Log in

Mar al discordiei în CL sighişorean - finantarile nerambursabile din fonduri publice

Finanţările nerambursabile din fonduri publice - Mărul discordiei în Consiliul Local sighişorean

 

Ședințele extraordinare inițiate de executivul sighișoarean, în ultima vreme au devenit o regulă nu o excepție. Unele proiecte, se tot reiau, până sunt votate de consilieri, cu toată opoziția unora care fie se abțin de la vot, fie nici nu se mai prezintă la şedinţe. La fel s-a întâmplat şi cu proiectul de hotărâre „privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate (…) în baza Legii nr. 350/2005 (…)”. La ultima ședință „extraordinară” din 12 iulie a.c. - după alte două încercări eşuate anterior, una într-o şedinţă extraordinară şi alta în una ordinară – de data aceasta, proiectele depuse de ONG-uri pentru activități de interes local, nonprofit şi de interes general au primit undă verde.

Consilierii Uniunii Independente Pentru Sighişoara (UIPS) au lipsit, cu excepţia lui Bogdan Burghelea, cel care înainte ca proiectul să fie supus votului, a ținut să facă câteva observaţii asupra felului în care acest proiect s-a tot perindat pe masa aleșilor locali. El a arătat că același proiect de hotărâre, ce a mai fost pus pe ordinea de zi a şedinţelor anterioare trebuia defalcat, „fiecare articol să fie unul din proiectele propuse spre finanțare”, adăugând şi că raportul de specialitate nu a fost adus la zi. După consilierul Burghelea, unele proiecte prezintă anumite lacune, şi era bine ca acele proiecte ce suscită unele lămuriri să fie discutate chiar dacă din Comisia de evaluare au făcut parte câțiva colegi din consiliu local. El a mai spus că la niciunul dintre proiecte nu a văzut depusă de către solicitanți declarația pe propria răspundere care să dovedească încadrarea prevăzută de art. 12 alin 3 din Legea 350/2005. El a dat ca exemple „care sfidează logica” proiectul fundației „Gaudeamus” ce propune subvenționarea internatului cu suma de 59.400 lei, deși o parte din copiii cazați acolo provin din alte localități mai apropiate sau mai îndepărtate de Municipiul Sighișoara şi cel al Fundației „Elan” ce nu are o descriere a activităților ce urmează sa le desfășoare. După consilierul Burghelea, şi Asociația „Cultura Viva” a solicitat o sumă foarte mare – apreciind la aproximativ 25% din bugetul alocat tuturor proiectelor la un loc, în condițiile în care anul trecut pentru același proiect asociația s-a descurcat fără finanțare din partea municipiului. Un alt proiect care i s-a părut consilierului UIPS-ist că ar suscita unele lămuriri este cel al „Asociației îngrijirea acasă” care nu ar avea potrivit consilierului surse de finanțare în afară decât cele pe care ar urma să le primească de la Municipiul Sighișoara, dar care ar intenționa să amenajeze un spațiu, „cheltuială aflată pe lista cheltuielilor neeligibile conform anexei 6 din Regulament”. După consilierul Burghelea, revenirea pentru a treia oară asupra acestui proiect, în aceeași formă, din punctul de al celor de la UIPS, „este o sfidare a legii, a consilierilor locali, dar și a cetățenilor.” Pentru acest motiv în semn de protest, el s-a retras de la ședință, nu înainte să declare, că acesta este motivul pentru care nici un consilier din UIPS nu a participat la ședință.

În cadrul dezbaterii „omul de taină” consilierul personal al primarului Laurenţiu Şoneriu a adus unele lămuriri arătând că: „pentru a se pronunța pe eligibilitatea acestor proiecte competența legală revine conform Legii nr. 350/2005 Comisiei de selecționare și evaluare a proiectelor și nicidecum consiliului local.” Mai spune că nu înțelege în ce măsură unii consilieri, s-ar mai putea pronunța pe fondul acestor proiecte, în condițiile în care, consilierilor le revine doar sarcina să aprobe sau nu, finanțarea in corpore a acestor proiecte declarate deja câștigătoare. Şoneriu a mai spus că a existat un termen de contestații în care orice persoană sau oricare dintre consilierii nemulțumiți puteau să se adreseze comisiei şi că procedura de selecție aparţine doar comisiei, iar competența Consiliului local se rezumă doar să voteze finanțarea. El a precizat ca argument art. 27 din Legea nr. 350/2005 în ceea ce privește constituirea Comisiei de evaluare care și-a asumat răspunderea asupra a ceea ce au hotărât, şi că „acele asociații, acele entități care au fost declarate câștigătoare, s-ar putea îndrepta împotriva consilierilor care au votat împotrivă finanțărilor proiectelor acestora, în condițiile în care Comisia de evaluare le-a declarat eligibile”.

La rându-i consilierul Dan Colceriu, chiar dacă nu a putut vota având interese directe, și-a arătat satisfacția la votul dat proiectelor evaluate ca fiind „benefice pentru oraș”.

Viceprimarul Toth Tivadar a răsuflat ușurat, știind că, o dată cu votul dat proiectelor totul va intra în normal spunând şi că „o astfel de tevatură face parte din domeniul manipulării, şi că în fapt se spun jumătate din adevăruri…”.

Consilierul Ionel Gavrilă, a subliniat şi domnia sa, că este „inadmisibil să nu fie votate aceste activități culturale, sociale și sportive propuse în proiecte depuse în baza Legii 350/2005, odată proiectele trecute prin filtrul comisiei, nu mai este necesar să mai fie discutate în Consiliu local, comisia răspunzând în totalitate pentru ceea ce a selectat.”

Secretara primăriei Anca Bizo, a ținut să adauge că ceea ce s-a aprobat are baza legală bine fundamentată iar pe domnia sa o interesează „legalitatea și oportunitatea actului” restul neavând nicio relevanță.

Cu toate că proiectul a fost aprobat suntem curioşi cum va putea fi el pus în practică ştiind că urmează perioada în care ar trebui semnate contractele. Ori din cele 11 proiecte rămase spre a primi finanţare doar 3 dintre ele nu ar încălca principiul neretroactivităţii, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare. Acest principiu îl regăsim şi în legea 350/2005 şi în HCL 59/11.04.2017 (în Anexa 2 care cuprinde Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile la pag.2 Art 10 litera d). Pe acest motiv probabil a fost retrasă finanţarea pentru „Târgul Meşteşugarilor” proiect al Fundaţiei Veritas ce fusese declarat oportun de Comisia de evaluare dar care s-a derulat deja.

Pentru celelalte proiecte ce încalcă principiul neretroactivității Prefectul ar putea avea un cuvânt de spus știind că în calitatea de reprezentant al Guvernului și a prerogativelor ce le are, conform legii „verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului local sau ale primarului” lucrul ce ar putea tulbura apele finanțărilor nerambursabile.

Prelungirea atât de mult a trecerii prin Consiliul Local sighişorean a aprobării finanţării ar putea face ca legalitatea de care vorbeşte Anca Bizo să devină o problemă, şi deşi sumele sunt aprobate ele să fie diminuate ori anulate cu totul deoarece opt dintre proiecte au ca perioade de derulare date care prevăd activităţi începând cu 1 iunie, 1 iulie, 12-17 iulie, sau care exced perioada rămasă până la sfârşitul anului indicând 6 luni de la semnarea contractului”.

Cel mandatat de HCL-ul aprobat acum cu semnarea contractelor de finanţare este primarul Ovidiu Mălăncrăvean. Să vedem ce şi cât… va semna!

Solicitanții care au obținut finanțare sunt rugați să se prezinte în termen de 30 de zile pentru semnarea contractului la Biroul Juridic, cu certificatele de atestare fiscală actualizate și cu bugetul de venituri și cheltuieli refăcut în funcție de sumele aprobate. Apreciem destul de larg termenul, având în vedere că unele activități așa cum am arătat mai sus sunt deja derulate sau în curs de derulare.

Să stea în firea sighişorenilor oare, să nu reușească ei din 2005, de când este legea în vigoare şi până în zilele noastre, să înțeleagă şi să se înțeleagă pe o lege atât de simplă?

            Vasile Luca

Ovidiu Malancravean, ramane primar

Dragi sighișoreni,

Vineri, 3 februarie 2017, am transmis Instituției Prefectului- Județul Mureș o adresă prin care informam asupra deciziei de a demisiona din funcția de primar, act unilateral ce a avut la bază principiile personale raportate la contextul politic în care, din păcate, se află țara noastră.
Văzând impactul pe care această decizie,luată de OMULOvidiu-Dumitru Mălăncrăvean îl are asupra Sighișoarei și a concetățenilor, a urmat o perioadă de profundă analiză a situației, iar astăzi, 7 februarie 2017, am revenit asupra acestei decizii.
Raportându-mă atât la cei de 3.573 de alegători care mi-au acordat votul de încredere în vara anului 2016, cât și la mesajele de susținere primite în aceste zile de la sighișoreni, chiar dacă actul meu este în acord cu principiile mele de viață, Sighișoara nu merită să fie destabilizată, iar calea pe care am pornit, cea de reconstrucție, trebuie urmată.
Am încercat să fiu un OM al corectitudinii: ca soț și tată, ca dascăl, ca primar, ca politician pare că e mai greu... 
Sighișorenii mi-au dovedit încă o dată, în aceste zile, că reconstrucția Sighișorei o putem face împreună, am încredere în concetățenii mei și cred că fiecare dintre noi trebuie să fim corecți, uniți și constructivi.
Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în vară și pe care, cu ocazia acestui test politic la care noi toți suntem supuși, mi-ați reconfirmat-o.
Sighișoara nu e un om, o instituție, Sighișoara suntem NOI TOȚI.

Cu aleasă prețuire,
Primar,
Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean

Festivalul a fost confiscat! Nu anulat sau amânat, ci confiscat!

Primarul Ovidiu Mălăncrăvean dă o lovitură grea turismului la Sighişoara. El a comunicat că în urma unui aviz negativ dat de comisia juridică din Consiliul Local care are doar rol consultativ, festivalul va fi amânat, dar… s-a şi ante-pronunţat în cadrul unui interviu pentru televiziune, cu privire la rezultatul dezbaterii din Consiliul Local ce a spus că urmează. Şi asta e un pic cam grav. La televiziune primarul Ovidiu Mălăncrăvean nu a fost în stare să explice concret de ce nu se mai face festivalul pentru prima oară în ultimii 24 de ani la data tradiţională. Nu a avut argumente! Şi nici nu ar fi putut găsi! Oricâte argumente ar căuta... festivalul nu se face la data când fusese programat şi basta! Credem că s-a lăsat păcălit şi de unii apropiaţi şi de cei din aparatul administrativ dar şi de cursa întinsă de opoziţie. Primarul vrând nevrând se face vinovat şi de nepriceprea în rezolvarea la timp a celor două contestaţii la procedură iar acum după ce contestaţiile fuseseră găsite nefondate să preia părerea consultativă a unei comisii. Unii spun că e fricos…sau că n-are sânge-n (…) Sau poate are şi ştie el ce să facă…însă după mulţumirile (pe drept) locuitorilor de pe str. Ecaterina Varga și asociației de locatari de pe str. Aleea Garoafelor pentru modul cum se gospodăresc, sperăm că va adresa mulţumiri şi hotelierilor că-l înţeleg „că a identificat o parte din problemele prioritare ale municipiului a căror rezolvare să-și găsească soluția…” şi turiştilor care au rezervat perioada festivalului ca să vină la Sighişoara (SIC!).

Pentru că: „Hotelierii din Sighişoara sunt extrem de revoltaţi de atitudinea administraţiei publice locale, pe care o acuză de neglijenţă şi delăsare întrucât nu a organizat din timp manifestarea, şi au arătat că deja primesc semnale negative din partea turiştilor, care au rezervat aproape 100% din camere pe perioada când trebuia organizat Festivalul „Sighişoara Medievală”. Aceştia susţin că, odată întrerupt şirul ediţiilor festivalului, Sighişoara va pierde acest brand şi încrederea turiştilor şi nu va mai fi niciodată ceea ce a fost. Festivalul „Sighişoara Medievală” a fost primul de acest gen din România, anual atrăgând în Cetate între 30.000 şi 50.000 de turişti, şi s-a remarcat printr-o serie de premiere naţionale, fiind prima manifestare care de câţiva ani deţinea o producţie teatrală proprie” spune Agerpres. După ce cetăţenii au umplut paginile executivului de poze cu gunoiul nestrâns şi răvăşit prin diferite locuri din urbe, să vedem ce vor face hotelierii şi turiştii…ce poze vor posta!

 „Comisia juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sighişoara, întrunită (...) pentru a analiza proiectul depus în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţii nonprofit de interes general, înregistrat la Municipiul  Sighişoara sub nr. 13889/26.05.2016 de către Asociaţia Culturală „Teatrul Scena”, a dat aviz negativ, motivul fiind Anexa 5 din proiectul depus, respectiv Bugetul de venituri şi cheltuieli, la punctul II lit. d presupune subînchirierea domeniului public care contravine regimului juridic al domeniului public. (Totuşi care lege care articol? NR). Totodată aceeaşi comisie consideră că trebuie respectat şi art. 136 din Constituţia României.. În şedinţa Consiliului Local Sighişoara se va dezbate şi stabili data la care poate fi organizat Festivalul „Sighişoara Medievală”, astfel încât  festivalul să se desfăşoare în condiţiile prevăzute de lege”, a arătat primarul.

Prin propunerea lui de a amâna festivalul, primarul Mălăncrăvean s-a ante-pronunţat asupra unor decizii ce ar urma să fie luate de Consiliul Local, fapt care îi va atrage în mod cert şi alte reproşuri pe lângă cele pentru ne-organizarea festivalului la data tradiţională. Deşi primarul a promis pentru Agerpres că subiectul anulării sau amânării celei de-a 24-a ediţii a Festivalului „Sighişoara Medievală” va intra pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Sighişoara din data de 28 iulie în materialele publicate pentru şedinţa NU se regăseşte nici un cuvânt despre festival

Iată că după ce tacit Târgului Meşteşugarilor i s-a cedat spre folosinţă gratuită domeniul public şi organizatorii l-au „subînchiriat” e adevărat „mascat” prin „donaţia” impusă participanţilor, în cazul proiectului Festivalului Medieval nu mai este posibilă nici măcar închirierea în baza tarifului pe mp stabilit chiar de Consiliul Local, de unii criticat ca fiind prea mare (dacă interesul lor o cere) dar când e vorba de festivalul medieval pare mic. Dacă proiectul Târgul Meşteşugarilor este un proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean în baza aceleaşi legi (350/2005) la Sighişoara aceeaşi lege este „cântărită” diferit. Astfel taxele plătite pe teren şi cele de pe bilete, taxele și impozitele achitate către stat (impozit INP, impozit Primărie, impozit pe drepturi de autor) sunt refuzate proiectului festivalului medieval de comisia juridică considerându-le ilegale. Foarte ciudat cum dintr-o dată ceea ce a fost legal până ieri azi e interpretat ca ilegal… şi mai mult de atât „finanţatorul”  nu îl cheamă la negocieri pe „beneficiar”, încât să fie corectat după ultimele descoperiri în materie juridică ce nu fuseseră incluse în vreun carnet de sarcini a procedurii de finanţare. Ba mai mult nu-l anunţă deloc. Nici că…nici că (…)!

În timp ce unii dintre ziariştii locali au criticat consecvent organizarea festivalului, iar opoziţia în special UIPS a preluat şi reluat şi ea obsedant aceste critici, în acest moment au reuşit să încurce noul executiv încât acesta să se bâlbâie şi să amâne festivalul deşi noi am spune că e în fapt o anulare. De ce? Pentru că în august există două festivaluri, Academia Sighişoara urmat de festivalul Proetnica în această perioadă nu prea ar încape. În septembrie va fi efectiv nul ca vizibilitate pentru turism şi automat nerentabil şi evident scump, sau mult mai scump, un moft inutil, pentru că din septembrie se cam închid tarabele turismului la Sighişoara. Şi pentru că nu e la data tradiţională va fi altceva, ceva…om trăi şi vom vedea. 

Dacă unii s-au gândit cu invidie la banii din taxa de participare a comercianţilor care s-ar fi regăsit în bugetul festivalului în plata onorariile și contractele artiştilor, în cheltuielile de transport, în cazarea și masa pentru actorii participanţi, în echipamentele închiriate (scene, lumini și sonorizare, etc), pază, salubrizare, racordare rețea electrică și electricitate, toalete ecologice, tipărituri, nu va mai putea să se autotaxeze sau impoziteze fiind organizator. În plus cel mai bun argument al opozanţilor (aici da, asta a revoltat în general pe sighişoreni pentru că după ce că ei contribuiau la buget şi din buget erau alocaţi bani, biletul pentru ei era o sarcină în plus faţă de un turist străin): biletul de intrare, nu ar mai putea fi aplicat, lipsind bugetul festivalului de o parte însemnată din venituri. Dacă primăria acorda acum 120 de mii, veniturile din bilete erau estimate la 180 de mii (18000*10 lei biletul). Fără această sumă Primăria ca organizator va trebui să scoată din buget aceşti bani, şi sperăm că nu din buzunarul sighişorenilor care ba nu urcau oricum prea mulţi în cetate, ba fentau cumva intrarea. Şi mai e ceva …pentru că nu se întrezăreşte la orizont un sponsor atât de generos şi nici nu este vreo sesiune de finanţare din care să completeze banii (şi apoi cine să scrie proiectul?), dacă îl va organiza ea, Primăria, ne întrebăm cu cine? Are primăria angajaţi cu veleităţi artistice şi de organizare şi nu sunt ei ocupaţi în cele 8 ore de muncă ca angajaţi publici încât vor deveni creatori de entertaimnent?

După ce în februarie-martie se duceau lupte” pentru respectarea legii 350 la dezbaterile publice ce au condus la regulamentul aprobat până la urmă în aprilie, azi noua administraţie dă vina pe greaua moşternire. Însă toate datele ne arată un traseu de confiscare”  a Festivalului. În iarnă, la dezbaterea publică privind metodologia de aplicare a acestei legi câteva ONG-uri trăgeau un semnal de alarmă asupra unor puncte puse acolo parcă să încurce aplicarea legii. Unele amendamente propuse de ONG-uri au fost adoptate. Foarte puţine. Nu şi cele mai importante. Nu a participat niciun consilier, iar cei care au întocmit prima variantă nici ei nu prea ştiau ce au copiat, dar au luat cu copy-paste (inclusiv forma fonturilor) schimbând doar oraşul, aşa că nu prea a fost debatere publică. Nici în ziua de azi nu au fost date răspunsuri proprunerilor făcute. Între timp iată că a venit şi momentul desfăşurării evenimentelor ce arată clar câtă dreptate au avut ong-iştii în momentul dezbaterii. După un apel de proiecte (scurtat cu 15 zile), printre altele, două proiecte vizau organizarea Festivalului Medieval. Unul, a picat, (- deşi nu mai avantajos financiar -, totuşi avea altă filosofie, el nu ar fi pus bilete la porţi” cum se exprima cineva şi nici nu ar fi fost interesat de cine încasează taxa participanţilor comercianţi), din pricini tehnice, adică n-a făcut dovada co-finanţării. (Legea 350 şi regulamentul cer minim 10% cofinanţare)

Şi uite cam aşa am aflat şi cât ar costă în mare un festival de dimensiunile celui medieval fără bilete sau fără taxe de participare. Şi poate primăria îl va face pe acesta până la urmă, anulând unul ce se calificase. Dar să fim mândri acesta va fi făcut de sighişoreni şi va reflecta tradiţiile locale, meşteşugăreşti. Deocamdată meşteri” mari în turism am zice (SIC!).

Cel respins acum de avizul juridic…ca să primească puncte în comisia care a analizat proiectele, când a mai rămas doar unul singur, acesta n-a strălucit” prin originalitate fiind repetat la Ardud, deci clonat” cum s-a exprimat cineva în mediul online. Totuşi la capitolul cu nerepetitivitatea regulamentul nu prevede decat 5 pct. din 100, contând mai mult banii (aici se pot lua 20 de puncte pentru mai mult de 20% cofinanţare). Proiectul a luat 65, 66 puncte. El aparţine organizatorului din anii trecuţi. Unii îl combat, alţii îl aplaudă, însă noua administraţie şi-a prins urechiile în proceduri. Ar  fi urmat votul consilieririlor.  Dar proiectul nu a fost pus în materialele pentru şedinţă deci nu se va mai discuta. Păi, legea 350 s-a făcut tocmai că să scoată interesul politic cât mai la margine, urmărindu-se depolitizarea şi transparentizarea cheltuirii banului public! Însă la Sighişoara se întâmplă pe dos! Regulamentul nu se vrea aplicat decât după placul executivului, 10 dintre proiecte nici ele nemaifiind propuse spre aprobarea consilierilor. Şi aici nu s-a pronunţat nimeni….nici o comisie şi nici contestaţii nu au fost la ele. Deci după ce Consiliul Local aprobă bugetul unde este prinsă suma pentru finanţările în baza legii 350, după ce aprobă regulamentul, anunţă că va finanţa mai ales Festivalul Medieval…(a se vedea anunţul de participare) trece de o comisie întocmită tot din aparatul primăriei şi din consilieri un proiect cultural, sportiv, etc. ajunge să fie votat încă o dată de consilieri. Sau nu! Dacă nu apucă…cum e şi cazul de faţă.

În altă ordine de idei, la Sighişoara traseul sesiunii de finanţare ne arată că deşi un proiect a fost declarat câştigător - sau calificat mai corect, pentru că pe temă a fost singur -  având ca promotor, Teatrul Scena din Târgu Mureş, acesta să fie împiedecat cu orice preţ! Tot acest traseu şerpuit, ne arată că prin acest demers, autorităţile locale par să încerce uzurparea sau anularea legii 350 la Sighişoara, asigurându-se astfel că nouă clientelă să pape banul public.

Primăria, prin glasul primarului Mălăncrăvean, cică doreşte organizarea…dar îl vrea  amânat. Evident că festivalul nu-l va mai face Scena”. Însă rămâne de văzut prin ce mijloace, l-ar face chiar primăria, întrucât n-are încă pârghiile necesare. Casă de Cultură nu mai există juridic de câţiva ani buni fiind desfiinţată pe vremea lui Dăneşan, iar persoane competente să devină manageri” de festival sau directori” pentru 3 zile, nu prea se remarcă prin zonă.

Consecinţele se vor vedea în turism.

După ce în ultimii ani Sighişoara n-a prea avut noroc…ba a fost război în vecini, ba gripe aviare, porcine, referendumul, acum Turcia… turiştii au fost din ce în ce mai puţini, de la peste 50000 câţi veneau o dată, la cei scontaţi anul acesta la cca 18000. O scădere drastică în timp ce spaţiile de cazare s-au înmulţit de la an la an, şi calitatea serviciilor a crescut şi diversificat.

Ce se va întâmpla acum după acest fiasco?

Din păcate miile de turişti care ar fi contribuit şi ei la evenimentul sighişorean păcăliţi vor rostogoli ştiri negative despre Sighişoara. Oricum deja mass-media a criticat în termeni duri neseriozitatea noului executiv. Unii poate vor mai veni cândva la Sighişoara, dar va fi greu să le mai trezească cineva din nou încrederea că vor găsi aici ceea ce li s-a promis în Târgul de turism al României sau la agenţii unde au rezervat.

În anularea sau „amânarea” de care se vorbeşte pare să se regăsească în fapt o confiscare şi să se fi întâlnit şi interesele celor care încearcă să-şi tragă spuza pe turta lor - viitori organizatori de toamnă ai festivalului – dar şi a celor care vor să dea încă o dată de pământ cu legea 350 demonstrând că ea nu este aplicabilă la Sighişoara…pentru că dacă s-ar fi aplicat corect şi transparent, simplu şi clar ei ce „ar mai fi câştigat”, dar şi dovada pentru opoziţie că „Sighișoara rămâne - grație incompetenţei şi dezinteresului administratorilor urbei - cu dilema hamletiană: a fi sau a nu fi festival?” (citat după Facebook…id anonim)

Ca o surpriză la tot ceea ce relatam mai sus, iată că în materialele de şedinţa de joi se regăseşte şi o ”plângere în prealabil” care ameninţă cu conteciosul administrativ şi care va fi discutată în Consililul Local. Şi ce zice acestă plângere: se vrea chiar anularea regulamentului de aplicare a legii 350! Fondată sau nu, să vedem ce va face consiliul local cu ea. Pentru că în materialele de joi, două proiecte ce primiseră girul comisiei de atribuire de finanţări nerambursabile se regăsesc totuşi în materialele de şedinţă. Doar două din 12. Unul priveşte desfășurarea festivalului „Academia Sighișoara, ediția a 23-a”, cel de al doilea festivalul „ProEtnica 2016-Festival Intercultural Sighișoara”. Ele ar urma să primească aprobarea contractului de finanțare nerambursabilă în baza concursului de proiecte probabil însă după discutarea anulării regulamentului. Dacă se respectă ordinea de zi anunţată! Dacă aceste proiecte vor primi finanţarea şi vor semna contractele, oare ce se va întâmpla dacă după un proces în contecios administrativ ce se prefigurează, regulamentul ar cădea? Vor aduce banii înapoi după derularea evenimentelor? Nu am înţeles nici ce s-a întâmplat cu celelalte 10 proiecte...şi nici de ce Festivalul medieval nici nu mai e pomenit. Pe pagina de Facebook însă a primarului, mai nou apare un filmuleţ uşor rasist despre precedenta ediţie din 2015 editat şi postat în mediul online de UIPS, menit să discretizeze Festivalul. Să fie oare primarul nostru mai talentat decât pare şi acel ceva generator de schimbare şi de coeziune, împăcându-se cu cei care îl luau până mai ieri în balon fie pe el fie PSD-ul? Încurcate sunt căile Domnului, şi ale politicii locale!

Şedinţă extraordinară 12 iulie 2016

Primarul municipiului Ovidiu Mălăncrăveam convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de 12 iulie 2016, orele 14,00, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității  administrativ – teritoriale  pe anul  2016 

2. Proiect de hotărâre  privind  procentul  din  valoarea  totală  estimată  cu care autoritatea administrației publice locale se angajează să participe în anul 2016 la cofinanţarea cheltuielilor de investiţii – dotare cu aparatură medicală – pentru Spitalul Municipal Sighișoara 

3.  Proiect de hotărâre  privind  desemnarea  reprezentaţilor Consiliului Local Sighişoara în Comisia  de evaluare şi selecţionare a proiectelor de finanţare  nerambursabilă  alocate  de la bugetul local al municipiului Sighişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, respectiv în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

 

conform com. primăriei:

 http://sighisoara.org.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/9707611EF67F6A16C2257F300047FF0D?OpenDocument                   

Comunicat - sistarea procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă

COMUNICAT
privind sistarea procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Sighișoara,

pentru anul 2016

                  Având în vedere contestațiile formulate împotriva soluțiilor Comisiei de evaluare şi de selecţionare a proiectelor de finanţare nerambursabilă,

                 MUNICIPIUL SIGHIȘOARA aduce la cunoștință publică sistarea procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2016, până la soluționarea acestor contestații.

         Primar,
Ovidiu Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN

Abonează-te la acest feed RSS

3°C

Sighisoara

Light Rain

Umiditate: 93%

Vant: 11.27 km/h

  • 24 Mar 2016 6°C -3°C
  • 25 Mar 2016 8°C -4°C