 2016 8°C -4°C