Log in

Ziua Drapelului Naţional la Sighişoara

„Mândria de a fi român o regăsim, în fiecare moment în care Drapelul Naţional este arborat. Drapelul Naţional ne aminteşte fiecăruia trecutul de luptă pentru unitate şi independenţă şi ne face să trăim un sentiment de mândrie şi de apartenenţă la ţară şi la valorile naţionale. Să promovăm simbolurile ţării, să preţuim tradiţiile naţionale şi să dăm dovadă de patriotism ca o atitudine zilnică, exprimată de către toţi cetăţenii în activitatea curentă.” arată viceprimarul Ionel Gavrilă în comunicatul primăriei Sighişoarei.

Ziua de 26 iunie este Ziua Drapelului Naţional şi a fost proclamată prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Pentru a marca această zi la Sighişoara, autorităţile şi instituţiile publice vor arbora drapelul României pe edificiile în care îşi au sediul.

Municipiului Sighişoara cu sprijinul Unităţii Militare 01752 Sighişoara, organizează în data de 26 iunie de la orele 11, în faţa Catedralei Ortodoxe „Sfânta Treime” din Sighişoara, o ceremonie specială în cadrul căruia un drapel cu dimensiunea de 6 metri pe 4 metri, va fi arborat pe esplanada din faţa Catedralei Ortodoxe.

Ceremonia va include: primirea oficialităţilor, serviciul religios de sfinţire a Drapelului Naţional, intonarea Imnului Naţional, arborarea Drapelului Naţional şi defilarea Gărzii de Onoare.

Măsuri de combatere și diminuare a fenomenului cerșetoriei

Luni 22 iunie 2015, de la ora 12, la sediul Primăriei Sighișoara a avut loc o ședință privind unele măsuri de combatere și diminuare a fenomenului cerșetoriei, fenomen, care la nivelul municipiului precum și a zonelor din împrejurimi, a crescut îngrijorător.

La dezbatere au participat: comisar-șef Baltag Dumitru - șeful Inspectoratului de Poliție a Județului  Mureș, colonel Coman Liviu - șeful Inspectoratului de Jandarmi Mureș, dl. Bretfelean Valentin - directorul Poliției Locale Târgu Mureș, primarul comunei Vânători dl. Todoran Mihai Vasile, viceprimarul comunei Albești dl. Fintoc Sergiu, Șeful ATOP Mureș - consilier județean Bândea Eugen, șeful Poliției municipale Sighișoara - comandant Cismaș Ioan Traian, șeful interimar al  Poliției Locale Sighișoara dl. Alexa Alexandru, Municipiul Sighișoara fiind reprezentat de viceprimarul Ionel Gavrilă. Discuțiile purtate au avut în vedere o strânsă colaborare a tuturor forțelor implicate respectiv poliție, jandarmerie, poliție locală în găsirea unor soluții legale privind combaterea și diminuarea cerșetoriei, stabilirea unui climat de ordine și liniște publică, reducerea infracționalității. Viceprimarul Ionel Gavrilă își propune pe lângă parteneriatul cu structurile MAI, creșterea eficienței Poliției Locale, prin implicarea acesteia în combaterea acestui fenomen, colaborare și schimburi de experiență cu Poliția Locală Târgu Mureș, toate acestea având ca scop asigurarea unor condiții normale de conviețuire, creșterea siguranței și a încrederii cetățeanului, un climat de ordine și liniște publică la nivelul municipiului Sighișoara.

 

 

 

A doua ediție a Festivalului Interetnic Zonal de la Hetiur

Duminică, 14 iunie 2015, începând cu orele 14,00, pe terenul de sport din cartierul Hetiur, va avea loc cea de a doua ediție a Festivalului Interetnic Zonal. Evenimentul este adresat în special copiilor și poartă subtitlul „Ce mică-i vacanța mare!”.

Festivalul organizat de Asociația de Promovare a Antreprenoriatului și a Economiei Sociale Sighișoara (APAES) având ca parteneri, Municipiul Sighișoara, Biserica Ortodoxă „Buna Vestire” din Hetiur, Teatrul T.a.C.T. Sighișoara și Asociația Artiștilor Plastici Alma Mater Castrum Sex Sighișoara, își dorește să reunească copiii din zona Sighișoarei, creând prin dialog artistic o punte de legătură între etniile conlocuitoare din zonă, contribuind prin acest demers la educarea tinerei generații pentru formarea unui spirit civic, democratic, european. APAES oferă participanților diplome și premii constând în pachete pregătite de sponsori, face–painting gratuit, teatru pentru copii și câteva momente artistice pentru promovarea unor tinere talente. 

La ediția din acest an și-au anunțat participarea în programul festivalului grupuri de elevi din Grădiniţele cu Program Prelungit, nr.1 Sighişoara și Ţigmandru, Școalile Primare din Hetiur și Daia, Şcolile Gimnaziale „Aurel Mosora”, „Victor Jinga”, „Nicolae Iorga” și „Zaharia Boiu” din Sighişoara, „Cornel Regman” din Daneş, „Ioan Stroiescu” din Criş, precum și grupurile și ansamblurile „Szivarvany” (Şcoala Gimnazială Fântânele), „Floare albastră” (Şcoala Gimnazială Albeşti - Boiu), „Muguraş de pe Târnavă” - Albeşti, „Asul de Treflă” și „Târnava” din Vânători și al Forumului Democrat al Germanilor din Sighişoara. 

Vor mai urca pe scena de la Hetiur, Daniela Vlad, Chivuţa Trif, ADDA (Adriana Gânfălean), Daniela Costea, și Formaţia „Real“ Sighişoara, iar Teatrul  T.a.C.T. Sighişoara va prezenta spectacolul „Scufiţa Roșie”, având în distribuție pe Gianina Iconaru, Denisa Capră și Ștefan Abrudan.

Spectacolul este prezentat de Anca - Maria Radu – Coman de la RadioSon Sighișoara.

 

Recital de pian Viniciu Moroianu

Recital de pian

Miercuri, 6 mai  2015 de la ora 18, în Sala Barocă a primăriei

Viniciu Moroianu

Fundaţia Gaudeamus, Municipiul Sighişoara şi Consiliul local sunt parteneri în organizarea evenimentului.

Viniciu Moroianu s-a născut la București, unde a absolvit Universitatea Națională de Muzică în 1985, la clasa maestrului Gabriel Amiraș. Este laureat al concursurilor internaționale de la Paris (1979) și București ("George Enescu", 1991). Are un vast repertoriu pianistic, de la clasici la contemporani și o activitate concertistică de peste 850 de apariții scenice, între care recitaluri la Paris, Roma, Berlin, Madrid, München, Venezia, Graz, San Jose, Palm Beach, Neuchatel, concerte cu orchestrele filarmonicilor din țară sau în străinătate (Atena, Gorizia, Chișinău, Gabrovo), precum și cu formații camerale la Berlin, Atena, Budapesta, Copenhaga, Bruxelles, Luxemburg, Berna.  În edițiile Festivalurilor Enescu” de la București a concertat cu orchestre de cameră din Londra și Basel. A înregistrat două LP-uri și un CD la Electrecord” - București (Brahms si Enescu), si Concertino de Martinu la Agora” - Atena. Este profesor universitar la Universitatea Națională de Muzică din București, unde a predat muzică de cameră (1990 - 1994) și din 1993 predă pianul, studenții săi obținând premii la concursuri naționale și internaționale. A fost premiat pentru interpretarea operelor lui Enescu și Lipatti. Este Doctor în Muzică (2005), cu teza Două secole de gândire componistică reflectate în creația pentru pian solo a lui Dinu Lipatti”.

Viniciu Moroianu este un prieten al Sighişoarei, fiind prezent la numeroase ediţii ale Festivalului Academia Sighişoara dar şi în recitaluri individuale.

Post vacant la Compartimentului Stare civilă

Municipiul Sighişoara, organizează la data de 25 mai, respectiv 27 mai 2015, C O N C U R S  de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Stare civilă – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din Municipiul Sighișoara

Probele stabilite pentru concurs:

- Probă suplimentară (testarea cunoștințelor de operare PC precum și testare pentru scris caligrafic, condiții esențiale pentru un lucrător de stare civilă): 25.05.2015, ora 9,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7

- Proba scrisă: 25.05.2015, ora 11,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;

- Interviu: 27.05.2015, ora 15,00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţiile generale sunt celeprevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- Vechime cel puțin 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- Cunoștințe operare PC (nivel mediu) și scris caligrafic, condiții esențiale pentru Starea civilă.

Bibliografie generală:

- Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliografie specifică:

- Ordonanța Guvernului României nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:

- Formularul de înscriere tip;

- Copia actului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii;

- Cazier judiciar;

- Copia carnetului de muncă;

- Adeverință de vechime tip;

- Adeverință care să ateste starea de sănătate;

- Declarație pe propria răspundere conform art. 54 lit. „i” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

- Declarație pe propria răspundere conform art. 49 alin. (1), lit. „g” din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor  privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, respectiv art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei camera 72, sau la telefon nr. 0265-771280

Formularele pot fi descărcate de pe site-ul www.sighisoara.org.ro

 

Termenul limită de depunere a dosarelor este:

14.05.2015, ora 15,00

Primăria Sighişoara câştigă procesul cu Boss Company

Tribunalul Mureş a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Municipiul Sighişoara, în contradictoriu cu pârâtul Boss Company SRL.
Potrivit soluţiei date în dosarul 250/308/2013/a2, instanţa constată încetarea contractului de concesiune nr.4/12171/3.06.2013 începând cu data de 12.12.2012 şi obligă SC Boss Company să predea Primăriei mai multe bunuri: construcţie de natură grup sanitar public, cu dotările aferente, construcţie înscrisă în CF 50918, nr. cadastral 50918-C1, Sighişoara,  construcţie de natură barieră acces cetate, situată în municipiului Sighişoara, str.
Anton Pann, fn, sistem acces cetate, situată în municipiului Sighişoara, str. Anton Pann, fn,  sistem supraveghere acces cetate – împrejmuire parcare, str. Octavian Goga, stâlpi metalici fontă, camere supraveghere parcare, Anton Pann camere supraveghere.
Pentru predarea acestor bunuri Primăria Sighişoara a fost nevoită să dea în judecată firma Boss Company.
Potrivit deciziei instanţei, SC Boss Company este obligată să predea bunurile şi să plătească municipiului Sighişoara suma de 94.637 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată.
Reamintim că în 2013 şi un raport al Curţii de Conturi referitor la contractul de concesiune încheiat cu Boss Company, cu nr. 4/12171/2005, modificat prin actele adiţionale nr. 1/10 mai 2006, nr. 2/29 octombrie 2007, nr. 3/29 februarie 2008 şi nr. 4/30 iunie 2008, releva un prejudiciu de 1.622.353 lei pe care firma respectivă a produs-o bugetului local al Sighişoarei.

 

Abonează-te la acest feed RSS

3°C

Sighisoara

Light Rain

Umiditate: 93%

Vant: 11.27 km/h

  • 24 Mar 2016 6°C -3°C
  • 25 Mar 2016 8°C -4°C